Megatrends:
Toenemende wereldwijde rijkdom

Wereldbol

De voorbije twintig jaar hebben de opkomende landen geprofiteerd van de globalisering en de verschuiving van het zwaartepunt van de maakindustrie naar Azië. De opkomst van een grote, ambitieuze middenklasse, vooral in China, heeft heel wat internationale bedrijven gelokt. De opkomende landen zullen zowel binnenlandse als buitenlandse bedrijven naar onze mening een aanzienlijk groeipotentieel blijven bieden.

Meer info over de megatrends die bepalend zijn voor de toekomst van de economie, het bedrijfsleven en de samenleving.

Kapitaalrisico. De waarde van beleggingen en de inkomsten die daaruit voortvloeien, kunnen dalen of stijgen en zijn niet gegarandeerd. De investeerder is er dus niet zeker van dat hij zijn oorspronkelijke investering zal terugverdienen.

China: Een kracht om rekening mee te houden

Na twee decennia nooit eerder geziene groei is het bbp per hoofd van Chinese bevolking van een geringe 8% van VS bbp per hoofd van de bevolking in 2000 gestegen tot 30% dit jaar.1 Deze snelle groei was mogelijk dankzij belangrijke investeringen in infrastructuur, ondersteuning voor een op de export gerichte productiebasis en meer uitgaven voor innovatie. Dit heeft op zijn beurt geleid tot een aanhoudende groei van de gezinsinkomens; de Wereldbank vermeldt dat China alleen al zal zorgen voor een toename van de wereldwijde middenklasse met één miljard mensen tussen 2005-2030. Het is dus niet verbazend dat China een zeer belangrijke bron van groei is geweest voor bedrijven die zijn blootgesteld aan de Chinese consument (zoals luxemerken, auto's, smartphones).

De Chineses uitbreiding naar het buitenland

De belangrijke economische vooruitgang van China viel samen met zijn trek naar het buitenland. We verwijzen naar het Belt and Road Initiative van ongeveer $ 1 biljoen (alle bedragen in USD) waarmee China zijn infrastructuur en handelsroutes in heel Zuid-Azië en andere delen van de opkomende wereld tracht te versterken. Een nieuwe generatie Chinese bedrijven verovert een steeds groter marktaandeel, zowel in China als in het buitenland. Dit is een natuurlijke vooruitgang van een economie die geleidelijk is blijven stijgen op de waardecurve voor infrastructuur, de maakindustrie en technologie (zie onderstaande grafiek).

Bron: 1IMF World Economic Outlook Update, januari 2019.

Ook andere opkomende
landen sluiten zich hierbij aan

Ook elders kunnen echte hervormingen mogelijkheden creëren, zoals in India, waar de arbeidsbevolking toeneemt (de beroepsbevolking zal met bijna 14% toenemen tegen 2030E, in vergelijking met een daling van -3% in China).2 Nu de kosteninflatie in China de productie naar elders dwingt, halen Aziatische economieën hier voordeel uit (zoals Vietnam en Bangladesh). Een ander voordeel voor opkomende markten is dat ze een voorsprong kunnen nemen op geavanceerde economieën en goedkopere en betere technologieën kunnen inzetten om de productiviteit te stimuleren (zoals schone energie, communicatie). In Mexico bedraagt de penetratiegraad van mobiele telefonie bijvoorbeeld 90% met een plateau van 16% voor het percentage vaste telefonie.3

Bronnen: 2 Verenigde Naties vooruitzichten wereldbevolking: herziening 2018. 3 International Telecommunication Union, oktober 2018.

Wereldwijd aantal bedrijven bij de 2 500 grootste investeerders in onderzoek
& ontwikkeling.

Wereldwijd aantal bedrijven bij de 2 500 grootste investeerders in onderzoek & ontwikkeling.

Bron: Europese Commissie, gegevens van 2013-2017, dec 2018.

Wat zijn de beleggingsmogelijkheden?

Een steeds groter aantal binnenlandse bedrijven in opkomende markten staat op het punt om een nieuwe fase van waardecreatie in te gaan. Kostenleiderschap maakt plaats voor technologische expertise. Regionale spelers worden nationaal dominante bedrijven. Leveranciers aan globale bedrijven creëren hun eigen merken. We zien mogelijkheden in het opsporen van plaatselijke winnaars en innoverende bedrijven met blootstelling aan groeiende thema's.

De opkomende middenklasse

Voor beleggers die geen toegang krijgen tot binnenlandse opkomende markten zijn er eventueel mogelijkheden bij globale bedrijven die kunnen inspelen op de specifieke plaatselijke behoeften en die efficiënt plaatselijk de concurrentie kunnen aangaan. Vooral de opkomende middenklasse is klaar om de vraag naar wereldwijde merken in de meeste consumentencategorieën - van tandpasta en luiers tot luxe tassen en kleding - te stimuleren.

Oplossen van structurele problemen

Elders kunnen zich opportuniteiten voordoen voor bedrijven die structurele beperkingen oplossen: deze economieën hebben nood aan grondstoffen, infrastructuur en aan toegang tot nieuwe technologieën. Ze moeten voldoen aan de toenemende vraag naar voeding, schone energie, goedkopere gezondheidszorg, snellere telecomnetwerken, enz. en wereldwijde bedrijven zullen wellicht een deel vormen van de oplossing.

Beleggen in toenemende wereldwijde rijkdom met BlackRock & iShares

Ons aanbod van thematische fondsen is voor beleggers een manier om in te spelen op megatrends, die hen volgens ons blootstelling biedt aan bedrijven met structureel hogere winstgroei, die op zijn beurt een sterker beleggingsrendement op langere termijn zou kunnen opleveren.

Beleggingsthema's gerelateerd aan megatrends

Klik op een of meer megatrends om de gerelateerde thema’s en fondsen weer te geven.
Icon for Technologische doorbraak
Technologische
doorbraak
?
Icon for Demografische en sociale veranderingen
Demografische
en sociale veranderingen
?
Icon for Snelle verstedelijking
Snelle
verstedelijking
?
Icon for Klimaatverandering en schaarse hulpbronnen
Klimaatverandering
en schaarse hulpbronnen ?
Icon for Toenemende wereldwijde rijkdom
Toenemende
wereldwijde rijkdom
?
Thema’s en fondsen weergeven

BlackRock-fondsen (actief)

Klik op de icoontjes voor meer informatie en de voornaamste risico's van elk fonds

Fintech View fund

Transport
van de toekomst
View fund

Technologie van
de volgende generatie
View fund

Voeding View fund

Duurzame
energie
View fund

Circular
Economy
View fund

iShares-fondsen (index)

Wereldwijde schone energie View fund

Wereldwijde hout- en bosbouw View fund

Wereldwijd waterbeheer View fund

Hoe beleggen in megatrends via BlackRock & iShares

Gebruik onze eenvoudige tool om te zien hoe onze vijf megatrends gekoppeld kunnen worden aan beleggingsthema's en fondsen.

Nu uitproberen

Thematisch beleggen met BlackRock & iShares
Meer informatie over thematisch beleggen en waarom wij geloven in het beleggen in langetermijntrends die onze manier van leven en werken veranderen.
Persoon zittend aan de waterkant
Onderzoek
Onderzoeksstudie van BlackRock naar megatrends
BlackRock Megatrends whitepaper

MKTGM0920E-1323970