Akcje

BGF World Mining Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Reinvestments

Data zapisu Ex-data (pierwszy dzień notowania bez prawa do dywidendy) Data płatności
Wyświetl pełną tabelę
  From
30-wrz-2015
To
30-wrz-2016
From
30-wrz-2016
To
30-wrz-2017
From
30-wrz-2017
To
30-wrz-2018
From
30-wrz-2018
To
30-wrz-2019
From
30-wrz-2019
To
30-wrz-2020
Przychód całkowity (%)

na dzień 30-wrz-2020

42,27 11,46 3,35 1,64 12,54
Punkt odniesienia (%)

na dzień 30-wrz-2020

51,70 13,59 2,50 13,98 -
  1 r. 3 l. 5 l. 10 l. Pocz.
19,51 8,52 14,57 -4,14 -
Punkt odniesienia (%)

na dzień 30-lis-2020

11,53 6,57 14,97 -1,77 -
  Bieżący okres 1 ms. 3 ms. 1 r. 3 l. 5 l. 10 l. Pocz.
11,37 10,49 5,35 19,51 27,81 97,40 -34,50 -
Punkt odniesienia (%)

na dzień 30-lis-2020

4,36 7,40 3,70 11,53 21,03 100,86 -16,37 -

Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w EUR, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w USD.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Wielkość funduszu (w mln) na dzień 03-gru-2020 USD 5 241,749
12m Trailing Yield -
Liczba holdingów na dzień 30-paź-2020 46
Waluta podstawowa USD
Data wprowadzenia Funduszu 21-mar-1997
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 01-wrz-1998
Klasa aktywów Akcje
Kategoria Morningstar Sector Equity Natural Resources
Wskaźnik odniesienia MSCI ACWI Metals & Mining 30% Buffer 10/40 Index
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 2,56%
ISIN LU0172157363
Notowania agencji Bloomberg MIGWMEE
Opłata manipulacyjna 3,00%
Opłata za wyniki 0,00%
SEDOL B43DRS0
Bloomberg Benchmark Ticker HSBCMINEUR
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna EUR 5000
Minimalna inwestycja kolejna -
Wykorzystanie dochodów Accumulating

Charakterystyka zrównoważonego rozwoju

Charakterystyka zrównoważonego rozwoju

Charakterystyka dotycząca zrównoważonego rozwoju może ułatwić inwestorom uwzględnienie w procesie inwestycyjnym pozafinansowych kwestii zrównoważonego rozwoju. Wskaźniki te umożliwiają inwestorom ocenę funduszy w oparciu o ryzyko i możliwości związane ze środowiskiem, odpowiedzialnością społeczną i ładem korporacyjnym (ESG). Taka analiza może dostarczyć wskazówek dotyczących efektywności zarządzania i długoterminowych perspektyw finansowych funduszu.


Poniższe wskaźniki zostały przedstawione wyłącznie do celów informacyjnych i poprawy transparentności. Obecność ratingu ESG nie świadczy o tym, czy i jak czynniki związane z ESG stanowią element funduszu. Wskaźniki są oparte na ratingu MSCI Funduszu i, o ile nie określono inaczej w dokumentacji Funduszu i celu inwestycyjnym Funduszu, integracja ESG nie zmienia celu inwestycyjnego Funduszu ani nie ogranicza możliwości inwestycyjnych funduszu, nie oznacza też, że fundusz przyjmie strategię inwestycyjną związaną z ESG lub wpływem społecznym albo kryteria wyłączeniowe. Więcej informacji na temat strategii inwestycyjnej funduszu znajduje się w prospekcie informacyjnym funduszu.


Z metodologią MSCI dotyczącą charakterystyki związanej ze zrównoważonym rozwojem można się zapoznać, klikając łącza poniżej.

Rating ESG Funduszu MSCI (AAA-CCC) na dzień 01-lis-2020 BBB
Ocena jakości ESG MSCI (0-10) na dzień 01-lis-2020 5,40
Ocena jakości ESG MSCI – percentyl porównywalnych funduszy na dzień 01-lis-2020 38,16
Pokrycie ESG MSCI w % na dzień 01-lis-2020 94,25
Globalna klasyfikacja Lipper Funduszu na dzień 01-lis-2020 Equity Sector Materials
Średnia ważona intensywność emisji dwutlenku węgla MSCI (tony CO2E/SPRZEDAŻ W MLN. $) na dzień 01-lis-2020 449,23
Porównywalne fundusze na dzień 01-lis-2020 76
Wszystkie dane pochodzą z ratingów ESG Funduszu MSCI z 01-lis-2020, w oparciu o aktywa z 30-kwi-2020. W związku z tym charakterystyka funduszu związana ze zrównoważonym rozwojem może niekiedy odbiegać od ratingu ESG MSCI Funduszu.

Aby został on uwzględniony w ratingach ESG Funduszu MSCI, 65% wagi brutto funduszu musi pochodzić z papierów wartościowych podlegających ocenie ESG MSCI (niektóre rodzaje środków pieniężnych oraz innych aktywów uznane przez MSCI za nieistotne w analizie ESG nie są brane pod uwagę w obliczaniu wagi brutto funduszu; wartości bezwzględne pozycji krótkich są brane pod uwagę, lecz traktowane jako niezabezpieczone), czas posiadania aktywów przez fundusz musi wynosić mniej niż rok i fundusz musi obejmować co najmniej dziesięć papierów wartościowych. W przypadku nowych funduszy charakterystyka dotycząca zrównoważonego rozwoju jest zwykle dostępna 6 miesięcy od daty wprowadzenia do obrotu.

Powiązania biznesowe

Powiązania biznesowe

Wskaźniki powiązań biznesowych mogą pomóc inwestorom uzyskać pełniejszy obraz konkretnych działań, na które fundusz może uzyskać ekspozycję poprzez swoje inwestycje.


Wskaźniki powiązań biznesowych nie wskazują na cele inwestycyjne funduszu i, o ile nie określono inaczej w dokumentacji funduszu i celu inwestycyjnym funduszu, nie zmieniają celu inwestycyjnego funduszu ani nie ogranicza możliwości inwestycyjnych funduszu, nie oznacza też, że fundusz przyjmie strategię inwestycyjną związaną z ESG lub wpływem społecznym albo kryteria wyłączeniowe. Więcej informacji na temat strategii inwestycyjnej funduszu znajduje się w prospekcie informacyjnym funduszu.


Z metodologią MSCI dotyczącą wskaźników powiązań biznesowych można się zapoznać, klikając łącza poniżej.

MSCI – Broń kontrowersyjna na dzień 30-paź-2020 0,00%
MSCI – Naruszający Zasady globalnego wpływu ONZ na dzień 30-paź-2020 23,39%
MSCI – Broń jądrowa na dzień 30-paź-2020 0,00%
MSCI – Węgiel energetyczny na dzień 30-paź-2020 5,02%
MSCI – Broń palna do użytku cywilnego na dzień 30-paź-2020 0,00%
MSCI – Piaski roponośne na dzień 30-paź-2020 0,00%
MSCI – Tytoń na dzień 30-paź-2020 0,00%

Pokrycie powiązań biznesowych na dzień 30-paź-2020 96,59%
Procent Funduszu nie pokryty na dzień 30-paź-2020 3,41%
Przedstawiona powyżej ekspozycja na powiązania biznesowe BlackRock w obszarze węgla termalnego i piasków roponośnych jest obliczana i raportowana w przypadku spółek, które uzyskują ponad 5% przychodów z węgla energetycznego lub piasków roponośnych zgodnie z kryteriami oceny ESG MSCI. Ekspozycja na spółki, które uzyskują jakiekolwiek przychody z węgla energetycznego lub piasków roponośnych (przy wartości progowej przychodów 0%) zgodnie z kryteriami oceny ESG MSCI, przedstawia się następująco: Węgiel energetyczny 17,96%, piaski roponośne 1,17%.

Wskaźniki powiązań biznesowych są obliczane przez BlackRock na podstawie danych z badań ESG MSCI, tworzących profil powiązań biznesowych poszczególnych spółek. BlackRock wykorzystuje te dane do stworzenia podsumowania aktywów i przekłada je na ekspozycję wartości rynkowej funduszu na wyżej wymienione obszary powiązań biznesowych.


Wskaźniki powiązań biznesowych mają na celu jedynie identyfikację firm objętych oceną MSCI, które zostały wskazane jako zaangażowane w podmiotową działalność. Dlatego też możliwe jest ich zaangażowanie w podmiotową działalność, która znajduje się poza obszarem oceny MSCI. Niniejsze informacje nie powinny być wykorzystywane do tworzenia wyczerpujących wykazów firm niezaangażowanych w daną działalność. Wskaźniki powiązań biznesowych są wyświetlane wyłącznie w przypadku, kiedy przynajmniej 1% z wagi brutto funduszu składa się z papierów wartościowych określanych przez kryteria oceny ESG MSCI.

Wskaźnik ryzyka

Wskaźnik ryzyka

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Ratingi

Morningstar Rating

3
Overall Morningstar Rating for BGF World Mining Fund, Class E2, as of 31-mar-2012 rated against 207 Sector Equity Natural Resources Funds.

Udziały

Udziały

na dzień 30-paź-2020
Nazwa Waga ( %)
NEWMONT CORPORATION 7,67
RIO TINTO PLC 7,46
BHP GROUP PLC 7,09
VALE SA 5,84
FREEPORT-MCMORAN INC 5,51
Nazwa Waga ( %)
ANGLO AMERICAN PLC 5,02
BARRICK GOLD CORP 4,53
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 4,27
FRANCO-NEVADA CORP 3,45
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 2,99
Pozycje ulegające zmianie

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA E2 EUR Brak dystrybucji 37,95 0,74 1,99 37,95 20,78 - LU0172157363 - -
KLASA A2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 4,11 0,10 2,49 4,11 2,02 - LU0326424115 - -
KLASA E2 USD Brak dystrybucji 46,15 1,19 2,65 46,15 22,44 - LU0090845842 - -
KLASA A2 USD Brak dystrybucji 51,29 1,32 2,64 51,29 24,86 - LU0075056555 - -
KLASA E2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 3,85 0,09 2,39 3,85 1,90 - LU0326425351 - -
KLASA A2 HEDGED PLN Brak dystrybucji 7,53 0,19 2,59 7,53 3,69 - LU0480534758 - -
KLASA A2 EUR Brak dystrybucji 42,18 0,83 2,01 42,18 23,02 - LU0172157280 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Evy Hambro
Evy Hambro
Olivia Markham
Olivia Markham

Literatura

Literatura