Kontakt

W celu uzyskania jakichkolwiek informacji prosimy o kontakt z Państwa doradcą inwestycyjnym. Nowych klientów zapraszamy na stronę Jak inwestować

Zlecenia nabycia, odkupienia i konwersji tytułów uczestnictwa Funduszu można składać w punktach obsługi klientów podmiotów, wskazanych w punkcie „Jak inwestować”. Szczegółowych informacji o funduszach BlackRock udzielają pracownicy w/w podmiotów.

Przedstawicielem Funduszu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest Dubiński Jeleński
Masiarz i Wspólnicy spółka komandytowa
Ul. Marszałkowska 143
00-061 Warszawa

BlackRock (Netherlands) B.V. 

polska@blackrock.com