Jak inwestować?

Wprowadziliśmy specjalne procedury dla polskich inwestorów pragnących inwestować w fundusze BlackRock Global Funds. Obecnie przyjmujemy subskrypcje tylko za pośrednictwem naszych partnerów działających w Polsce takich jak Banki, Towarzystwa Ubezpieczeniowe i Doradcy Finansowi. Szczegółowych informacji udzielą Państwu doradcy w tych instytucjach:

Citi Bank Handlowy S.A.
ul. Senatorska 16
00-923 Warszawa
Tel. 801 32 2484
lub (+48 22) 692 2484
www.citibank.pl

Santander Bank Polska S.A.
al. Jana Pawła II 17,
00-854 Warszawa
Tel. 781 119 999
lub 1 9999 oraz +48 61 81 1 9999
www.santander.pl

Alior Bank S.A.
ul. Łopuszańska 38d
02-232 Warszawa
Tel. 19 502
lub (+48) 12 370 70000
www.aliorbank.pl

BNP Paribas Bank Polska S.A.
ul. Kasprzaka 10/16
01-211 Warszawa
Tel. 801 321 123, 22 134 00 00,
48 500 990 500
www.bnpparibas.pl

Bank Millennium S.A.
ul. Stanisława Żaryna 2A
Tel. Linia Prestige 801 12 70000
www.bankmillennium.pl

Dom Inwestycyjny Xelion Sp. z o.o.
ul. Puławska 107
02-595 Warszawa
Tel. 801 370 370
lub (+48) 42 683 8370
www.xelion.pl

F-Trust S.A.
F-TRUST SA
ul. Półwiejska 32
61-888 Poznań
www.f-trust.pl

 

 

 

AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
ul. Chłodna 51
00-867 Warszawa
Tel. 0 801 200 200
lub (+48) 22 555 0000
www.axa.pl

Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
ul. Wołowska 5
02-675 Warszawa
Tel. 0 801 300 900
lub (+48) 22 592 1000
www.aegon.pl

PZU Życie S.A.
Al. Jana Pawła II 24
00-133 Warszawa
Tel. 0 801 102 102
www.pzu.pl

Skandia Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
ul. Cybernetyki 7
02-677 Warszawa
Tel. 801 888 000
lub (+48) 22 460 2222
www.skandia.pl

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
ul. Postępu 15B
02-676 Warszawa
Tel. 801 343 343
lub (+48) 22 543 0543
www.generali.pl

Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A.
ul. Gwiaździsta 62
53-413 Wrocław
Tel. 801 500 300
www.tueuropa.pl

Uniqa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
ul. Gdańska 132
90-520 Łódz
Tel. (+48) 42 634 4700
www.uniqa.pl

PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Al. Jana Pawła II 27
00-867 Warszawa
Tel. 801 231 500
https://www.pkotfi.pl/

MetLife S.A.
ul. Przemysłowa 26
00-450 Warszawa
Tel. (+48) 22 523 5000
https://www.metlife.pl