Obligaties

BGF Global Bond Income Fund

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. Daarom kunnen de waarde en inkomsten van uw belegging variëren en is uw initiële inleg niet gegarandeerd.

Kredietrisico, wijzigingen van rentevoeten en/of de wanbetalingsquote van emittenten hebben een aanzienlijk invloed op de prestaties van vastrentende effecten. Potentiële of werkelijke verlagingen van de kredietrating kunnen het risiconiveau verhogen. Voor Asset Backed Securities (ABS) en Mortgage Backed Securities (MBS) gelden dezelfde risico’s als voor vastrentende effecten. Dergelijke beleggingsinstrumenten zijn onderhevig aan een liquiditeitsrisico, zij maken vaak gebruik van leningen en geven misschien niet de totale waarde van de onderliggende activa weer. Valutarisico: Het Fonds belegt in andere valuta's. Veranderingen in wisselkoersen zijn daarom van invloed op de waarde van de belegging. Derivaten zijn bijzonder gevoelig voor veranderingen in waarde van het actief waar zij op zijn gebaseerd. Hierdoor kan de omvang van de winsten en verliezen stijgen en dit leidt tot grotere schommelingen in de waarde van het fonds. De invloed op het fonds kan groter zijn als op grote schaal of op een complexe manier gebruik wordt gemaakt van derivaten.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

Toon minder
Loading

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

  • Rendement

Gegevens niet beschikbaar.
Gegevens niet beschikbaar.
Gegevens niet beschikbaar.

De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in USD en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in USD.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock

Reinvestments

Gegevens niet beschikbaar.

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang (mln.) per 25/mrt/2019 USD 79,43
Basisvaluta USD
Introductiedatum Fonds 16/jul/2018
Introductiedatum aandelenklasse 22/aug/2018
Beleggingscategorie Obligaties
Morningstar-categorie Global Flexible Bond - USD Hedged
Index Placeholder for prolonged perf holidays (No Benchmark applicable)
Domicilie Luxemburg
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock (Luxembourg) S.A.
Doorlopende kosten 0,58%
ISIN LU1864663734
Bloomberg-code BGBII2U
Aankoopkosten (maximaal) -
Prestatievergoeding -
SEDOL BG0NM59
Bloomberg-indexcode -
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Minimale eerste inleg USD 10.000.000,00
Minimale vervolginleg USD 1.000,00
Gebruik van winst Herbeleggend

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

gemiddelde kredietrating Op basis van de Bloomberg Barclays Index Method. per 28/feb/2019 BBB+

Ratings

Posities

Posities

per 28/feb/2019
Naam Weging (%)
TREASURY NOTE 1.5 11/30/2019 5,70
TREASURY NOTE 1.625 08/31/2019 5,54
TREASURY NOTE 1.625 12/31/2019 4,27
TREASURY NOTE 2.375 04/30/2020 3,57
FNMA 15YR 3.5% MLB 110K 2016 3,46
Naam Weging (%)
TREASURY NOTE 1.75 11/30/2019 3,42
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 04/15/2023 2,40
PSTAT_18-4A C 144A 0,83
TREASURY NOTE 1.375 07/31/2019 0,81
GSAMP_07-HSB1 M7 0,80
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 28/feb/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 28/feb/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 28/feb/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 28/feb/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 28/feb/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV Hoogste 52wk Laagste 52wk Ophef-koers ISIN Creatie-koers TIS
KLASSE I2 USD - 10,30 0,01 0,10 10,30 9,93 - LU1864663734 - -
KLASSE I2 EUR - 9,10 -0,02 -0,22 10,00 8,48 - LU1864663817 - -
KLASSE Z2 USD - 10,31 0,01 0,10 10,31 9,94 - LU1893598703 - -
KLASSE D2 EUR Niet uitkerend 9,08 -0,03 -0,33 9,11 8,47 - LU1864663650 - -
Class D2 EUR Hedged EUR Niet uitkerend 10,07 0,01 0,10 10,07 9,79 - LU1842103639 - -
KLASSE Z2 HEDGED EUR - 10,17 0,01 0,10 10,17 9,88 - LU1893598885 - -
KLASSE I2 HEDGED EUR - 10,12 0,01 0,10 10,12 9,83 - LU1864663908 - -
KLASSE A2 USD Niet uitkerend 10,25 0,01 0,10 10,25 9,90 - LU1842103399 - -
KLASSE Z2 HEDGED CHF - 10,15 0,01 0,10 10,15 9,87 - LU1893598968 - -
Class X2 USD USD - - - - - - - LU1842104017 - -
KLASSE A6 USD Uitkering maandelijks 10,06 0,01 0,10 10,06 9,81 - LU1842103472 - -
Class D2 GBP Hedged GBP Niet uitkerend 10,14 0,00 0,00 10,14 9,84 - LU1842103803 - -
Class D2 CHF Hedged CHF Niet uitkerend 10,04 0,00 0,00 10,04 9,77 - LU1842103712 - -
KLASSE D2 USD USD Niet uitkerend 10,28 0,01 0,10 10,28 9,92 - LU1842103555 - -

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Rick Rieder
Rick Rieder
Amer Bisat
Amer Bisat
Andreas Doerrenhaus
Andreas Doerrenhaus
Robert Wuertz
Robert Wuertz

Documenten

Documenten