Aandelen

BGF Asian Dragon Fund

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. Daarom kunnen de waarde en inkomsten van uw belegging variëren en is uw initiële inleg niet gegarandeerd.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

Toon minder
Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance


De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in AUD en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in USD.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

Reinvestments

Gegevens niet beschikbaar.

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang (mln.) per 11/aug/2020 USD 2.080,31
Basisvaluta USD
Introductiedatum Fonds 02/jan/1997
Introductiedatum aandelenklasse 16/aug/2017
Beleggingscategorie Aandelen
Morningstar-categorie Other Equity
Index MSCI All Country Asia ex Japan Index
Domicilie Luxemburg
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock (Luxembourg) S.A.
Doorlopende kosten 0,84%
ISIN LU1664188957
Bloomberg-code BGADI2A
Aankoopkosten (maximaal) 0,00%
Prestatievergoeding 0,00%
SEDOL BF47TH1
Bloomberg-indexcode -
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Minimale eerste inleg AUD 10.000.000,00
Minimale vervolginleg AUD 1.000,00
Gebruik van winst Herbeleggend

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidskenmerken kunnen beleggers helpen om niet-financiële, belangrijke duurzaamheidsoverwegingen in aanmerking te nemen in hun beleggingsproces. Met deze maatstaven kunnen beleggers fondsen beoordelen op basis van de risico's en kansen op het gebied van milieu, maatschappij en governance (ESG). Deze analyse kan inzichten verschaffen in het doeltreffende beheer en de financiële langetermijnvooruitzichten van een fonds.


Onderstaande maatstaven worden enkel voor transparantie- en informatiedoeleinden verstrekt. Het bestaan van een ESG-rating is niet indicatief voor hoe en of ESG-factoren in een fonds worden geïntegreerd. De maatstaven zijn gebaseerd op MSCI Fund Ratings en, tenzij anders vermeld in de documentatie van een Fonds en opgenomen in de beleggingsdoelstelling van een Fonds, verandert de integratie van ESG-factoren niet de beleggingsdoelstelling van een Fonds noch beperkt ze het beleggingsuniversum van de Vermogensbeheerder. Er is ook geen indicatie dat een Fonds een ESG- of Impactgerichte beleggingsstrategie of uitsluitingsfilters zal toepassen. Raadpleeg het prospectus van het fonds voor meer informatie over de beleggingsstrategie van dat fonds.


Bekijk de MSCI-methodologie achter de Duurzaamheidskenmerken via onderstaande links.

MSCI ESG-kwaliteitsscore – Percentiel peer Het ESG-percentiel van het fonds in vergelijking met de peergroup van Lipper. per 09/jul/2020 24,78
Wereldwijde classificatie van fondsen door Lipper De peergroup van het fonds zoals bepaald door de wereldwijde classificatie van Lipper. per 09/jul/2020 Equity Asia Pacific ex Japan
Alle gegevens komen van MSCI ESG Fund Ratings vanaf 09/jul/2020, op basis van posities vanaf 29/feb/2020. Als zodanig kunnen duurzaamheidskenmerken van het fonds van tijd tot tijd verschillen van de ESG-ratings van MSCI.

Om in MSCI ESG Fund Ratings te worden opgenomen, moet 65% van de onderliggende posities van het fonds (uitgezonderd cashposities) door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd, moeten de posities van het fonds minder dan een jaar oud zijn en moet het fonds minstens tien effecten hebben. Voor pas opgerichte fondsen zijn duurzaamheidskenmerken gewoonlijk vanaf zes maanden na oprichting beschikbaar.

Betrokkenheid van het bedrijf

Betrokkenheid van het bedrijf

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven kunnen beleggers helpen om een uitgebreider beeld te krijgen van specifieke activiteiten waaraan een fonds via zijn beleggingen kan worden blootgesteld.


Transparantie over de maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven is niet indicatief voor de beleggingsdoelstelling van een fonds en, tenzij anders vermeld in de documentatie van een Fonds en opgenomen in de beleggingsdoelstelling van een Fonds, verandert de integratie van ESG-factoren niet de beleggingsdoelstelling van een Fonds noch beperkt ze het beleggingsuniversum van de Vermogensbeheerder. Er is ook geen indicatie dat een Fonds een ESG- of Impactgerichte beleggingsstrategie of uitsluitingsfilters zal toepassen. Raadpleeg het prospectus van het fonds voor meer informatie over de beleggingsstrategie van dat fonds.


Bekijk de MSCI-methodologie achter de maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven via onderstaande links.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden berekend met behulp van MSCI ESG Research die een profiel van de specifieke betrokkenheid van elk bedrijf verstrekt. BlackRock maakt gebruik van dit onderzoek om een overzicht te geven van alle posities en vertaalt dit in een blootstelling van de marktwaarde van een Fonds aan de hierboven vermelde gebieden van betrokkenheid van het bedrijfsleven.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn enkel bedoeld om bedrijven te identificeren die MSCI heeft onderzocht en die betrokken zijn bij de gedekte activiteit. Hierdoor kan het zijn dat er extra betrokkenheid is in deze gedekte activiteiten waarover MSCI geen verslag doet. Deze informatie mag niet worden gebruikt om allesomvattende lijsten op te stellen van bedrijven zonder betrokkenheid.

Ratings

Posities

Posities

per 31/jul/2020
Naam Weging (%)
TENCENT HOLDINGS LTD 9,58
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 7,97
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 6,91
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 6,71
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP 2,83
Naam Weging (%)
CNOOC LTD 2,37
HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD 2,33
BHARTI AIRTEL LTD 2,23
YUM CHINA HOLDINGS INC 2,12
CHINA MENGNIU DAIRY CO LTD 2,04
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 31/jul/2020

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV Hoogste 52wk Laagste 52wk Ophef-koers ISIN Creatie-koers TIS
KLASSE I2 HEDGED AUD Niet uitkerend 11,12 0,12 1,09 11,50 7,80 - LU1664188957 - -
KLASSE A4 GBP Eens per jaar 34,40 0,33 0,97 35,35 27,14 - LU0204061278 - -
KLASSE A2 HEDGED PLN Niet uitkerend 127,29 1,39 1,10 131,14 89,43 - LU1499592209 - -
KLASSE A2 EUR Niet uitkerend 39,88 0,45 1,14 42,99 30,40 - LU0171269466 - -
KLASSE D2 HEDGED CHF Niet uitkerend 14,35 0,16 1,13 14,71 10,07 - LU1279613282 - -
KLASSE D2 GBP Niet uitkerend 39,36 0,38 0,97 40,42 30,96 - LU0827875187 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR Niet uitkerend 14,55 0,15 1,04 14,96 10,24 - LU1279613522 - -
KLASSE A2 HEDGED EUR Niet uitkerend 14,01 0,14 1,01 14,46 9,88 - LU1279613365 - -
KLASSE I4 EUR Eens per jaar 11,23 0,12 1,08 12,05 8,53 - LU1330249480 - -
KLASSE D2 EUR Niet uitkerend 43,80 0,49 1,13 47,05 33,30 - LU0329592298 - -
KLASSE A2 HEDGED CHF Niet uitkerend 13,83 0,14 1,02 14,25 9,74 - LU1279613100 - -
KLASSE D4 GBP Eens per jaar 34,85 0,34 0,99 35,78 27,41 - LU0827875260 - -
KLASSE D2 USD Niet uitkerend 51,62 0,57 1,12 52,05 35,97 - LU0411709560 - -
KLASSE I4 GBP Eens per jaar 10,08 0,10 1,00 10,35 7,92 - LU1260044513 - -
KLASSE A2 HEDGED SGD Niet uitkerend 14,45 0,16 1,12 14,82 10,14 - LU1048588211 - -
KLASSE I2 EUR Niet uitkerend 11,77 0,13 1,12 12,63 8,94 - LU1250987382 - -
KLASSE A2 GBP Niet uitkerend 35,84 0,35 0,99 36,82 28,27 - LU0171270639 - -
KLASSE A2 HEDGED AUD Niet uitkerend 15,27 0,16 1,06 15,90 10,76 - LU1023056804 - -
KLASSE A2 USD Niet uitkerend 46,99 0,52 1,12 47,59 32,84 - LU0072462343 - -
KLASSE I2 USD Niet uitkerend 13,87 0,15 1,09 13,97 9,66 - LU1214678440 - -
KLASSE I4 USD Eens per jaar 13,22 0,15 1,15 13,31 9,20 - LU1250982748 - -
KLASSE D2 HEDGED AUD Niet uitkerend 22,84 0,25 1,11 23,67 16,04 - LU1697774625 - -
Class X4 GBP Eens per jaar 33,37 0,33 1,00 34,23 26,15 - LU0462858753 - -

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Stephen Andrews
Stephen Andrews
Alethea Leung
Alethea Leung

Documenten

Documenten