Részvény

BGF World Gold Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Amennyiben az Alap, költségeinek csökkentése érdekében értékpapír-kölcsönzésre vállalkozik, az Alap a kapcsolódó, ebből keletkező bevétel 62,5%-át megkapja, a fennmaradó 37,5%-ot pedig a BlackRock kapja meg, mint az értékpapír-kölcsönzés megbízottja. Mivel az értékpapír-kölcsönzés bevételének megosztása nem növeli az Alap működtetésének költségeit, ez a folyó költségekben nem szerepel.
Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Az alábbi ábra az Alap teljesítményét szemlélteti az elmúlt 10 év évi százalékos veszteségének és nyereségének bemutatásával.

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Összhozam, % -50,2 7,7 -12,9 55,7 -9,7 -13,6 37,1 17,4 -3,3 -11,9
Megszorítás Benchmark 1 (%) -55,2 -3,4 -12,5 64,4 -4,2 -6,8 43,8 13,0 -6,1 -9,9
A teljesítmény a folyó költségek levonása után értendő. A számításokban az esetleges jegyzési /visszaváltási díjak nem szerepelnek.
  10é Kezd.
-2,44 -3,92 6,59 2,15 7,32
Megszorítás Benchmark 1 (%) -8,24 -5,48 7,05 2,08 3,73
  YTD (január 1. óta) 1h 3h 6m 10é Kezd.
7,01 -5,18 10,67 5,92 -2,44 -11,29 37,61 23,70 378,36
Megszorítás Benchmark 1 (%) 5,66 -5,97 11,56 4,96 -8,24 -15,57 40,58 22,81 125,22
  2018. márc. 31.
-
2019. márc. 31.
között
2019. márc. 31.
-
2020. márc. 31.
között
2020. márc. 31.
-
2021. márc. 31.
között
2021. márc. 31.
-
2022. márc. 31.
között
2022. márc. 31.
-
2023. márc. 31.
között
Összhozam, %

ekkor: 2023. márc. 31.

10,71 3,31 30,17 14,69 -11,28
Megszorítás Benchmark 1 (%)

ekkor: 2023. márc. 31.

10,74 13,39 21,35 22,81 -18,03

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem jelent megbízható útmutatást a jövőbeli teljesítményre nézve. Előfordulhat, hogy a piacok a jövőben egészen máshogy fejlődnek. Abban segíthet Önnek, hogy felmérje, hogyan kezelték az alapot a múltban

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Net Assets of Fund ekkor: 2023. jún. 08. USD 4 311 156 235
Részvényosztály indításának napja 2001. ápr. 05.
Az Alap indulási ideje 1994. dec. 30.
Series Currency EUR
Base Currency USD
Eszközbesorolási osztály Részvény
Megszorítás Benchmark 1 FTSE Gold Mines Index
SFDR-besorolás Egyéb
Vételi jutalék 5,00%
Teljes költségarányos 2,07%
Alapkezelői díj 1,75%
Sikerdíj 0,00%
Minimális kezdeti befektetés EUR 5 000,00
Minimális további befektetés -
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar kategória Sector Equity Precious Metals
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Bloomberg Ticker (szimbólum) MIGGMFX
ISIN LU0171305526
SEDOL B1VGBX3

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

Number of Holdings ekkor: 2023. máj. 31. 47
Standard Deviation (3y) ekkor: 2023. máj. 31. 26,11%
3y Beta ekkor: 2023. máj. 31. 0,860
P/E Ratio ekkor: 2023. máj. 31. 24,27
P/B Ratio ekkor: 2023. máj. 31. 1,59

Fenntarthatósági jellemzők

Fenntarthatósági jellemzők

Ahhoz, hogy az MSCI ESG Alapminősítésekbe bekerüljön, az alap bruttó súlya 65%-ának (vagy 50% a kötvényalapok és pénzpiaci alapok esetében) az MSCI ESG-kutatás által lefedett ESG lefedettségű értékpapírokból kell származnia (az MSCI ESG-elemzése szempontjából nem relevánsnak tekintett bizonyos készpénzpozíciókat és egyéb eszköztípusokat az alap bruttó súlyának kiszámítása előtt eltávolítják; a rövid pozíciók abszolút értékei szerepelnek, de fedezetlennek tekintendők), az alap részesedés-dátumának egy évnél fiatalabbnak kell lennie, és az alapnak legalább tíz értékpapírral kell rendelkeznie. MSCI-minősítések jelenleg nem állnak rendelkezésre ehhez az alaphoz.

Üzleti Részvétel

Üzleti Részvétel

Az Üzleti részvételi mutatók segítenek a befektetőknek átfogóbb képet kapni azokról a konkrét tevékenységekről, amelyeknek az alap a befektetések révén ki lehet téve.


Az Üzleti részvételi mutatók nem jelzik az alap befektetési célját, és ha az Alap dokumentációjában másképp nem szerepel, és az Alap befektetési célkitűzésébe beletartozik, nem változtatják meg az Alap befektetési célját és nem korlátozzák a befektetési halmazt, és nincs arra utaló jel, hogy az Alap elfogad egy ESG- vagy Hatásorientált befektetési stratégiát vagy kizárási átvilágításokat. Az alap befektetési stratégiájáról további információt az alap tájékoztatójában talál.


Tekintse át az Üzleti részvételi mutatók mögötti MSCI-módszertant az alábbi hivatkozások segítségével.

MSCI - Ellentmondásos fegyverek ekkor: 2023. máj. 31. 0,00%
MSCI - Az ENSZ Globális Megállapodásának elveinek megsértői ekkor: 2023. máj. 31. 6,44%
MSCI - Atomfegyverek ekkor: 2023. máj. 31. 0,00%
MSCI - Termikus szén ekkor: 2023. máj. 31. 0,00%
MSCI - Polgári célú tűzfegyver ekkor: 2023. máj. 31. 0,00%
MSCI - Szurokföldek ekkor: 2023. máj. 31. 0,00%
MSCI - Dohányáru ekkor: 2023. máj. 31. 0,00%

Üzleti részvételi lefedettség ekkor: 2023. máj. 31. 96,14%
Nem lefedett Alap százalékos aránya ekkor: 2023. máj. 31. 4,19%
A fenti, termikus szénre és olajhomokra vonatkozó, BlackRock üzleti részvételi kitettségi adatok azokkal a vállalatokkal kapcsolatban kerülnek kiszámításra és jelentésre, amelyek az MSCI ESG-kutatás meghatározása szerint bevételük több mint 5%-át termikus szénből vagy olajhomokból nyerik. Azon vállalatokra vonatkozóan, amelyek (0%-os bevételi küszöbértéket figyelembe véve) bevételt generálnak termikus szénből, illetve olajhomokból, az MSCI ESG-kutatás a következő kitettségi szinteket határozza meg: Termikus szén 0,00%, olajhomok 5,71%.

Az Üzleti részvételi mutatókat a BlackRock számítja ki az MSCI ESG-kutatás adatainak felhasználásával, amely bemutatja az egyes vállalatok konkrét üzleti részvételét. A BlackRock arra használja ezeket az adatokat, hogy összesített betekintés nyújtson a részesedésekről, és átalakítja azt az Alap piaci értékének a fent felsorolt Üzleti részvételi területekkel szembeni kitettségéhez.


Az Üzleti részvételi mutatók csak azoknak a vállalatoknak az azonosítására szolgálnak, amelyekben az MSCI kutatást végzett, és azonosította az érintett tevékenységekben való részvételüket. Ennek eredményeként lehetséges, hogy további részvételre kerül sor ezekben a lefedett tevékenységekben, ahol az MSCI nem rendelkezik lefedettséggel. Ezt az információt nem szabad felhasználni a részvétel nélküli vállalatok átfogó listájának elkészítéséhez. Az Üzleti részvételi mutatók csak akkor jelennek meg, ha az alap bruttó súlyának legalább 1%-a tartalmazza az MSCI ESG-kutatás által lefedett értékpapírokat.

ESG-integráció

ESG-integráció

Az ESG-integráció az a gyakorlat, amely a hagyományos intézkedések mellett a lényeges környezeti, társadalmi és irányítási (ESG) információkat vagy meglátásokat beépíti a befektetési döntési folyamatba a portfóliók hosszú távú pénzügyi eredményeinek javítása érdekében. Hacsak az Alap dokumentációjában másképp nem szerepel, vagy az Alap befektetési célkitűzésébe beletartozik, e nyilatkozat felvétele nem jelenti azt, hogy az Alap ESG-hez igazított befektetési céllal rendelkezik, hanem azt írja le, hogy az ESG-információkat hogyan tekintik a teljes befektetési folyamat részének.


Az Alapkezelő az ESG-kritériumokat egyéb információkkal együtt veszi figyelembe a befektetési folyamat ötletgenerálási, cégkutatási, portfólióépítési és folyamatos nyomonkövetési szakaszaiban. Az ESG-információk származhatnak külső adatszolgáltatóktól, valamint a részvételre vonatkozó belső kommentárokból és helyszíni látogatásokból, illetve a BlackRock Befektetéskezelés csapatától. Az Alapkezelő rendszeresen végez portfólió-felülvizsgálatot a Kockázat- és Mennyiségi Elemzési Csoporttal, valamint a befektetési vezetőkkel. Ezek a felülvizsgálatok magukban foglalják a portfólió lényeges ESG kockázatoknak való kitettségének megvitatását, valamint a fenntarthatósághoz kapcsolódó üzleti részvételnek, az éghajlattal kapcsolatos mutatóknak való kitettséget és egyéb tényezőket .

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

3 stars
A BGF World Gold Fund, Class A2 általános Morningstar besorolása 244 Sector Equity Precious Metals alappal szemben. 2023. máj. 31.-i adat.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar has awarded the Fund a Bronze medal. (Effective 2022. máj. 17.)

Holdingok

Holdingok

ekkor: 2023. ápr. 28.
Név Súly (%)
ENDEAVOUR MINING PLC 6,61
BARRICK GOLD CORP 6,58
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 6,10
NEWCREST MINING LTD 6,01
FRANCO-NEVADA CORP 5,84
Név Súly (%)
B2GOLD CORP 5,07
NEWMONT CORPORATION 4,72
AGNICO EAGLE MINES LTD 4,62
NORTHERN STAR RESOURCES LTD 4,58
ALAMOS GOLD INC 4,39
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

ekkor: 2023. ápr. 28.

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
ekkor: 2023. ápr. 28.

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
Sajnáljuk, de országok/régiók jelenleg nem állnak rendelkezésre.
ekkor: 2023. ápr. 28.

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása NAV As Of 52 hetes magas 52 hetes alacsony ISIN TIS
A2 EUR Nincs kifizetés 32,67 -0,83 -2,48 2023. jún. 08. 35,71 25,54 LU0171305526 -
E2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 4,41 -0,11 -2,43 2023. jún. 08. 4,99 3,21 LU0326423224 -
A2 HEDGED HKD Nincs kifizetés 6,69 -0,15 -2,19 2023. jún. 08. 7,53 4,73 LU0788108826 -
D2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 5,35 -0,13 -2,37 2023. jún. 08. 6,06 3,88 LU0669555244 -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 4,77 -0,11 -2,25 2023. jún. 08. 5,39 3,46 LU0326422689 -
A2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 4,90 -0,12 -2,39 2023. jún. 08. 5,55 3,57 LU0521028471 -
A2 HEDGED AUD Nincs kifizetés 9,73 -0,22 -2,21 2023. jún. 08. 11,00 7,01 LU1023058768 -
A4 USD Éves kifizetés 35,17 -0,80 -2,22 2023. jún. 08. 39,51 24,67 LU0724618789 -
D2 USD Nincs kifizetés 40,06 -0,90 -2,20 2023. jún. 08. 44,94 27,95 LU0252968424 -
D2 EUR Nincs kifizetés 37,20 -0,95 -2,49 2023. jún. 08. 40,61 28,93 LU0252963623 -
A2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 5,81 -0,13 -2,19 2023. jún. 08. 6,55 4,13 LU0368265764 -
A2 HEDGED PLN Nincs kifizetés 99,87 -2,24 -2,19 2023. jún. 08. 112,03 69,70 LU1499592118 -
D2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 20,43 -0,47 -2,25 2023. jún. 08. 23,02 14,61 LU0827889212 -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 5,37 -0,12 -2,19 2023. jún. 08. 6,06 3,88 LU0326423067 -
E2 EUR Nincs kifizetés 28,96 -0,73 -2,46 2023. jún. 08. 31,67 22,72 LU0171306680 -
A4 EUR Éves kifizetés 32,67 -0,83 -2,48 2023. jún. 08. 35,70 25,54 LU0408222320 -
A2 USD Nincs kifizetés 35,18 -0,79 -2,20 2023. jún. 08. 39,51 24,67 LU0055631609 -
D2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 6,29 -0,14 -2,18 2023. jún. 08. 7,09 4,45 LU0827889303 -
E2 USD Nincs kifizetés 31,18 -0,70 -2,20 2023. jún. 08. 35,05 21,94 LU0090841262 -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Evy Hambro
Evy Hambro
Tom Holl
Tom Holl

PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei

PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei

A lakossági befektetési csomagtermékekről és a biztosítási alapú befektetési termékekről (PRIIP) szóló uniós rendelet előírja négy feltételezett teljesítmény-forgatókönyv számítási módszertanát és az eredmények közzétételét, amelyek arra vonatkoznak, hogy a termék hogyan teljesíthet bizonyos feltételek mellett, és amelyeket havonta közzé kell tenni. A bemutatott számadatok magukban foglalják magának a terméknek az összes költségét, de előfordulhat, hogy nem tartalmazzák az összes olyan költséget, amelyet Ön a tanácsadójának vagy forgalmazójának fizet. A számadatok nem veszik figyelembe az Ön személyes adóügyi helyzetét, amely szintén befolyásolhatja az Ön által visszakapott összeg nagyságát. Az e termékből Ön által elérhető hozam a jövőbeli piaci teljesítmény függvénye. A jövőbeli piaci fejlemények bizonytalanok, és nem jelezhetők pontosan előre.
Ajánlott tartási idő : 5 év
Példa beruházásra EUR 10 000,00
Ha a következő dátum után váltja vissza 1 év
Ha a következő dátum után váltja vissza 5 év

minimális érték

Nincs minimálisan garantált hozam. Befektetését részben vagy egészében elveszítheti.

Stressz

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
4 930 EUR
-50,7%
1 310 EUR
-33,4%

Kedvezőtlen

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
6 700 EUR
-33,0%
7 410 EUR
-5,8%

Mérsékelt

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
9 460 EUR
-5,4%
11 280 EUR
2,4%

Kedvező

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
18 890 EUR
88,9%
22 760 EUR
17,9%

A stresszforgatókönyv bemutatja, hogy szélsőséges piaci körülmények esetén mekkora összeget kaphat vissza.

Szakirodalom

Szakirodalom