Wiele aktywów

BGF Global Allocation Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki

  • Zwroty

  From
31-gru-2014
To
31-gru-2015
From
31-gru-2015
To
31-gru-2016
From
31-gru-2016
To
31-gru-2017
From
31-gru-2017
To
31-gru-2018
From
31-gru-2018
To
31-gru-2019
Przychód całkowity (%) Przychód całkowity pokazuje zmiany w wartości netto i ujmuje dywidendy z funduszu.

na dzień 31-gru-2019

-2,70 2,15 10,48 -11,52 13,34
Punkt odniesienia (%) Wskaźnik: Stopa LIBOR EUR 3M<br /><br /> Stopy zwrotu pokazano wyłącznie w celach poglądowych. Indeks wydajności nie uwzględnia prowizji z tytułu zarządzania, koszty transakcji lub wydatków. Indeksy są niezarządzane i nie można inwestować bezpośrednio w indeks. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują wyników w przyszłości.

na dzień 31-gru-2019

-0,78 6,06 15,69 -4,68 18,79

Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w EUR, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w USD.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Reinvestments

Data zapisu Ex-data (pierwszy dzień notowania bez prawa do dywidendy) Data płatności
Wyświetl pełną tabelę

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Number of Issuers 622
Wielkość funduszu (w mln) na dzień 17-sty-2020 USD 14 601,119
Waluta podstawowa USD
Data wprowadzenia Funduszu 03-sty-1997
Waluta klas akcji EUR
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 22-kwi-2005
Klasa aktywów Wiele aktywów
Kategoria Morningstar EUR Moderate Allocation - Global
Wskaźnik odniesienia 36% S&P 500, 24% FTSE World (ex.US), 24% ICE BofA ML Cur 5-yr US Treasury, 16% FTSE Non-USD WGBI
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 1,77%
ISIN LU0212925753
Notowania agencji Bloomberg MGHMLA2
Opłata manipulacyjna 5,00%
Opłata za wyniki 0,00%
SEDOL B0FBSP8
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna EUR 5000
Minimalna inwestycja kolejna EUR 1000
Wykorzystanie dochodów Accumulating

Wskaźnik ryzyka

Wskaźnik ryzyka

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Ratingi

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar has awarded the Fund a Bronze medal. Fewer than 10% of US open-end funds hold medalist ratings. (Effective 22-kwi-2019)

Udziały

Udziały

na dzień 31-gru-2019
Nazwa Waga (%)
MICROSOFT CORP 1,70
ALPHABET INC CLASS C 1,57
APPLE INC 1,52
AMAZON COM INC 1,45
COMCAST CORP CLASS A 1,01
Nazwa Waga (%)
UNITEDHEALTH GROUP INC 0,93
JPMORGAN CHASE & CO 0,91
RAYTHEON 0,91
SIEMENS N AG 0,85
ANTHEM INC 0,85
na dzień 31-gru-2019
Nazwa Waga (%)
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024 4,36
UMBS 30YR TBA(REG A) 3,21
TREASURY NOTE 1.75 11/15/2029 2,81
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.29 05/23/2029 1,73
TREASURY NOTE 1.625 10/31/2026 1,35
Nazwa Waga (%)
CANADA (GOVERNMENT OF) 1.5 09/01/2024 1,23
ITALY (REPUBLIC OF) 3 08/01/2029 0,84
SPAIN (KINGDOM OF) 0.6 10/31/2029 0,70
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 10/15/2024 0,55
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2023 0,50
Pozycje ulegające zmianie

Podział ekspozycji

Podział ekspozycji

na dzień 31-gru-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.
na dzień 31-gru-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
na dzień 31-gru-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
na dzień 31-gru-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
na dzień 31-gru-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
Ujemne wagi mogą wynikać ze szczególnych okoliczności (w tym różnic czasowych między datami transakcji a datami rozliczenia papierów wartościowych nabywanych przez fundusze) i/lub zastosowania pewnych instrumentów finansowych, w tym finansowych instrumentów pochodnych, które mogą być wykorzystywane w celu zwiększenia lub zmniejszenia ekspozycji rynkowej i/lub w celu zarządzania ryzykiem. Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA A2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 38,62 0,13 0,34 38,62 34,32 - LU0212925753 - -
KLASA A2 EUR Brak dystrybucji 55,82 0,40 0,72 55,82 46,93 - LU0171283459 - -
KLASA E2 EUR Brak dystrybucji 51,08 0,37 0,73 51,08 43,16 - LU0171283533 - -
KLASA A2 HEDGED PLN Brak dystrybucji 17,77 0,06 0,34 17,77 15,48 - LU0480534592 - -
KLASA E2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 36,83 0,13 0,35 36,83 32,89 - LU0212926132 - -
KLASA A2 HEDGED GBP Brak dystrybucji 31,68 0,11 0,35 31,68 27,87 - LU0236177068 - -
KLASA E2 USD Brak dystrybucji 56,70 0,19 0,34 56,70 49,15 - LU0147396450 - -
KLASA E2 HEDGED PLN Brak dystrybucji 16,97 0,06 0,35 16,97 14,86 - LU0530192003 - -
KLASA A2 USD Brak dystrybucji 61,97 0,22 0,36 61,97 53,44 - LU0072462426 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Rick Rieder
Rick Rieder
Dan Chamby
Dan Chamby
David Clayton
David Clayton
Russ Koesterich
Russ Koesterich

Literatura

Literatura