Stałodochodowe

BGF Asian Tiger Bond Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki

  • Zwroty


Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w EUR, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w USD.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Reinvestments

Fundusz ten nie posiada żadnych dywidend.

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Wielkość funduszu (w mln) na dzień 21-sie-2019 USD 2 941,038
Liczba holdingów na dzień 31-lip-2019 341
Waluta podstawowa USD
Data wprowadzenia Funduszu 02-lut-1996
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 07-maj-2014
Klasa aktywów Stałodochodowe
Kategoria Morningstar Other Bond
Wskaźnik odniesienia JP Morgan Asia Credit Index
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 1,71%
ISIN LU1062842700
Notowania agencji Bloomberg BGATE2E
Opłata manipulacyjna 3,00%
Opłata za wyniki 0,00%
SEDOL BM4NRZ2
Bloomberg Benchmark Ticker -
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna EUR 5000
Minimalna inwestycja kolejna EUR 1000
Wykorzystanie dochodów Accumulating

Charakterystyka funduszu

Charakterystyka funduszu

Duracja modyfikowana na dzień 31-lip-2019 5,26
3 letnia zmienność – Benchmark na dzień 30-cze-2019 3,02
5 letnia zmienność – Benchmark na dzień 31-lip-2019 2,92
5 letnia Beta na dzień 31-lip-2019 1,187

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Ratingi

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar has awarded the Fund a Bronze medal. Fewer than 10% of US open-end funds hold medalist ratings. (Effective 22-gru-2016)

Udziały

Udziały

na dzień 31-lip-2019
Nazwa Waga ( %)
INDONESIA (REPUBLIC OF) 8.25 05/15/2029 1,79
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.54 08/16/2028 1,42
CNAC HK SYNBR NO CONVER CALL COACS 5 05/05/2020 1,04
INDONESIA (REPUBLIC OF) MTN RegS 4.75 01/08/2026 0,96
HUTCHISON WHAMPOA INTERNATIONAL 14 RegS 3.625 10/31/2024 0,87
Nazwa Waga ( %)
TENCENT HOLDINGS LTD MTN RegS 3.975 04/11/2029 0,86
SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOPMENT RegS 3.25 04/28/2025 0,86
CNOOC NEXEN FINANCE 2014 ULC 4.25 04/30/2024 0,83
OVERSEAS CHINESE TOWN ASIA HOLDING RegS 4.3 12/31/2049 0,82
CHINA HUADIAN OVERSEAS DEVELOPMENT RegS 4 12/31/2049 0,77
Pozycje ulegające zmianie

Podział ekspozycji

Podział ekspozycji

na dzień 31-lip-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Test
porównawczy
Netto
na dzień 31-lip-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Test
porównawczy
Netto
na dzień 31-lip-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Test
porównawczy
Netto
Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.
na dzień 31-lip-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Test
porównawczy
Netto
na dzień 31-lip-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Test
porównawczy
Netto
na dzień 31-lip-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Test
porównawczy
Netto
Ujemne wagi mogą wynikać ze szczególnych okoliczności (w tym różnic czasowych między datami transakcji a datami rozliczenia papierów wartościowych nabywanych przez fundusze) i/lub zastosowania pewnych instrumentów finansowych, w tym finansowych instrumentów pochodnych, które mogą być wykorzystywane w celu zwiększenia lub zmniejszenia ekspozycji rynkowej i/lub w celu zarządzania ryzykiem. Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA E2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 11,39 0,01 0,09 11,39 10,45 - LU1062842700 - -
KLASA A2 USD Brak dystrybucji 43,33 0,01 0,02 43,33 38,71 - LU0063729296 - -
KLASA A2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 10,85 0,00 0,00 10,85 9,92 - LU1250980452 - -
KLASA E2 EUR Brak dystrybucji 35,87 -0,04 -0,11 35,91 30,69 - LU0277197249 - -
KLASA D2 USD Brak dystrybucji 14,40 0,00 0,00 14,40 12,82 - LU0776122383 - -
KLASA E2 USD Brak dystrybucji 39,81 0,01 0,03 39,81 35,70 - LU0147399801 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Neeraj Seth
Neeraj Seth
Ronie Ganguly
Ronie Ganguly
Artur Piasecki
Artur Piasecki

Literatura

Literatura