Stałodochodowe

BGF Asian Tiger Bond Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki

  • Zwroty


Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w EUR, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w USD.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Reinvestments

Fundusz ten nie posiada żadnych dywidend.

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Wielkość funduszu (w mln) na dzień 21-lut-2020 USD 3 417,699
Liczba holdingów na dzień 31-sty-2020 356
Waluta podstawowa USD
Data wprowadzenia Funduszu 02-lut-1996
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 07-maj-2014
Klasa aktywów Stałodochodowe
Kategoria Morningstar Other Bond
Wskaźnik odniesienia J.P. Morgan Asia Credit Index
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 1,72%
ISIN LU1062842700
Notowania agencji Bloomberg BGATE2E
Opłata manipulacyjna 3,00%
Opłata za wyniki 0,00%
SEDOL BM4NRZ2
Bloomberg Benchmark Ticker -
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna EUR 5000
Minimalna inwestycja kolejna EUR 1000
Wykorzystanie dochodów Accumulating

Charakterystyka funduszu

Charakterystyka funduszu

Duracja modyfikowana na dzień 31-sty-2020 5,05
3 letnia zmienność – Benchmark na dzień 31-sty-2020 2,61
5 letnia zmienność – Benchmark na dzień 31-gru-2019 7,88
5 letnia Beta na dzień 31-sty-2020 1,155

Wskaźnik ryzyka

Wskaźnik ryzyka

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Ratingi

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar has awarded the Fund a Bronze medal. Fewer than 10% of US open-end funds hold medalist ratings. (Effective 22-gru-2016)

Udziały

Udziały

na dzień 31-sty-2020
Nazwa Waga ( %)
INDONESIA (REPUBLIC OF) 7.5 04/15/2040 1,02
LG CHEM LTD RegS 3.625 04/15/2029 0,94
HANWHA TOTAL PETROCHEMICAL CO LTD RegS 3.875 01/23/2024 0,91
CNAC HK SYNBR NO CONVER CALL COACS 5 05/05/2020 0,87
INDONESIA (REPUBLIC OF) MTN RegS 4.75 01/08/2026 0,81
Nazwa Waga ( %)
FUTURE RETAIL LTD RegS 5.6 01/22/2025 0,78
HUTCHISON WHAMPOA INTERNATIONAL 14 RegS 3.625 10/31/2024 0,74
SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOPMENT RegS 3.25 04/28/2025 0,73
LLPL CAPITAL PTE. LTD. RegS 6.875 02/04/2039 0,72
HYUNDAI CAPITAL AMERICA MTN RegS 3.5 11/02/2026 0,72
Pozycje ulegające zmianie

Podział ekspozycji

Podział ekspozycji

na dzień 31-sty-2020

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
na dzień 31-sty-2020

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
na dzień 31-sty-2020

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.
na dzień 31-sty-2020

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
na dzień 31-sty-2020

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
na dzień 31-sty-2020

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
Ujemne wagi mogą wynikać ze szczególnych okoliczności (w tym różnic czasowych między datami transakcji a datami rozliczenia papierów wartościowych nabywanych przez fundusze) i/lub zastosowania pewnych instrumentów finansowych, w tym finansowych instrumentów pochodnych, które mogą być wykorzystywane w celu zwiększenia lub zmniejszenia ekspozycji rynkowej i/lub w celu zarządzania ryzykiem. Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA E2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 11,58 0,02 0,17 11,58 10,83 - LU1062842700 - -
KLASA D2 USD Brak dystrybucji 14,91 0,02 0,13 14,91 13,43 - LU0776122383 - -
KLASA A2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 11,06 0,01 0,09 11,06 10,30 - LU1250980452 - -
KLASA E2 USD Brak dystrybucji 41,02 0,06 0,15 41,02 37,31 - LU0147399801 - -
KLASA E2 EUR Brak dystrybucji 37,84 -0,03 -0,08 37,93 32,74 - LU0277197249 - -
KLASA A2 USD Brak dystrybucji 44,76 0,06 0,13 44,76 40,51 - LU0063729296 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Neeraj Seth
Neeraj Seth
Artur Piasecki
Artur Piasecki
Ronie Ganguly
Ronie Ganguly

Literatura

Literatura