Stałodochodowe

BGF Asian Tiger Bond Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Reinvestments

Data zapisu Ex-data (pierwszy dzień notowania bez prawa do dywidendy) Data płatności
Wyświetl pełną tabelę
  From
30-wrz-2015
To
30-wrz-2016
From
30-wrz-2016
To
30-wrz-2017
From
30-wrz-2017
To
30-wrz-2018
From
30-wrz-2018
To
30-wrz-2019
From
30-wrz-2019
To
30-wrz-2020
Przychód całkowity (%)

na dzień 30-wrz-2020

9,96 2,09 -3,20 9,41 3,90
Punkt odniesienia (%)

na dzień 30-wrz-2020

10,55 2,17 -1,01 10,80 5,63
  1 r. 3 l. 5 l. 10 l. Pocz.
3,38 3,04 3,80 3,92 5,41
Punkt odniesienia (%)

na dzień 31-paź-2020

4,98 4,85 5,15 5,16 6,54
  Bieżący okres 1 ms. 3 ms. 1 r. 3 l. 5 l. 10 l. Pocz.
2,81 -0,07 -0,22 3,38 9,41 20,48 46,89 162,83
Punkt odniesienia (%)

na dzień 31-paź-2020

4,34 -0,10 -0,17 4,98 15,26 28,54 65,32 219,65

Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w USD, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w USD.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Wielkość funduszu (w mln) na dzień 27-lis-2020 USD 5 049,213
12m Trailing Yield -
Liczba holdingów na dzień 30-paź-2020 428
Waluta podstawowa USD
Data wprowadzenia Funduszu 02-lut-1996
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 01-lip-2002
Klasa aktywów Stałodochodowe
Kategoria Morningstar Asia Bond
Wskaźnik odniesienia J.P. Morgan Asia Credit Index
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 1,71%
ISIN LU0147399801
Notowania agencji Bloomberg MASIAEE
Koszty całkowite 1,50%
Opłata manipulacyjna 3,00%
Opłata za wyniki 0,00%
SEDOL 7353699
Bloomberg Benchmark Ticker JACI_INX
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna USD 5000
Minimalna inwestycja kolejna USD 1000
Wykorzystanie dochodów Accumulating

Charakterystyka funduszu

Charakterystyka funduszu

Yield to Worst na dzień 30-paź-2020 4,71%
Duracja modyfikowana na dzień 30-paź-2020 5,43
Efektywna duracja na dzień 30-paź-2020 5,39
Średnia ważona zapadalność na dzień 30-paź-2020 6,57
3 letnia zmienność – Benchmark na dzień 31-paź-2020 4,88
3 letnia Beta na dzień 31-paź-2020 1,249
5 letnia zmienność – Benchmark na dzień 31-paź-2020 4,18
5 letnia Beta na dzień 31-paź-2020 1,220
WAL to Worst na dzień 30-paź-2020 6,57

Charakterystyka Zrównoważonego Rozwoju

Charakterystyka Zrównoważonego Rozwoju

Charakterystyka dotycząca zrównoważonego rozwoju może ułatwić inwestorom uwzględnienie w procesie inwestycyjnym pozafinansowych, materialnych kwestii zrównoważonego rozwoju. Wskaźniki te umożliwiają inwestorom ocenę funduszy w oparciu o ryzyko i możliwości związane ze środowiskiem, odpowiedzialnością społeczną i ładem korporacyjnym (ESG). Taka analiza może dostarczyć wskazówek dotyczących efektywności zarządzania i długoterminowych perspektyw finansowych funduszu.


Poniższe wskaźniki zostały przedstawione wyłącznie do celów informacyjnych i poprawy transparentności. Obecność ratingu ESG nie świadczy o tym, czy i jak czynniki związane z ESG stanowią element funduszu. Wskaźniki są oparte na ratingu MSCI Funduszu i, o ile nie określono inaczej w dokumentacji Funduszu i celu inwestycyjnym Funduszu, uwzględnienie ESG nie zmienia celu inwestycyjnego Funduszu ani nie ogranicza możliwości inwestycyjnych zarządzającego inwestycjami, nie oznacza też, że Fundusz przyjmie strategię inwestycyjną związaną z ESG lub wpływem społecznym albo kryteria wyłączeniowe. Więcej informacji na temat strategii inwestycyjnej funduszu znajduje się w prospekcie funduszu.


Z metodologią MSCI dotyczącą charakterystyki związanej ze zrównoważonym rozwojem można się zapoznać, klikając łącza poniżej.

Rating ESG Funduszu MSCI (AAA-CCC) na dzień 01-lis-2020 BB
Ocena jakości ESG MSCI (0-10) na dzień 01-lis-2020 3,14
Ocena jakości ESG MSCI – percentyl porównywalnych funduszy na dzień 01-lis-2020 48,96
Pokrycie ESG MSCI w % na dzień 01-lis-2020 74,24
Globalna klasyfikacja Lipper Funduszu na dzień 01-lis-2020 Bond Asia Pacific HC
Średnia ważona intensywność emisji dwutlenku węgla MSCI (tony CO2E/SPRZEDAŻ W MLN. $) na dzień 01-lis-2020 410,88
Porównywalne fundusze na dzień 01-lis-2020 96
Wszystkie dane pochodzą z ratingów ESG Funduszu MSCI z 01-lis-2020 w oparciu o aktywa z 30-kwi-2020. W związku z tym charakterystyka funduszu związana ze zrównoważonym rozwojem może niekiedy odbiegać od ratingu ESG MSCI.

Aby został uwzględniony w ratingach ESG Funduszu MSCI, 65% pozycji bazowych funduszu (z wyłączeniem pozycji gotówkowych) musi podlegać ocenie ESG MSCI, czas posiadania aktywów przez fundusz musi wynosić mniej niż rok i fundusz musi obejmować co najmniej dziesięć papierów wartościowych. W przypadku nowych funduszy charakterystyka dotycząca zrównoważonego rozwoju jest zwykle dostępna 6 miesięcy od daty wprowadzenia do obrotu.

Powiązania biznesowe

Powiązania biznesowe

Wskaźniki powiązań biznesowych mogą pomóc inwestorom uzyskać pełniejszy obraz konkretnych działań, na które fundusz może uzyskać ekspozycję poprzez swoje inwestycje.


Wskaźniki dotyczące transparentności powiązań biznesowych nie wskazują celu inwestycyjnego funduszu i, o ile nie określono inaczej w dokumentacji Funduszu i celu inwestycyjnym Funduszu, uwzględnienie ESG nie zmienia celu inwestycyjnego Funduszu ani nie ogranicza możliwości inwestycyjnych zarządzającego inwestycjami, nie oznacza też, że Fundusz przyjmie strategię inwestycyjną związaną z ESG lub wpływem społecznym albo kryteria wyłączeniowe. Więcej informacji na temat strategii inwestycyjnej funduszu znajduje się w prospekcie funduszu.


Z metodologią MSCI dotyczącą wskaźników powiązań biznesowych można się zapoznać, klikając łącza poniżej.

MSCI – Broń kontrowersyjna na dzień 30-paź-2020 0,00%
MSCI – Naruszający Zasady globalnego wpływu ONZ na dzień 30-paź-2020 0,00%
MSCI – Broń jądrowa na dzień 30-paź-2020 0,00%
MSCI – Węgiel energetyczny na dzień 30-paź-2020 0,19%
MSCI – Cywilna broń palna na dzień 30-paź-2020 0,00%
MSCI – Piaski roponośne na dzień 30-paź-2020 0,00%
MSCI – Tytoń na dzień 30-paź-2020 0,00%

Pokrycie powiązań biznesowych na dzień 30-paź-2020 58,68%
Procent Funduszu nie pokryty na dzień 30-paź-2020 41,32%
Przedstawiona powyżej ekspozycja na powiązania biznesowe w obszarze węgla termalnego i piasków roponośnych jest obliczana i raportowana w przypadku emitentów w ramach funduszu, którzy uzyskują ponad 5% przychodów z wydobycia węgla energetycznego lub eksploatacji piasków roponośnych zgodnie z kryteriami oceny ESG MSCI. Ekspozycja na emitentów, którzy uzyskują jakiekolwiek przychody z wydobycia węgla energetycznego lub eksploatacji piasków roponośnych (przy wartości progowej przychodów 0%) zgodnie z kryteriami oceny ESG MSCI przedstawia się następująco: Węgiel energetyczny 1,11%, piaski roponośne 1,99%.

Wskaźniki powiązań biznesowych są obliczane na podstawie oceny ESG MSCI, która tworzy profil powiązań biznesowych poszczególnych spółek. BlackRock wykorzystuje te dane do stworzenia podsumowania aktywów i przekłada je na ekspozycję wartości rynkowej Funduszu na wyżej wymienione obszary powiązań biznesowych.


Wskaźniki powiązań biznesowych mają na celu jedynie identyfikację firm objętych oceną MSCI, które zostały wskazane jako zaangażowane w podmiotową działalność. Dlatego też możliwe jest ich zaangażowanie w podmiotową działalność, która znajduje się poza obszarem oceny MSCI. Niniejsze informacje nie powinny być wykorzystywane do tworzenia wyczerpujących wykazów firm niezaangażowanych w daną działalność.

Wskaźnik ryzyka

Wskaźnik ryzyka

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Ratingi

Morningstar Rating

4
Overall Morningstar Rating for BGF Asian Tiger Bond Fund, Class E2, as of 31-paź-2020 rated against 329 Asia Bond Funds.

Udziały

Udziały

na dzień 30-paź-2020
Nazwa Waga ( %)
INDONESIA (REPUBLIC OF) 6.5 06/15/2025 1,87
CHINA DEVELOPMENT BANK 2.89 06/22/2025 1,24
TENCENT HOLDINGS LTD MTN RegS 3.975 04/11/2029 0,89
INDIA (REPUBLIC OF) 6.45 10/07/2029 0,77
INDIA (REPUBLIC OF) 5.79 05/11/2030 0,74
Nazwa Waga ( %)
STAR ENERGY GEOTHERMAL DARAJAT II RegS 4.85 10/14/2038 0,72
LLPL CAPITAL PTE. LTD. RegS 6.875 02/04/2039 0,72
PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA MTN RegS 4.15 03/29/2027 0,68
GALAXY PIPELINE ASSETS BID CO LTD RegS 2.625 03/31/2036 0,62
WYNN MACAU LTD RegS 5.5 01/15/2026 0,58
Pozycje ulegające zmianie

Podział ekspozycji

Podział ekspozycji

na dzień 30-paź-2020

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
na dzień 30-paź-2020

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
na dzień 30-paź-2020

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.
na dzień 30-paź-2020

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
na dzień 30-paź-2020

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
na dzień 30-paź-2020

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
Ujemne wagi mogą wynikać ze szczególnych okoliczności (w tym różnic czasowych między datami transakcji a datami rozliczenia papierów wartościowych nabywanych przez fundusze) i/lub zastosowania pewnych instrumentów finansowych, w tym finansowych instrumentów pochodnych, które mogą być wykorzystywane w celu zwiększenia lub zmniejszenia ekspozycji rynkowej i/lub w celu zarządzania ryzykiem. Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA E2 USD Brak dystrybucji 42,02 0,05 0,12 42,02 36,01 - LU0147399801 - -
KLASA A2 USD Brak dystrybucji 46,03 0,06 0,13 46,03 39,31 - LU0063729296 - -
KLASA D2 USD Brak dystrybucji 15,39 0,01 0,07 15,39 13,10 - LU0776122383 - -
KLASA E2 EUR Brak dystrybucji 35,18 -0,08 -0,23 37,93 33,34 - LU0277197249 - -
KLASA E2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 11,68 0,02 0,17 11,68 10,10 - LU1062842700 - -
KLASA A2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 11,20 0,01 0,09 11,20 9,66 - LU1250980452 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Neeraj Seth
Neeraj Seth
Artur Piasecki
Artur Piasecki
Ronie Ganguly
Ronie Ganguly

Literatura

Literatura