Stałodochodowe

BGF Asian Tiger Bond Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki

  • Zwroty


Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w EUR, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w USD.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Reinvestments

Fundusz ten nie posiada żadnych dywidend.

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Wielkość funduszu (w mln) na dzień 20-sty-2020 USD 3 407,620
Liczba holdingów na dzień 31-gru-2019 355
Waluta podstawowa USD
Data wprowadzenia Funduszu 02-lut-1996
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 24-cze-2015
Klasa aktywów Stałodochodowe
Kategoria Morningstar Other Bond
Wskaźnik odniesienia JP Morgan Asia Credit Index
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 1,22%
ISIN LU1250980452
Notowania agencji Bloomberg H2ZB GR
Opłata manipulacyjna 5,00%
Opłata za wyniki 0,00%
SEDOL BY7S3D8
Bloomberg Benchmark Ticker -
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna EUR 5000
Minimalna inwestycja kolejna EUR 1000
Wykorzystanie dochodów Accumulating

Wskaźnik ryzyka

Wskaźnik ryzyka

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Udziały

Udziały

na dzień 31-gru-2019
Nazwa Waga ( %)
HANWHA TOTAL PETROCHEMICAL CO LTD RegS 3.875 01/23/2024 0,94
LG CHEM LTD RegS 3.625 04/15/2029 0,94
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC RegS 3 11/27/2024 0,90
CNAC HK SYNBR NO CONVER CALL COACS 5 05/05/2020 0,89
INDONESIA (REPUBLIC OF) MTN RegS 4.75 01/08/2026 0,85
Nazwa Waga ( %)
INDIA (REPUBLIC OF) 7.57 06/17/2033 0,75
HUTCHISON WHAMPOA INTERNATIONAL 14 RegS 3.625 10/31/2024 0,75
SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOPMENT RegS 3.25 04/28/2025 0,74
HYUNDAI CAPITAL AMERICA MTN RegS 3.5 11/02/2026 0,73
CNOOC NEXEN FINANCE 2014 ULC 4.25 04/30/2024 0,71
Pozycje ulegające zmianie

Podział ekspozycji

Podział ekspozycji

na dzień 31-gru-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
na dzień 31-gru-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
na dzień 31-gru-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.
na dzień 31-gru-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
na dzień 31-gru-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
na dzień 31-gru-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
Ujemne wagi mogą wynikać ze szczególnych okoliczności (w tym różnic czasowych między datami transakcji a datami rozliczenia papierów wartościowych nabywanych przez fundusze) i/lub zastosowania pewnych instrumentów finansowych, w tym finansowych instrumentów pochodnych, które mogą być wykorzystywane w celu zwiększenia lub zmniejszenia ekspozycji rynkowej i/lub w celu zarządzania ryzykiem. Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA A2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 10,95 0,00 0,00 10,95 10,12 - LU1250980452 - -
KLASA E2 EUR Brak dystrybucji 36,59 0,07 0,19 36,59 32,17 - LU0277197249 - -
KLASA A2 USD Brak dystrybucji 44,23 0,01 0,02 44,23 39,69 - LU0063729296 - -
KLASA E2 USD Brak dystrybucji 40,55 0,01 0,02 40,55 36,56 - LU0147399801 - -
KLASA D2 USD Brak dystrybucji 14,73 0,00 0,00 14,73 13,15 - LU0776122383 - -
KLASA E2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 11,47 0,00 0,00 11,47 10,65 - LU1062842700 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Neeraj Seth
Neeraj Seth
Artur Piasecki
Artur Piasecki
Ronie Ganguly
Ronie Ganguly

Literatura

Literatura