Akcje

BGF Continental European Flexible Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki

  • Zwroty

  From
31-gru-2013
To
31-gru-2014
From
31-gru-2014
To
31-gru-2015
From
31-gru-2015
To
31-gru-2016
From
31-gru-2016
To
31-gru-2017
From
31-gru-2017
To
31-gru-2018
Przychód całkowity (%) Przychód całkowity pokazuje zmiany w wartości netto i ujmuje dywidendy z funduszu.

na dzień 31-gru-2018

4,60 20,17 -3,17 19,43 -15,11
Punkt odniesienia (%) Wskaźnik: Stopa LIBOR EUR 3M<br /><br /> Stopy zwrotu pokazano wyłącznie w celach poglądowych. Indeks wydajności nie uwzględnia prowizji z tytułu zarządzania, koszty transakcji lub wydatków. Indeksy są niezarządzane i nie można inwestować bezpośrednio w indeks. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują wyników w przyszłości.

na dzień 31-gru-2018

7,38 10,92 3,35 13,01 -10,45

Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w EUR, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w EUR.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Wypłaty

Data zapisu Ex-data (pierwszy dzień notowania bez prawa do dywidendy) Data płatności
Wyświetl pełną tabelę

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Wielkość funduszu (w mln) na dzień 22-sty-2019 EUR 3 395,053
Liczba holdingów na dzień 31-gru-2018 44
Waluta podstawowa EUR
Data wprowadzenia Funduszu 24-lis-1986
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 24-lis-1986
Klasa aktywów Akcje
Kategoria Morningstar Europe ex-UK Large-Cap Equity
Wskaźnik odniesienia FTSE World Europe x UK TR - in EUR
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 2,32%
ISIN LU0224105980
Notowania agencji Bloomberg MIGOEEE
Opłata manipulacyjna 3,00%
Opłata za wyniki 0,00%
SEDOL B41FFT5
Bloomberg Benchmark Ticker FTREERXU
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna EUR 5000
Minimalna inwestycja kolejna EUR 1000
Wykorzystanie dochodów Accumulating

Charakterystyka funduszu

Wskaźnik ryzyka

Wskaźnik ryzyka

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Ratingi

Morningstar Rating

Overall Morningstar Rating for BGF Continental European Flexible Fund, Class E2, as of 31-gru-2018 rated against 526 Europe ex-UK Large-Cap Equity Funds.

 - Silver

Udziały

Udziały

na dzień 31-gru-2018
Nazwa Waga ( %)
SAP SE 6,01
SAFRAN SA 4,86
SIKA AG 4,65
LONZA GROUP AG 4,64
NOVO NORDISK A/S 4,53
Nazwa Waga ( %)
ROCHE HOLDING AG 4,42
AIRBUS SE 4,03
THALES SA 3,13
UBISOFT ENTERTAINMENT SA 3,06
KINGSPAN GROUP PLC 2,89
Pozycje ulegające zmianie

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA E2 EUR Brak dystrybucji 21,01 -0,10 -0,47 24,76 19,43 - LU0224105980 - -
KLASA A2 USD Brak dystrybucji 25,52 -0,13 -0,51 31,95 23,73 - LU0769137737 - -
KLASA A2 HEDGED USD Brak dystrybucji 11,59 -0,05 -0,43 13,36 10,69 - LU1196525536 - -
KLASA A2 EUR Brak dystrybucji 22,47 -0,10 -0,44 26,39 20,76 - LU0224105477 - -
KLASA D2 EUR Brak dystrybucji 24,25 -0,11 -0,45 28,35 22,39 - LU0406496546 - -
KLASA D2 HEDGED USD Brak dystrybucji 31,62 -0,14 -0,44 36,34 29,15 - LU0827876151 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Alister Hibbert
Alister Hibbert

Literatura

Literatura