Akcje

BGF Continental European Flexible Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki

  • Zwroty


Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w USD, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w EUR.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Wypłaty

Fundusz ten nie posiada żadnych dywidend.

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Wielkość funduszu (w mln) na dzień 18-sty-2019 EUR 3 404,766
Liczba holdingów na dzień 31-gru-2018 44
Waluta podstawowa EUR
Data wprowadzenia Funduszu 24-lis-1986
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 04-mar-2015
Klasa aktywów Akcje
Kategoria Morningstar Other Equity
Wskaźnik odniesienia FTSE World Europe x UK TR - in EUR
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 1,82%
ISIN LU1196525536
Notowania agencji Bloomberg BGCEA2U
Opłata manipulacyjna 5,00%
Opłata za wyniki 0,00%
SEDOL BW9HK50
Bloomberg Benchmark Ticker FTREERXU
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna USD 5000
Minimalna inwestycja kolejna -
Wykorzystanie dochodów Accumulating

Wskaźnik ryzyka

Wskaźnik ryzyka

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Udziały

Udziały

na dzień 31-gru-2018
Nazwa Waga ( %)
SAP SE 6,01
SAFRAN SA 4,86
SIKA AG 4,65
LONZA GROUP AG 4,64
NOVO NORDISK A/S 4,53
Nazwa Waga ( %)
ROCHE HOLDING AG 4,42
AIRBUS SE 4,03
THALES SA 3,13
UBISOFT ENTERTAINMENT SA 3,06
KINGSPAN GROUP PLC 2,89
Pozycje ulegające zmianie

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA A2 HEDGED USD Brak dystrybucji 11,56 0,15 1,31 13,36 10,69 - LU1196525536 - -
KLASA E2 EUR Brak dystrybucji 20,97 0,27 1,30 24,76 19,43 - LU0224105980 - -
KLASA D2 EUR Brak dystrybucji 24,20 0,32 1,34 28,35 22,39 - LU0406496546 - -
KLASA D2 HEDGED USD Brak dystrybucji 31,55 0,41 1,32 36,34 29,15 - LU0827876151 - -
KLASA A2 USD Brak dystrybucji 25,51 0,30 1,19 31,95 23,73 - LU0769137737 - -
KLASA A2 EUR Brak dystrybucji 22,42 0,28 1,26 26,39 20,76 - LU0224105477 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Alister Hibbert
Alister Hibbert

Literatura

Literatura