Stałodochodowe

Fixed Income Global Opportunities Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki

  • Zwroty

  From
31-gru-2013
To
31-gru-2014
From
31-gru-2014
To
31-gru-2015
From
31-gru-2015
To
31-gru-2016
From
31-gru-2016
To
31-gru-2017
From
31-gru-2017
To
31-gru-2018
Przychód całkowity (%) Przychód całkowity pokazuje zmiany w wartości netto i ujmuje dywidendy z funduszu.

na dzień 31-gru-2018

2,81 -1,89 0,54 1,49 -4,41
  1 r. 3 l. 5 l. 10 l. Pocz.
-4,68 -0,22 -0,17 3,41 1,43
  Bieżący okres 1 ms. 3 ms. 1 r. 3 l. 5 l. 10 l. Pocz.
0,77 0,77 -0,22 -4,68 -0,65 -0,86 39,79 18,63

Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w EUR, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w USD.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Reinvestments

Data zapisu Ex-data (pierwszy dzień notowania bez prawa do dywidendy) Data płatności
Wyświetl pełną tabelę

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Wielkość funduszu (w mln) na dzień 18-lut-2019 USD 9 783,663
Liczba holdingów na dzień 31-sty-2019 2967
Waluta podstawowa USD
Data wprowadzenia Funduszu 31-sty-2007
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 01-lut-2007
Klasa aktywów Stałodochodowe
Kategoria Morningstar Global Flexible Bond - EUR Hedged
Wskaźnik odniesienia Fund has no benchmark
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 1,71%
ISIN LU0278456818
Notowania agencji Bloomberg MLIHEE2
Opłata manipulacyjna 3,00%
Opłata za wyniki 0,00%
SEDOL B1PF608
Bloomberg Benchmark Ticker 1
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna EUR 5000
Minimalna inwestycja kolejna EUR 1000
Wykorzystanie dochodów Accumulating

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Ratingi

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Silver
Morningstar has awarded the Fund a Silver medal. Fewer than 10% of US open-end funds hold medalist ratings. (Effective 19-mar-2018)

Udziały

Udziały

na dzień 31-sty-2019
Nazwa Waga ( %)
FNMA 30YR TBA(REG A) 4.5 03/13/2019 16,23
GNMA2 30YR TBA(REG C) 4.5 03/21/2019 4,75
GNMA2 30YR TBA(REG C) 4 02/21/2019 3,99
FNMA 30YR 2018 PRODUCTION 3,04
FNMA 15YR 2017 PRODUCTION 2,75
Nazwa Waga ( %)
FNMA 30YR TBA(REG A) 5 03/13/2019 1,98
FNMA 30YR TBA(REG A) 4 02/13/2019 1,97
FNMA 15YR 2016 PRODUCTION 1,87
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 04/15/2020 1,74
GS SECURED NOTES 2018-14 144A 3.05613 02/08/2019 1,52
Pozycje ulegające zmianie

Podział ekspozycji

Podział ekspozycji

na dzień 31-sty-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz
na dzień 31-sty-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz
na dzień 31-sty-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz
Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.
na dzień 31-sty-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz
na dzień 31-sty-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz
na dzień 31-sty-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz
Ujemne wagi mogą wynikać ze szczególnych okoliczności (w tym różnic czasowych między datami transakcji a datami rozliczenia papierów wartościowych nabywanych przez fundusze) i/lub zastosowania pewnych instrumentów finansowych, w tym finansowych instrumentów pochodnych, które mogą być wykorzystywane w celu zwiększenia lub zmniejszenia ekspozycji rynkowej i/lub w celu zarządzania ryzykiem. Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA E2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 9,19 0,01 0,11 9,56 9,09 - LU0278456818 - -
KLASA A2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 9,75 0,01 0,10 10,09 9,64 - LU0278453476 - -
KLASA A2 HEDGED PLN Brak dystrybucji 15,32 0,02 0,13 15,53 15,10 - LU0480534915 - -
KLASA E2 EUR Brak dystrybucji 11,64 -0,04 -0,34 11,68 10,65 - LU1005243685 - -
KLASA A2 USD Brak dystrybucji 14,04 0,02 0,14 14,11 13,82 - LU0278466700 - -
KLASA A2 HEDGED GBP Brak dystrybucji 10,16 0,01 0,10 10,40 10,03 - LU1181257202 - -
KLASA E2 USD Brak dystrybucji 13,18 0,01 0,08 13,31 12,98 - LU0278469472 - -
KLASA A2 EUR Brak dystrybucji 12,40 -0,04 -0,32 12,44 11,30 - LU1005243255 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Rick Rieder
Rick Rieder
Andreas Doerrenhaus
Andreas Doerrenhaus
Bob Miller
Bob Miller

Literatura

Literatura