Stałodochodowe

BGF Fixed Income Global Opportunities Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki

  • Zwroty

  From
31-gru-2014
To
31-gru-2015
From
31-gru-2015
To
31-gru-2016
From
31-gru-2016
To
31-gru-2017
From
31-gru-2017
To
31-gru-2018
From
31-gru-2018
To
31-gru-2019
Przychód całkowity (%) Przychód całkowity pokazuje zmiany w wartości netto i ujmuje dywidendy z funduszu.

na dzień 31-gru-2019

-1,89 0,54 1,49 -4,41 3,41
  1 r. 3 l. 5 l. 10 l. Pocz.
3,41 0,11 -0,21 2,08 1,53
  Bieżący okres 1 ms. 3 ms. 1 r. 3 l. 5 l. 10 l. Pocz.
3,41 0,64 0,43 3,41 0,32 -1,05 22,85 21,73

Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w EUR, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w USD.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Reinvestments

Data zapisu Ex-data (pierwszy dzień notowania bez prawa do dywidendy) Data płatności
Wyświetl pełną tabelę

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Wielkość funduszu (w mln) na dzień 24-sty-2020 USD 10 006,177
Liczba holdingów na dzień 31-gru-2019 2630
Waluta podstawowa USD
Data wprowadzenia Funduszu 31-sty-2007
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 01-lut-2007
Klasa aktywów Stałodochodowe
Kategoria Morningstar Global Flexible Bond - EUR Hedged
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 1,72%
ISIN LU0278456818
Notowania agencji Bloomberg MLIHEE2
Opłata manipulacyjna 3,00%
Opłata za wyniki 0,00%
SEDOL B1PF608
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna EUR 5000
Minimalna inwestycja kolejna EUR 1000
Wykorzystanie dochodów Accumulating

Wskaźnik ryzyka

Wskaźnik ryzyka

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Ratingi

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Silver
Morningstar has awarded the Fund a Silver medal. Fewer than 10% of US open-end funds hold medalist ratings. (Effective 12-mar-2019)

Udziały

Udziały

na dzień 31-gru-2019
Nazwa Waga ( %)
UMBS 30YR TBA(REG A) 26,72
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024 6,51
GNMA2 30YR TBA(REG C) 2,89
UMBS 30YR TBA 2,21
GNMA2 30YR 2019 PRODUCTION 1,55
Nazwa Waga ( %)
TREASURY NOTE 1.5 08/31/2021 1,53
ITALY (REPUBLIC OF) 1.75 07/01/2024 1,11
TREASURY NOTE 1.5 09/30/2021 1,02
INDIA (REPUBLIC OF) 7.27 04/08/2026 0,66
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.29 05/23/2029 0,59
Pozycje ulegające zmianie

Podział ekspozycji

Podział ekspozycji

na dzień 31-gru-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz
na dzień 31-gru-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz
na dzień 31-gru-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz
Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.
na dzień 31-gru-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz
na dzień 31-gru-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz
na dzień 31-gru-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz
Ujemne wagi mogą wynikać ze szczególnych okoliczności (w tym różnic czasowych między datami transakcji a datami rozliczenia papierów wartościowych nabywanych przez fundusze) i/lub zastosowania pewnych instrumentów finansowych, w tym finansowych instrumentów pochodnych, które mogą być wykorzystywane w celu zwiększenia lub zmniejszenia ekspozycji rynkowej i/lub w celu zarządzania ryzykiem. Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA E2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 9,46 0,01 0,11 9,46 9,14 - LU0278456818 - -
KLASA A2 HEDGED GBP Brak dystrybucji 10,62 0,01 0,09 10,62 10,09 - LU1181257202 - -
KLASA A2 EUR Brak dystrybucji 13,53 0,06 0,45 13,53 12,18 - LU1005243255 - -
KLASA A2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 10,09 0,01 0,10 10,09 9,69 - LU0278453476 - -
KLASA A2 USD Brak dystrybucji 14,92 0,01 0,07 14,92 13,92 - LU0278466700 - -
KLASA E2 USD Brak dystrybucji 13,94 0,01 0,07 13,94 13,08 - LU0278469472 - -
KLASA E2 EUR Brak dystrybucji 12,64 0,05 0,40 12,64 11,44 - LU1005243685 - -
KLASA A2 HEDGED PLN Brak dystrybucji 16,14 0,01 0,06 16,14 15,20 - LU0480534915 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Rick Rieder
Rick Rieder
Andreas Doerrenhaus
Andreas Doerrenhaus
Bob Miller
Bob Miller

Literatura

Literatura