Obligaties

BGF Fixed Income Global Opportunities Fund

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

Het fonds belegt voor een groot deel in effecten die genoteerd zijn in een vreemde valuta; schommelingen van de betreffende valutakoersen zullen invloed hebben op de waarde van de belegging. Het fonds belegt in hoogrenderende obligaties. Ondernemingen die hoger renderende obligaties uitgeven nemen vaak het verhoogde risico met zich mee dat ze niet kunnen terugbetalen. Als ze in gebreke blijven kan dit de waarde van uw belegging verlagen. Economische omstandigheden en de rentevoet kunnen eveneens aanzienlijke invloed hebben op de waarde van hoogrenderende obligaties. Het fonds belegt in vastrentende waarden zoals ondernemings- of staatobligaties die een vaste of variabele rente (ook wel 'coupon' genaamd) uitkeren en vergelijkbaar functioneren als een lening. Daarom staan deze effecten blootgesteld aan veranderingen in de rentevoet wat de waarde van de gehouden effecten beïnvloedt. De fondsen kunnen beleggen in gestructureerde kredietproducten zoals asset backed securities (‘ABS’) waarin hypotheken en andere schulden zijn samengevoegd in één of meerdere series van kredietproducten die vervolgens worden aangeboden aan beleggers die in ruil voor hun belegging doorgaans rente ontvangen die gebaseerd is op de cashflow van de onderliggende activa. De eigenschappen van deze effecten komen overeen met die van bedrijfsobligaties maar dragen een hoger risico doordat de details van de onderliggende leningen onbekend zijn hoewel doorgaans leningen met vergelijkbare voorwaarden gebundeld worden. De stabiliteit van het rendement van ABS is niet alleen afhankelijk van eventuele renteschommelingen maar ook van veranderingen in de terugbetaling van de onderliggende leningen als gevolg van veranderingen in de economische situatie of de omstandigheden van de leninghouder. Hierdoor kunnen deze effecten gevoeliger zijn voor economische gebeurtenissen en onderhevig zijn aan sterke koersschommelingen en kan het duurder en/of moeilijker zijn om ze te verkopen in moeilijke markten.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

In de mate waarin het Fonds effecten uitleent om zijn kosten te reduceren, ontvangt het Fonds 62,5% van de hiermee verbonden inkomsten en komen de resterende 37,5% ten goede aan BlackRock als effectenuitleenagent. Aangezien de verdeling van opbrengsten uit effectenleningen de exploitatiekosten van het Fonds niet verhoogt, is deze niet in de lopende kosten opgenomen.

Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Volledige grafiek bekijken

Deze grafiek toont de prestatie van het Fonds als percentage van het verlies of de winst per jaar over de laatste 9 jaar.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Totaalrendement (%) -1,5 1,1 2,3 -3,7 4,1 4,3 -0,5 -8,7 0,6
Het rendement is weergegeven na aftrek van de lopende kosten. Instap-/uitstapvergoedingen worden niet in aanmerking genomen bij de berekening.
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
0,41 -3,55 -1,14 -0,37 -0,12
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 6 mnd. 1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
-1,60 0,61 -0,70 -1,60 0,41 -10,27 -5,55 -3,61 -1,30
  Van
30/jun/2019
Tot
30/jun/2020
Van
30/jun/2020
Tot
30/jun/2021
Van
30/jun/2021
Tot
30/jun/2022
Van
30/jun/2022
Tot
30/jun/2023
Van
30/jun/2023
Tot
30/jun/2024
Totaalrendement (%)

per 30/jun/2024

-0,10 5,36 -7,18 -3,72 0,41

De getoonde cijfers hebben betrekking op de prestaties in het verleden. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen. Het kan u helpen om te beoordelen hoe het fonds in het verleden werd beheerd

De prestaties van de Aandelenklasse en de Referentie worden weergegeven in JPY, de prestaties van de Referentie van de afgedekte Aandelenklasse worden weergegeven in USD.

De prestaties worden weergegeven op basis van de netto-inventariswaarde (NIW), waarbij de bruto-inkomsten, indien van toepassing, worden herbelegd. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen als uw belegging wordt gedaan in een andere valuta dan die gebruikt in de berekening van de prestaties in het verleden. Bron: Blackrock

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang
per 16/jul/2024
USD 6.416.232.414
Introductie fonds
31/jan/2007
Basisvaluta
USD
SFDR-classificatie
Overige
Doorlopende kosten
1,30%
Kostenratio
1,00%
Minimale eerste inleg
JPY 5.000,00
Gebruik van winst
Herbeleggend
Juridische structuur
UCITS
Morningstar-categorie
Other Bond
Transactiefrequentie
Dagelijks, forward pricing basis
SEDOL
BH7T570
Introductiedatum
08/jan/2014
Valuta reeks
JPY
Beleggingscategorie
Obligaties
Aankoopkosten (maximaal)
5,00%
ISIN
LU1005243099
Prestatievergoeding
0,00%
Minimale vervolginleg
JPY 1.000,00
Domicilie
Luxemburg
Beheersfirma
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Afwikkeling transacties
Transactiedatum +3 dagen
Bloomberg-code
BGFIA2J

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Aantal posities
per 28/jun/2024
3.402
Yield to Maturity
per 28/jun/2024
5,79%
Weighted Av YTM
per 28/jun/2024
5,72%
Gewogen gem. looptijd
per 28/jun/2024
7,35 jaar
Standaarddeviatie (3j)
per 30/jun/2024
3,92%
Modified duration
per 28/jun/2024
4,51
Effectieve duration
per 28/jun/2024
3,73 jaar
WAL to Worst
per 28/jun/2024
7,35 jaar

ESG-integratie

ESG-integratie

ESG-integratie wil zeggen dat in beleggingsbeslissingen rekening wordt gehouden met financieel relevante data of informatie over milieu, maatschappij en governance (Environmental, Social en Governance – ESG) om het voor risico gewogen rendement van de portefeuilles van onze klanten te verbeteren. De opname van deze verklaring betekent niet dat de beleggingsdoelstelling of strategie van het Fonds op ESG-criteria is afgestemd, tenzij anders vermeld in de documentatie van het Fonds of tenzij dit wel zo in de beleggingsdoelstelling van het Fonds is aangegeven. Deze verklaring beschrijft alleen hoe ESG-data of -informatie in het globale beleggingsproces in aanmerking worden genomen.
De Fondsbeheerder neemt in het beleggingsproces ESG-overwegingen in aanmerking bij het onderzoek, in combinatie met andere informatie. Dat kunnen relevante inzichten van externe partijen zijn, evenals interne bevindingen na overleg met emittenten, en inbreng van het BlackRock Investment Stewardship-team op het gebied van governance. De Fondsbeheerder bespreekt op gezette tijdstippen de portefeuille met de Risk and Quantitative Analysis-groep en de Chief Investment Officers. Bij deze beoordeling komen, waar relevant, de blootstelling van de portefeuille aan wezenlijke ESG-risico's, de blootstelling aan duurzaamheidsgerelateerde bedrijfsactiviteiten, klimaatmaatstaven en andere factoren ter sprake.

Ratings

Ratings

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - Silver
Morningstar heeft dit fonds een zilveren medaille gegeven. (Per 12/mrt/2019)

Posities

Posities

per 28/jun/2024
Naam Weging (%)
UMBS 30YR TBA(REG A) 18,94
FNMA 30YR UMBS SUPER 1,11
SPAIN (KINGDOM OF) 3.25 04/30/2034 1,05
TREASURY BOND 3.25 05/15/2042 0,64
INDIA (REPUBLIC OF) 7.37 10/23/2028 0,47
Naam Weging (%)
SPAIN (KINGDOM OF) 2.55 10/31/2032 0,46
IRELAND (GOVERNMENT) 2.6 10/18/2034 0,45
TREASURY NOTE 5 09/30/2025 0,45
TREASURY NOTE 4.5 11/15/2025 0,44
TREASURY NOTE 3.25 06/30/2029 0,43
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 28/jun/2024

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 28/jun/2024

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 28/jun/2024

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
Allocaties aan verandering onderhevig
per 28/jun/2024

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 28/jun/2024

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 28/jun/2024

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV NAV As Of Hoogste 52wk Laagste 52wk ISIN
KLASSE A2 HEDGED JPY 994,00 0,00 0,00 16/jul/2024 1.004,00 954,00 LU1005243099
KLASSE D4 EUR 12,61 0,05 0,40 16/jul/2024 12,73 11,78 LU1085283973
KLASSE A2 HEDGED PLN 17,96 0,00 0,00 16/jul/2024 17,96 16,52 LU0480534915
KLASSE A5 HEDGED SGD 13,84 0,00 0,00 16/jul/2024 13,92 13,18 LU0280468637
KLASSE D2 HEDGED EUR 10,81 0,00 0,00 16/jul/2024 10,81 10,03 LU0278456651
KLASSE I5 HEDGED JPY 828,00 0,00 0,00 16/jul/2024 851,00 812,00 LU1791183194
KLASSE A2 HEDGED EUR 9,95 0,00 0,00 16/jul/2024 9,95 9,27 LU0278453476
KLASSE I2 HEDGED EUR 11,23 0,01 0,09 16/jul/2024 11,23 10,40 LU0368231436
KLASSE A5 HEDGED EUR 6,22 0,00 0,00 16/jul/2024 6,25 5,92 LU0280467159
KLASSE I2 HEDGED CHF 11,28 0,00 0,00 16/jul/2024 11,28 10,64 LU1270847004
KLASSE I2 HEDGED JPY 1.066,00 0,00 0,00 16/jul/2024 1.073,00 1.018,00 LU1005243172
KLASSE D4 HEDGED CAD 9,73 0,00 0,00 16/jul/2024 9,73 8,96 LU1270847186
KLASSE A2 HEDGED SGD 22,10 0,00 0,00 16/jul/2024 22,10 20,59 LU0278465488
KLASSE D4 HEDGED EUR 8,70 0,01 0,12 16/jul/2024 8,70 8,07 LU1340096590
KLASSE A3G USD 10,30 0,00 0,00 16/jul/2024 10,34 9,77 LU2621334601
KLASSE I3 HEDGED CAD 9,36 0,00 0,00 16/jul/2024 9,36 8,84 LU1234671672
KLASSE D5 USD 10,51 0,00 0,00 16/jul/2024 10,51 9,87 LU0737136415
KLASSE D2 HEDGED PLN 19,05 0,01 0,05 16/jul/2024 19,05 17,45 LU0827879684
KLASSE A5 USD 10,01 0,01 0,10 16/jul/2024 10,01 9,40 LU0280465617
KLASSE X2 HEDGED SEK 11,41 0,01 0,09 16/jul/2024 11,41 10,54 LU1153584724
KLASSE A2 USD 15,95 0,01 0,06 16/jul/2024 15,95 14,66 LU0278466700
KLASSE X2 HEDGED CHF 11,91 0,00 0,00 16/jul/2024 11,91 11,19 LU1263143379
KLASSE D2 HEDGED SGD 23,43 0,01 0,04 16/jul/2024 23,43 21,75 LU0827879767
KLASSE X2 HEDGED GBP 12,48 0,00 0,00 16/jul/2024 12,48 11,39 LU0278465058
KLASSE X3 HEDGED EUR 8,30 0,00 0,00 16/jul/2024 8,40 7,96 LU1003077317
KLASSE A2 HEDGED GBP 10,98 0,00 0,00 16/jul/2024 10,98 10,13 LU1181257202
KLASSE D2 HEDGED GBP 12,17 0,00 0,00 16/jul/2024 12,17 11,19 LU0278463947
KLASSE D5 HEDGED CHF 8,13 0,00 0,00 16/jul/2024 8,27 7,87 LU1681056062
KLASSE I2 HEDGED AUD 11,12 0,01 0,09 16/jul/2024 11,12 10,27 LU1786038098
KLASSE A6 USD 11,25 0,00 0,00 16/jul/2024 11,29 10,67 LU1051767835
KLASSE I5 JPY 1.553,00 8,00 0,52 16/jul/2024 1.573,00 1.309,00 LU1926936912
KLASSE D2 USD 16,89 0,01 0,06 16/jul/2024 16,89 15,47 LU0278469043
KLASSE A6 HEDGED HKD 82,39 0,02 0,02 16/jul/2024 83,28 78,80 LU1051769021
KLASSE D5 HEDGED EUR 6,23 0,00 0,00 16/jul/2024 6,26 5,93 LU0827879841
Class S5 USD 10,07 0,00 0,00 16/jul/2024 10,07 9,46 LU1992159068
KLASSE A3 USD 10,01 0,01 0,10 16/jul/2024 10,01 9,40 LU1003076939
KLASSE X2 USD 13,47 0,00 0,00 16/jul/2024 13,47 12,28 LU0278469985
KLASSE A1 EUR 9,19 0,03 0,33 16/jul/2024 9,31 8,59 LU1005244220
KLASSE A8 HEDGED CNH 88,28 0,03 0,03 16/jul/2024 88,52 83,67 LU1165523371
KLASSE A1 USD 10,00 0,00 0,00 16/jul/2024 10,00 9,40 LU1003076855
Class S2 Hedged EUR 10,46 0,00 0,00 16/jul/2024 10,46 9,70 LU1992159654
KLASSE I2 USD 13,53 0,00 0,00 16/jul/2024 13,53 12,38 LU0986736956
KLASSE A4 HEDGED EUR 8,67 0,00 0,00 16/jul/2024 8,67 8,07 LU0973708182
KLASSE I2 HEDGED GBP 12,37 0,00 0,00 16/jul/2024 12,37 11,36 LU0999670564
KLASSE D2 EUR 15,52 0,05 0,32 16/jul/2024 15,67 14,03 LU1005243503
KLASSE A2 EUR 14,65 0,05 0,34 16/jul/2024 14,80 13,31 LU1005243255
KLASSE X3 USD 10,01 0,00 0,00 16/jul/2024 10,01 9,42 LU1003077234
KLASSE D4 HEDGED GBP 4,61 0,00 0,00 16/jul/2024 4,61 4,24 LU1294567364
KLASSE A3 EUR 9,19 0,03 0,33 16/jul/2024 9,31 8,59 LU1005243339
Class S2 Hedged CHF 10,02 0,00 0,00 16/jul/2024 10,02 9,46 LU1992159902
Class X10 USD 10,04 0,00 0,00 16/jul/2024 10,08 9,83 LU2736587853
KLASSE I5 USD 9,79 0,01 0,10 16/jul/2024 9,79 9,19 LU1083819141
Class X10 Hedged SGD 9,98 0,00 0,00 16/jul/2024 10,05 9,78 LU2728923694
Class S4 Hedged EUR 9,37 0,00 0,00 16/jul/2024 9,37 8,69 LU1992161049
KLASSE A2 HEDGED CHF 9,55 0,00 0,00 16/jul/2024 9,57 9,06 LU1121327164
KLASSE X3 HEDGED SGD 10,03 0,00 0,00 16/jul/2024 10,05 9,82 LU2728923850
KLASSE A2 HEDGED SEK 102,39 0,02 0,02 16/jul/2024 102,39 95,52 LU1121320748
Class X5 Hedged EUR 8,53 0,00 0,00 16/jul/2024 8,59 8,12 LU1685502194
KLASSE A4 USD 10,09 0,00 0,00 16/jul/2024 10,09 9,28 LU1153584997
KLASSE X2 HEDGED CAD 12,69 0,00 0,00 16/jul/2024 12,69 11,63 LU1214678283
KLASSE D2 HEDGED CHF 10,51 0,01 0,10 16/jul/2024 10,51 9,92 LU0972027022
KLASSE A8 HEDGED AUD 8,49 0,01 0,12 16/jul/2024 8,50 8,04 LU1165522480
KLASSE X3 HEDGED AUD 9,98 0,01 0,10 16/jul/2024 10,01 9,46 LU1003077820
KLASSE X2 HEDGED EUR 12,08 0,00 0,00 16/jul/2024 12,08 11,17 LU0278456909
Class S2 USD 11,53 0,01 0,09 16/jul/2024 11,53 10,55 LU1992160157
Class X5 Hedged GBP 9,02 0,00 0,00 16/jul/2024 9,04 8,50 LU1165522217
KLASSE X2 HEDGED AUD 13,40 0,00 0,00 16/jul/2024 13,40 12,34 LU1093512371
Class I5 GBP Hedged GBP 9,54 0,00 0,00 16/jul/2024 9,55 8,99 LU1877503935
KLASSE I2 HEDGED CAD 12,35 0,01 0,08 16/jul/2024 12,35 11,36 LU1136394076
KLASSE X2 HEDGED SGD 10,24 0,01 0,10 16/jul/2024 10,24 9,93 LU2728923777
KLASSE I5 HEDGED EUR 8,26 0,01 0,12 16/jul/2024 8,30 7,85 LU1129992308
Class A10 USD 10,16 0,01 0,10 16/jul/2024 10,35 9,97 LU2708802827

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Rick Rieder
Rick Rieder
Russell Brownback
Russell Brownback
Aidan Doyle
Aidan Doyle

Prestatiescenario's PRIIP's

Prestatiescenario's PRIIP's

De EU-verordening betreffende verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (Packaged retail and insurance-based investment products, PRIIP's) schrijft de berekeningsmethodologie voor van vier hypothetische prestatiescenario's met betrekking tot hoe het product onder bepaalde omstandigheden zou kunnen presteren en de maandelijkse publicatie van de uitkomsten daarvan. De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u terugkrijgt. Wat u bij dit product ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld. De getoonde ongunstige, gematigde en gunstige scenario's zijn illustraties van de slechtste, gemiddelde en beste prestatie van het product, die de input van referentie(s)/proxy over de laatste tien jaar kan omvatten.
Aanbevolen periode van bezit : 3 jaren
Voorbeeld belegging JPY 1.000.000
Als u de belegging verkoopt na 1 jaar
Als u de belegging verkoopt na 3 jaren

Minimum

Er is geen minimum rendementsgarantie. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.

Stressscenario

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
814.960 JPY
-18,5%
709.550 JPY
-10,8%

Ongunstig

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
856.300 JPY
-14,4%
845.210 JPY
-5,5%

Gematigd

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
947.220 JPY
-5,3%
964.570 JPY
-1,2%

Gunstig

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
1.061.710 JPY
6,2%
1.026.110 JPY
0,9%

Het stressscenario laat zien wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.

Documenten

Documenten