Obligaties

BGF Fixed Income Global Opportunities Fund

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

Het fonds belegt voor een groot deel in effecten die genoteerd zijn in een vreemde valuta; schommelingen van de betreffende valutakoersen zullen invloed hebben op de waarde van de belegging. Het fonds belegt in hoogrenderende obligaties. Ondernemingen die hoger renderende obligaties uitgeven nemen vaak het verhoogde risico met zich mee dat ze niet kunnen terugbetalen. Als ze in gebreke blijven kan dit de waarde van uw belegging verlagen. Economische omstandigheden en de rentevoet kunnen eveneens aanzienlijke invloed hebben op de waarde van hoogrenderende obligaties. Het fonds belegt in vastrentende waarden zoals ondernemings- of staatobligaties die een vaste of variabele rente (ook wel 'coupon' genaamd) uitkeren en vergelijkbaar functioneren als een lening. Daarom staan deze effecten blootgesteld aan veranderingen in de rentevoet wat de waarde van de gehouden effecten beïnvloedt. De fondsen kunnen beleggen in gestructureerde kredietproducten zoals asset backed securities (‘ABS’) waarin hypotheken en andere schulden zijn samengevoegd in één of meerdere series van kredietproducten die vervolgens worden aangeboden aan beleggers die in ruil voor hun belegging doorgaans rente ontvangen die gebaseerd is op de cashflow van de onderliggende activa. De eigenschappen van deze effecten komen overeen met die van bedrijfsobligaties maar dragen een hoger risico doordat de details van de onderliggende leningen onbekend zijn hoewel doorgaans leningen met vergelijkbare voorwaarden gebundeld worden. De stabiliteit van het rendement van ABS is niet alleen afhankelijk van eventuele renteschommelingen maar ook van veranderingen in de terugbetaling van de onderliggende leningen als gevolg van veranderingen in de economische situatie of de omstandigheden van de leninghouder. Hierdoor kunnen deze effecten gevoeliger zijn voor economische gebeurtenissen en onderhevig zijn aan sterke koersschommelingen en kan het duurder en/of moeilijker zijn om ze te verkopen in moeilijke markten.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

In de mate waarin het Fonds effecten uitleent om zijn kosten te reduceren, ontvangt het Fonds 62,5% van de hiermee verbonden inkomsten en komen de resterende 37,5% ten goede aan BlackRock als effectenuitleenagent. Aangezien de verdeling van opbrengsten uit effectenleningen de exploitatiekosten van het Fonds niet verhoogt, is deze niet in de lopende kosten opgenomen.

Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

Uitkeringen

Boekdatum Ex-datum Uitkeringsdatum
Volledige grafiek bekijken

Deze grafiek toont de prestatie van het Fonds als percentage van het verlies of de winst per jaar over de laatste 10 jaar.

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Totaalrendement (%) 2,8 3,4 -0,8 2,4 4,1 -1,2 7,1 5,8 -0,1 -6,5
Het rendement is weergegeven na aftrek van de lopende kosten. Instap-/uitstapvergoedingen worden niet in aanmerking genomen bij de berekening.
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
-1,63 0,22 1,19 1,57 2,42
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 6 mnd. 1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
0,99 -0,31 0,57 1,57 -1,63 0,65 6,12 16,85 47,81
  Van
31/mrt/2018
Tot
31/mrt/2019
Van
31/mrt/2019
Tot
31/mrt/2020
Van
31/mrt/2020
Tot
31/mrt/2021
Van
31/mrt/2021
Tot
31/mrt/2022
Van
31/mrt/2022
Tot
31/mrt/2023
Totaalrendement (%)

per 31/mrt/2023

1,11 -2,12 12,72 -3,01 -2,61

De getoonde cijfers hebben betrekking op de prestaties in het verleden. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen. Het kan u helpen om te beoordelen hoe het fonds in het verleden werd beheerd

De prestaties van de Aandelenklasse en de Referentie worden weergegeven in USD, de prestaties van de Referentie van de afgedekte Aandelenklasse worden weergegeven in USD.

De prestaties worden weergegeven op basis van de netto-inventariswaarde (NIW), waarbij de bruto-inkomsten, indien van toepassing, worden herbelegd. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen als uw belegging wordt gedaan in een andere valuta dan die gebruikt in de berekening van de prestaties in het verleden. Bron: Blackrock

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang per 07/jun/2023 USD 7.464.591.465
Introductiedatum 01/feb/2007
Introductie fonds 31/jan/2007
Valuta reeks USD
Basisvaluta USD
Beleggingscategorie Obligaties
SFDR-classificatie Overige
Aankoopkosten (maximaal) 5,00%
Doorlopende kosten 1,22%
Kostenratio 1,00%
Prestatievergoeding 0,00%
Minimale eerste inleg USD 5.000,00
Minimale vervolginleg USD 1.000,00
Uitkeringsfrequentie Eens per kwartaal
Gebruik van winst Uitkerend
Domicilie Luxemburg
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-categorie Global Flexible Bond - USD Hedged
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Bloomberg-code MLFIUA5
ISIN LU0280465617
SEDOL B1PF5G7

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Aantal posities per 31/mei/2023 2.836
Rendement 12 mnd. per 31/mei/2023 2,24
Standaarddeviatie (3j) per 31/mei/2023 3,56%
Yield to Maturity per 31/mei/2023 6,74%
Modified duration per 31/mei/2023 3,32
Weighted Av YTM per 31/mei/2023 6,70%
Effectieve duration per 31/mei/2023 2,83 jaar
Gewogen gem. looptijd per 31/mei/2023 7,17 jaar
WAL to Worst per 31/mei/2023 7,17 jaar

ESG-integratie

ESG-integratie

ESG-integratie is de praktijk waarbij naast traditionele maatregelen ook belangrijke informatie of inzichten omtrent milieu, maatschappij en governance (ESG) worden opgenomen in het beleggingsbesluitvormingsproces om de financiële resultaten van portefeuilles op lange termijn te verbeteren. Tenzij anders vermeld in de documentatie van het Fonds of opgenomen in de beleggingsdoelstelling van het Fonds, betekent het opnemen van deze verklaring niet dat het Fonds een op ESG afgestemde beleggingsdoelstelling heeft, maar beschrijft het hoe ESG-informatie wordt beschouwd als onderdeel van het totale beleggingsproces.


De beheerder van het Fonds neemt ESG-overwegingen op, in combinatie met andere informatie in de onderzoeks- en duediligencefasen van het beleggingsproces. ESG-informatie kan intern worden verkregen, via samenwerking met het Investment Stewardship team van BlackRock, om emittenten te betrekken bij belangrijke onderwerpen inzake milieu, maatschappij of governance of bij externe leveranciers. De voortdurende bewaking van de portefeuille door de beheerder van het Fonds omvat regelmatige risicobeoordelingen van de portefeuille met de Risk and Quantitative Analysis Group (RQA). Deze beoordelingen omvatten het bespreken van de blootstelling van de portefeuille aan belangrijke ESG-risico's en aan de betrokkenheid bij activiteiten met betrekking tot duurzaamheid, klimaatmaatstaven en andere factoren.

Ratings

Ratings

Morningstar-rating

3 sterren
Totale Morningstar-rating voor BGF Fixed Income Global Opportunities Fund, Class A5, per 31/mei/2023, in vergelijking met 620 Global Flexible Bond - USD Hedged fondsen.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Silver
Morningstar heeft dit fonds een zilveren medaille gegeven. (Per 14/feb/2023)

Posities

Posities

per 28/apr/2023
Naam Weging (%)
TREASURY NOTE 1.25 11/30/2026 5,37
TREASURY NOTE 2.875 05/15/2032 4,85
GNMA2 30YR TBA(REG C) 4,20
TREASURY BOND 2.875 05/15/2052 3,01
UMBS 30YR TBA(REG A) 2,31
Naam Weging (%)
FNMA 30YR UMBS SUPER 2,29
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 01/15/2024 1,78
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024 1,61
SPAIN (KINGDOM OF) 2.55 10/31/2032 1,43
TREASURY NOTE 2.625 05/31/2027 1,37
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 28/apr/2023

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 28/apr/2023

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 28/apr/2023

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
Allocaties aan verandering onderhevig
per 28/apr/2023

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 28/apr/2023

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 28/apr/2023

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV NAV As Of Hoogste 52wk Laagste 52wk ISIN TIS
KLASSE A5 USD Eens per kwartaal 9,66 0,01 0,10 07/jun/2023 9,99 9,43 LU0280465617 -
KLASSE I2 HEDGED CHF Niet uitkerend 10,91 0,01 0,09 07/jun/2023 11,39 10,76 LU1270847004 -
KLASSE X2 HEDGED SEK Niet uitkerend 10,70 0,01 0,09 07/jun/2023 10,95 10,40 LU1153584724 -
KLASSE A2 HEDGED SGD Niet uitkerend 20,97 0,02 0,10 07/jun/2023 21,39 20,34 LU0278465488 -
KLASSE A2 USD Niet uitkerend 14,83 0,01 0,07 07/jun/2023 15,00 14,29 LU0278466700 -
KLASSE A5 HEDGED SGD Eens per kwartaal 13,63 0,01 0,07 07/jun/2023 14,22 13,40 LU0280468637 -
KLASSE D2 HEDGED EUR Niet uitkerend 10,20 0,00 0,00 07/jun/2023 10,56 9,98 LU0278456651 -
KLASSE A5 HEDGED EUR Eens per kwartaal 6,12 0,00 0,00 07/jun/2023 6,52 6,08 LU0280467159 -
KLASSE I3 HEDGED CAD Uitkering maandelijks 9,04 0,01 0,11 07/jun/2023 9,44 8,93 LU1234671672 -
KLASSE A2 HEDGED EUR Niet uitkerend 9,45 0,01 0,11 07/jun/2023 9,83 9,26 LU0278453476 -
KLASSE D2 HEDGED PLN Niet uitkerend 17,54 0,02 0,11 07/jun/2023 17,60 16,58 LU0827879684 -
KLASSE A2 HEDGED PLN Niet uitkerend 16,63 0,02 0,12 07/jun/2023 16,71 15,77 LU0480534915 -
KLASSE D4 HEDGED EUR Eens per jaar 8,49 0,00 0,00 07/jun/2023 8,96 8,30 LU1340096590 -
KLASSE D5 USD Eens per kwartaal 10,15 0,00 0,00 07/jun/2023 10,50 9,91 LU0737136415 -
KLASSE D4 HEDGED CAD Eens per jaar 9,38 0,00 0,00 07/jun/2023 9,67 9,05 LU1270847186 -
KLASSE A3G USD Uitkering maandelijks 10,00 - - 07/jun/2023 - - LU2621334601 -
KLASSE I2 HEDGED EUR Niet uitkerend 10,58 0,01 0,09 07/jun/2023 10,93 10,33 LU0368231436 -
KLASSE I5 HEDGED JPY Eens per kwartaal 854,00 0,00 0,00 07/jun/2023 923,00 849,00 LU1791183194 -
KLASSE I2 HEDGED JPY Niet uitkerend 1.050,00 0,00 0,00 07/jun/2023 1.103,00 1.041,00 LU1005243172 -
KLASSE A2 HEDGED JPY Niet uitkerend 987,00 1,00 0,10 07/jun/2023 1.042,00 981,00 LU1005243099 -
KLASSE I2 HEDGED AUD - 10,43 0,01 0,10 07/jun/2023 10,63 10,11 LU1786038098 -
KLASSE D2 USD Niet uitkerend 15,62 0,01 0,06 07/jun/2023 15,77 15,01 LU0278469043 -
KLASSE D4 EUR Eens per jaar 12,22 -0,07 -0,57 07/jun/2023 13,45 11,85 LU1085283973 -
KLASSE D5 HEDGED CHF Eens per kwartaal 8,22 0,00 0,00 07/jun/2023 8,83 8,17 LU1681056062 -
KLASSE X2 HEDGED CHF Niet uitkerend 11,45 0,01 0,09 07/jun/2023 11,90 11,26 LU1263143379 -
KLASSE A6 USD Uitkering maandelijks 10,94 0,01 0,09 07/jun/2023 11,41 10,77 LU1051767835 -
KLASSE D5 HEDGED EUR Eens per kwartaal 6,14 0,00 0,00 07/jun/2023 6,53 6,10 LU0827879841 -
KLASSE D2 HEDGED GBP Niet uitkerend 11,32 0,01 0,09 07/jun/2023 11,54 10,96 LU0278463947 -
KLASSE A2 HEDGED GBP Niet uitkerend 10,27 0,01 0,10 07/jun/2023 10,52 9,98 LU1181257202 -
KLASSE D2 HEDGED SGD Niet uitkerend 22,10 0,02 0,09 07/jun/2023 22,44 21,38 LU0827879767 -
KLASSE A8 HEDGED CNH Uitkering maandelijks 85,99 0,06 0,07 07/jun/2023 91,80 85,56 LU1165523371 -
KLASSE X3 HEDGED EUR Uitkering maandelijks 8,18 0,01 0,12 07/jun/2023 8,74 8,15 LU1003077317 -
KLASSE X2 HEDGED GBP Niet uitkerend 11,50 0,01 0,09 07/jun/2023 11,64 11,09 LU0278465058 -
Class S5 USD Eens per kwartaal 9,73 0,01 0,10 07/jun/2023 10,06 9,49 LU1992159068 -
KLASSE I5 JPY Eens per kwartaal 1.316,00 -6,00 -0,45 07/jun/2023 1.397,00 1.221,00 LU1926936912 -
KLASSE A1 EUR Uitkering maandelijks 8,94 -0,05 -0,56 07/jun/2023 9,94 8,70 LU1005244220 -
KLASSE A3 USD Uitkering maandelijks 9,59 0,01 0,10 07/jun/2023 9,97 9,44 LU1003076939 -
Class S2 Hedged EUR - 9,86 0,00 0,00 07/jun/2023 10,20 9,64 LU1992159654 -
KLASSE X2 USD Niet uitkerend 12,37 0,01 0,08 07/jun/2023 12,46 11,84 LU0278469985 -
KLASSE I2 USD Niet uitkerend 12,49 0,00 0,00 07/jun/2023 12,61 11,99 LU0986736956 -
KLASSE I2 HEDGED GBP Niet uitkerend 11,48 0,00 0,00 07/jun/2023 11,68 11,11 LU0999670564 -
KLASSE A3 EUR Uitkering maandelijks 8,93 -0,05 -0,56 07/jun/2023 9,94 8,72 LU1005243339 -
KLASSE A2 EUR Niet uitkerend 13,81 -0,07 -0,50 07/jun/2023 15,03 13,40 LU1005243255 -
KLASSE A1 USD Uitkering maandelijks 9,60 0,01 0,10 07/jun/2023 9,98 9,44 LU1003076855 -
KLASSE D4 HEDGED GBP Eens per jaar 4,44 0,01 0,23 07/jun/2023 4,61 4,30 LU1294567364 -
KLASSE D2 EUR Niet uitkerend 14,55 -0,07 -0,48 07/jun/2023 15,77 14,10 LU1005243503 -
KLASSE X3 USD Uitkering maandelijks 9,60 0,01 0,10 07/jun/2023 9,98 9,46 LU1003077234 -
Class S2 Hedged CHF - 9,70 0,01 0,10 07/jun/2023 10,13 9,56 LU1992159902 -
KLASSE A4 HEDGED EUR Eens per jaar 8,47 0,01 0,12 07/jun/2023 8,93 8,31 LU0973708182 -
KLASSE A6 HEDGED HKD Uitkering maandelijks 81,07 0,06 0,07 07/jun/2023 85,75 80,53 LU1051769021 -
Class I5 GBP Hedged GBP Eens per kwartaal 9,27 0,01 0,11 07/jun/2023 9,71 9,12 LU1877503935 -
KLASSE I5 HEDGED EUR Eens per kwartaal 8,14 0,01 0,12 07/jun/2023 8,66 8,08 LU1129992308 -
KLASSE X3 HEDGED AUD Uitkering maandelijks 9,70 0,01 0,10 07/jun/2023 10,24 9,65 LU1003077820 -
KLASSE I5 USD Eens per kwartaal 9,45 0,00 0,00 07/jun/2023 9,78 9,23 LU1083819141 -
KLASSE A2 HEDGED SEK Niet uitkerend 97,36 0,07 0,07 07/jun/2023 100,87 95,34 LU1121320748 -
KLASSE I2 HEDGED CAD Niet uitkerend 11,49 0,01 0,09 07/jun/2023 11,62 11,06 LU1136394076 -
KLASSE A2 HEDGED CHF Niet uitkerend 9,30 0,00 0,00 07/jun/2023 9,78 9,21 LU1121327164 -
KLASSE D2 HEDGED CHF Niet uitkerend 10,17 0,00 0,00 07/jun/2023 10,64 10,04 LU0972027022 -
Class S2 USD - 10,65 0,01 0,09 07/jun/2023 10,75 10,23 LU1992160157 -
KLASSE X2 HEDGED AUD Niet uitkerend 12,50 0,01 0,08 07/jun/2023 12,68 12,08 LU1093512371 -
Class X5 Hedged EUR Eens per kwartaal 8,42 0,01 0,12 07/jun/2023 8,96 8,36 LU1685502194 -
Class X5 Hedged GBP Eens per kwartaal 8,77 0,01 0,11 07/jun/2023 9,18 8,62 LU1165522217 -
KLASSE X2 HEDGED CAD Niet uitkerend 11,74 0,00 0,00 07/jun/2023 11,86 11,28 LU1214678283 -
Class S4 Hedged EUR Eens per jaar 9,15 0,00 0,00 07/jun/2023 9,66 8,94 LU1992161049 -
KLASSE A4 USD Eens per jaar 9,66 0,01 0,10 07/jun/2023 9,91 9,31 LU1153584997 -
KLASSE X2 HEDGED EUR Niet uitkerend 11,34 0,00 0,00 07/jun/2023 11,67 11,04 LU0278456909 -
KLASSE A8 HEDGED AUD Uitkering maandelijks 8,25 0,01 0,12 07/jun/2023 8,68 8,16 LU1165522480 -

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Rick Rieder
Rick Rieder
Russell Brownback
Russell Brownback
Aidan Doyle
Aidan Doyle

Prestatiescenario's PRIIP's

Prestatiescenario's PRIIP's

De EU-verordening betreffende verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (Packaged retail and insurance-based investment products, PRIIP's) schrijft de berekeningsmethodologie voor van vier hypothetische prestatiescenario's met betrekking tot hoe het product onder bepaalde omstandigheden zou kunnen presteren en de maandelijkse publicatie van de uitkomsten daarvan. De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u terugkrijgt. Wat u bij dit product ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld.
Aanbevolen periode van bezit : 3 jaren
Voorbeeld belegging USD 10.000,00
Als u de belegging verkoopt na 1 jaar
Als u de belegging verkoopt na 3 jaren

Minimum

Er is geen minimum rendementsgarantie. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.

Stressscenario

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
8.150 USD
-18,5%
7.150 USD
-10,6%

Ongunstig

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
8.700 USD
-13,0%
8.930 USD
-3,7%

Gematigd

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
9.750 USD
-2,5%
10.080 USD
0,3%

Gunstig

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
10.710 USD
7,1%
10.760 USD
2,5%

Het stressscenario laat zien wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.

Documenten

Documenten