Obligaties

BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

Het fonds belegt voor een groot deel in effecten die genoteerd zijn in een vreemde valuta; schommelingen van de betreffende valutakoersen zullen invloed hebben op de waarde van de belegging. Het fonds kan dividenduitkeringen doen vanuit zowel het vermogen als vanuit het inkomen. Daarnaast is het mogelijk om inkomen te genereren volgens bepaalde beleggingsstrategieën. Hoewel dit het inkomstenniveau verhoogt verkleint dit de potentiële vermogensgroei. Vergeleken met meer gevestigde economieën kan de waarde van beleggingen in opkomende markten in ontwikkeling worden beïnvloed door een grotere volatiliteit als gevolg van verschillen in algemeen aanvaarde principes van administratieve verantwoording of door economische of politieke instabiliteit. Het fonds kan beleggen in aandelen van kleinere ondernemingen die zich minder voorspelbaar kunnen ontwikkelen en minder liquide kunnen zijn dan aandelen van grotere ondernemingen. Het fonds belegt in vastrentende waarden zoals ondernemings- of staatobligaties die een vaste of variabele rente (ook wel 'coupon' genaamd) uitkeren en vergelijkbaar functioneren als een lening. Daarom staan deze effecten blootgesteld aan veranderingen in de rentevoet wat de waarde van de gehouden effecten beïnvloedt. Vooral sommige ontwikkelingslanden zijn grote schuldenaren van handelsbanken en buitenlandse overheden. Beleggen in schuldpapieren (van soevereine staten) uitgegeven of gegarandeerd door overheden van ontwikkelingslanden of hun overheidsdiensten houden een hoog risico in. 

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

In de mate waarin het Fonds effecten uitleent om zijn kosten te reduceren, ontvangt het Fonds 62,5% van de hiermee verbonden inkomsten en komen de resterende 37,5% ten goede aan BlackRock als effectenuitleenagent. Aangezien de verdeling van opbrengsten uit effectenleningen de exploitatiekosten van het Fonds niet verhoogt, is deze niet in de lopende kosten opgenomen.

Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

Deze grafiek toont de prestatie van het Fonds als percentage van het verlies of de winst per jaar over de laatste 9 jaar.

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Totaalrendement (%) 3,6 -13,5 15,0 9,3 -11,3 9,5 -7,0 -4,7 -8,2
Beperkende benchmark 1 (%) 5,3 -14,3 11,6 10,5 -5,1 11,5 -6,3 -5,9 -10,3
Het rendement is weergegeven na aftrek van de lopende kosten. Instap-/uitstapvergoedingen worden niet in aanmerking genomen bij de berekening.
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
0,84 -2,69 -2,87 -2,13 -2,35
Beperkende benchmark 1 (%) -1,71 -3,92 -2,35 -1,77 -1,97
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 6 mnd. 1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
3,45 0,34 2,00 1,85 0,84 -7,86 -13,56 -19,37 -21,17
Beperkende benchmark 1 (%) 3,14 1,09 0,82 2,32 -1,71 -11,29 -11,23 -16,35 -18,06
  Van
31/mrt/2018
Tot
31/mrt/2019
Van
31/mrt/2019
Tot
31/mrt/2020
Van
31/mrt/2020
Tot
31/mrt/2021
Van
31/mrt/2021
Tot
31/mrt/2022
Van
31/mrt/2022
Tot
31/mrt/2023
Totaalrendement (%)

per 31/mrt/2023

-9,42 -13,44 12,86 -10,28 1,84
Beperkende benchmark 1 (%)

per 31/mrt/2023

-3,88 -9,18 9,95 -10,57 -1,44

De getoonde cijfers hebben betrekking op de prestaties in het verleden. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen. Het kan u helpen om te beoordelen hoe het fonds in het verleden werd beheerd

De prestaties van de Aandelenklasse en de Referentie worden weergegeven in CHF, de prestaties van de Referentie van de afgedekte Aandelenklasse worden weergegeven in USD.

De prestaties worden weergegeven op basis van de netto-inventariswaarde (NIW), waarbij de bruto-inkomsten, indien van toepassing, worden herbelegd. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen als uw belegging wordt gedaan in een andere valuta dan die gebruikt in de berekening van de prestaties in het verleden. Bron: Blackrock

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang per 07/jun/2023 USD 1.706.020.079
Introductiedatum 29/mei/2013
Introductie fonds 26/jun/1997
Valuta reeks CHF
Basisvaluta USD
Beleggingscategorie Obligaties
Beperkende benchmark 1 J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Index
SFDR-classificatie Overige
Aankoopkosten (maximaal) 5,00%
Doorlopende kosten 1,28%
Kostenratio 1,00%
Prestatievergoeding 0,00%
Minimale eerste inleg CHF 5.000,00
Minimale vervolginleg -
Gebruik van winst Herbeleggend
Domicilie Luxemburg
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-categorie Global Emerging Markets Bond - Local Currency
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Bloomberg-code BGELA2C
ISIN LU0938162186
SEDOL BB2BQ87

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Aantal posities per 31/mei/2023 421
Standaarddeviatie (3j) per 31/mei/2023 8,67%
Bèta 3 jr. per 31/mei/2023 1,05
Yield to Maturity per 31/mei/2023 8,08%
Modified duration per 31/mei/2023 5,67
Weighted Av YTM per 31/mei/2023 8,08%
Effectieve duration per 31/mei/2023 5,71 jaar
Gewogen gem. looptijd per 31/mei/2023 7,70 jaar
WAL to Worst per 31/mei/2023 7,70 jaar

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidskenmerken

Om in MSCI ESG Fund Ratings te worden opgenomen, moet 65% (of 50% voor obligatiefondsen en geldmarktfondsen) van de brutoweging van het fonds komen van effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd (bepaalde contante posities en andere activasoorten die door MSCI voor ESG-analyse niet relevant worden geacht, worden verwijderd vóór de berekening van de brutoweging van een fonds; de absolute waarden van shortposities worden inbegrepen maar behandeld als niet-geanalyseerd), moeten de posities van het fonds minder dan een jaar oud zijn en moet het fonds minstens tien effecten hebben. Voor dit fonds zijn op dit moment geen MSCI-ratings beschikbaar.

ESG-integratie

ESG-integratie

ESG-integratie is de praktijk waarbij naast traditionele maatregelen ook belangrijke informatie of inzichten omtrent milieu, maatschappij en governance (ESG) worden opgenomen in het beleggingsbesluitvormingsproces om de financiële resultaten van portefeuilles op lange termijn te verbeteren. Tenzij anders vermeld in de documentatie van het Fonds of opgenomen in de beleggingsdoelstelling van het Fonds, betekent het opnemen van deze verklaring niet dat het Fonds een op ESG afgestemde beleggingsdoelstelling heeft, maar beschrijft het hoe ESG-informatie wordt beschouwd als onderdeel van het totale beleggingsproces.


De beheerder van het Fonds neemt ESG-overwegingen op, in combinatie met andere informatie in de onderzoeks- en duediligencefasen van het beleggingsproces. ESG-informatie kan afkomstig zijn uit zowel interne als externe bronnen en wordt opgenomen in het risicosysteem van Aladdin. De beheerder van het Fonds voert regelmatig risicobeoordelingen van de portefeuille uit met de Risk and Quantitative Analysis Group (RQA). Deze beoordelingen omvatten het bespreken van de blootstelling van de portefeuille aan belangrijke ESG-risico's en aan de betrokkenheid bij activiteiten met betrekking tot duurzaamheid, klimaatmaatstaven en andere factoren.

Ratings

Ratings

Morningstar-rating

3 sterren
Totale Morningstar-rating voor BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund, Class A2, per 31/dec/2017, in vergelijking met 602 Global Emerging Markets Bond - Local Currency fondsen.

Posities

Posities

per 28/apr/2023
Naam Weging (%)
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 10 01/01/2029 2,66
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 7 02/28/2031 2,38
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2027 2,24
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 01/01/2026 2,08
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8 01/31/2030 1,77
Naam Weging (%)
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 7 03/26/2031 1,66
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 10 01/01/2031 1,65
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF 10 01/01/2025 1,58
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 7.75 05/29/2031 1,53
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) 7.5 06/03/2027 1,52
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 28/apr/2023

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 28/apr/2023

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 28/apr/2023

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 28/apr/2023

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 28/apr/2023

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV NAV As Of Hoogste 52wk Laagste 52wk ISIN TIS
KLASSE A2 CHF Niet uitkerend 20,69 0,01 0,05 07/jun/2023 20,78 19,07 LU0938162186 -
KLASSE A2 HEDGED EUR Niet uitkerend 6,65 0,03 0,45 07/jun/2023 6,71 5,71 LU0359002093 -
Class SR3 USD Uitkering maandelijks 8,45 0,05 0,60 07/jun/2023 8,57 7,36 LU2319963620 -
KLASSE A1 EUR Uitkering maandelijks 2,87 0,00 0,00 07/jun/2023 2,93 2,72 LU0278461065 -
KLASSE D2 USD Niet uitkerend 24,73 0,14 0,57 07/jun/2023 24,88 20,70 LU0383940458 -
KLASSE A2 HEDGED SGD Niet uitkerend 7,76 0,04 0,52 07/jun/2023 7,82 6,58 LU0358998713 -
KLASSE X2 GBP Niet uitkerend 5,72 -0,01 -0,17 07/jun/2023 5,78 5,06 LU1688375267 -
KLASSE I5 USD Eens per kwartaal 7,72 0,04 0,52 07/jun/2023 7,78 6,65 LU1495982867 -
KLASSE D3 HEDGED GBP Uitkering maandelijks 5,20 0,03 0,58 07/jun/2023 5,31 4,59 LU0995345831 -
KLASSE X2 AUD Niet uitkerend 10,64 -0,05 -0,47 07/jun/2023 10,77 8,88 LU1554267051 -
KLASSE X2 HEDGED GBP Niet uitkerend 9,49 0,06 0,64 07/jun/2023 9,55 8,00 LU1505939139 -
KLASSE D2 HEDGED CHF Niet uitkerend 7,87 0,04 0,51 07/jun/2023 7,95 6,78 LU1688375184 -
KLASSE I3 HEDGED GBP Uitkering maandelijks 5,18 0,03 0,58 07/jun/2023 5,28 4,57 LU0995336418 -
Class SR2 USD - 9,49 0,05 0,53 07/jun/2023 9,55 7,94 LU2319963547 -
KLASSE A8 HEDGED AUD Uitkering maandelijks 5,09 0,03 0,59 07/jun/2023 5,18 4,50 LU1133072774 -
Class SR2 Hedged EUR - 8,99 0,05 0,56 07/jun/2023 9,06 7,68 LU2319963380 -
KLASSE I2 EUR Niet uitkerend 23,18 -0,01 -0,04 07/jun/2023 23,19 20,70 LU1559746307 -
KLASSE I5 EUR Eens per kwartaal 7,19 0,00 0,00 07/jun/2023 7,31 6,71 LU0995350831 -
KLASSE A1 USD Uitkering maandelijks 3,08 0,02 0,65 07/jun/2023 3,13 2,68 LU0278477574 -
KLASSE D2 CHF Niet uitkerend 22,37 0,01 0,04 07/jun/2023 22,43 20,55 LU1065150267 -
Class SR3 Hedged GBP Uitkering maandelijks 8,22 0,05 0,61 07/jun/2023 8,39 7,25 LU2319963463 -
KLASSE I2 CHF - 22,52 0,01 0,04 07/jun/2023 22,57 20,66 LU1781817694 -
KLASSE I2 GBP - 19,92 -0,05 -0,25 07/jun/2023 20,17 17,73 LU1741217027 -
KLASSE A2 HEDGED SEK Niet uitkerend 79,27 0,43 0,55 07/jun/2023 79,97 67,97 LU1715605868 -
KLASSE A2 USD Niet uitkerend 22,87 0,12 0,53 07/jun/2023 23,03 19,21 LU0278470058 -
KLASSE A6 USD Uitkering maandelijks 6,42 0,04 0,63 07/jun/2023 6,53 5,65 LU1408528211 -
KLASSE A3 EUR Uitkering maandelijks 2,89 0,00 0,00 07/jun/2023 2,95 2,74 LU0278457469 -
KLASSE A6 HEDGED SGD Uitkering maandelijks 5,70 0,03 0,53 07/jun/2023 5,83 5,07 LU1676225185 -
KLASSE D3 USD Uitkering maandelijks 12,83 0,07 0,55 07/jun/2023 13,02 11,18 LU0523291242 -
KLASSE D2 HEDGED EUR Niet uitkerend 6,93 0,04 0,58 07/jun/2023 6,98 5,92 LU0622213642 -
KLASSE D5 GBP Eens per kwartaal 7,33 -0,01 -0,14 07/jun/2023 7,54 6,84 LU1694209807 -
KLASSE D4 USD Eens per jaar 12,80 0,07 0,55 07/jun/2023 12,88 10,72 LU0827885228 -
KLASSE D3 HEDGED AUD Uitkering maandelijks 4,91 0,03 0,61 07/jun/2023 5,02 4,34 LU0827884841 -
KLASSE A4 EUR Eens per jaar 11,87 -0,01 -0,08 07/jun/2023 12,22 10,86 LU0478974834 -
KLASSE D2 HEDGED GBP Niet uitkerend 13,39 0,07 0,53 07/jun/2023 13,49 11,34 LU0827885491 -
KLASSE D2 EUR Niet uitkerend 23,03 -0,01 -0,04 07/jun/2023 23,04 20,59 LU0329592702 -
KLASSE A2 EUR Niet uitkerend 21,30 -0,01 -0,05 07/jun/2023 21,31 19,14 LU0278457204 -
KLASSE D3 EUR Uitkering maandelijks 11,95 0,00 0,00 07/jun/2023 12,22 11,33 LU0827884924 -
KLASSE I2 HEDGED EUR Niet uitkerend 7,18 0,04 0,56 07/jun/2023 7,23 6,13 LU0473186707 -
KLASSE A3 USD Uitkering maandelijks 3,10 0,02 0,65 07/jun/2023 3,15 2,70 LU0278470132 -
KLASSE A4 USD Eens per jaar 12,75 0,08 0,63 07/jun/2023 12,83 10,70 LU0548402170 -
KLASSE D4 EUR Eens per jaar 11,92 -0,01 -0,08 07/jun/2023 12,29 10,87 LU0827885145 -
KLASSE I2 USD Niet uitkerend 24,89 0,13 0,53 07/jun/2023 25,05 20,82 LU0520955575 -
KLASSE D2 HEDGED SGD Niet uitkerend 8,19 0,04 0,49 07/jun/2023 8,26 6,92 LU0827884767 -
KLASSE A3 HEDGED AUD Uitkering maandelijks 4,91 0,02 0,41 07/jun/2023 5,02 4,34 LU0575500318 -
KLASSE A6 HEDGED GBP Uitkering maandelijks 5,71 0,03 0,53 07/jun/2023 5,85 5,10 LU1408528302 -
KLASSE D3 HKD Uitkering maandelijks 100,58 0,53 0,53 07/jun/2023 102,07 87,75 LU0827885061 -
KLASSE D2 HEDGED PLN Niet uitkerend 9,95 0,06 0,61 07/jun/2023 10,00 8,24 LU0827884684 -
KLASSE A3 HKD Uitkering maandelijks 24,32 0,13 0,54 07/jun/2023 24,68 21,21 LU0388349754 -
KLASSE A2 HEDGED PLN Niet uitkerend 9,43 0,06 0,64 07/jun/2023 9,48 7,83 LU0480535052 -
KLASSE X2 USD Niet uitkerend 7,14 0,04 0,56 07/jun/2023 7,18 5,96 LU0344905624 -
KLASSE A2 HEDGED CHF Niet uitkerend 6,46 0,04 0,62 07/jun/2023 6,53 5,58 LU0623004180 -
KLASSE X2 EUR Niet uitkerend 6,65 0,00 0,00 07/jun/2023 6,65 5,91 LU0531082021 -
KLASSE A6 HEDGED CAD Uitkering maandelijks 6,20 0,04 0,65 07/jun/2023 6,33 5,49 LU1408528641 -
Class X5 Hedged GBP Eens per kwartaal 7,64 0,04 0,53 07/jun/2023 7,74 6,65 LU1954752702 -
KLASSE A2 CZK Niet uitkerend 502,83 0,75 0,15 07/jun/2023 512,09 471,20 LU1791177113 -
KLASSE A6 HEDGED HKD Uitkering maandelijks 62,68 0,35 0,56 07/jun/2023 64,28 55,67 LU1408528484 -
KLASSE A8 HEDGED NZD Uitkering maandelijks 6,39 0,03 0,47 07/jun/2023 6,51 5,65 LU1408528724 -

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Laurent Develay
Laurent Develay
Amer Bisat
Amer Bisat
Laurent Develay
Laurent Develay
Michal Wozniak
Michal Wozniak

Prestatiescenario's PRIIP's

Prestatiescenario's PRIIP's

De EU-verordening betreffende verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (Packaged retail and insurance-based investment products, PRIIP's) schrijft de berekeningsmethodologie voor van vier hypothetische prestatiescenario's met betrekking tot hoe het product onder bepaalde omstandigheden zou kunnen presteren en de maandelijkse publicatie van de uitkomsten daarvan. De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u terugkrijgt. Wat u bij dit product ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld.
Aanbevolen periode van bezit : 3 jaren
Voorbeeld belegging CHF 10.000,00
Als u de belegging verkoopt na 1 jaar
Als u de belegging verkoopt na 3 jaren

Minimum

Er is geen minimum rendementsgarantie. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.

Stressscenario

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
6.680 CHF
-33,2%
5.270 CHF
-19,2%

Ongunstig

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
7.780 CHF
-22,2%
7.650 CHF
-8,5%

Gematigd

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
9.330 CHF
-6,7%
9.550 CHF
-1,5%

Gunstig

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
11.240 CHF
12,4%
11.190 CHF
3,8%

Het stressscenario laat zien wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.

Documenten

Documenten