Skip to content

Aandelen

CCF Developed World (ESG Screened) Index Fund

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. Daarom kunnen de waarde en inkomsten van uw belegging variëren en is uw initiële inleg niet gegarandeerd.

Bij de berekening van de risico-indicator werd gebruik gemaakt van gesimuleerde gegevens uit het verleden. Daarom vormt deze mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel van het Fonds. De getoonde risicocategorie is niet gegarandeerd en kan in de loop van de tijd veranderen. De laagste categorie betekent niet dat deze zonder risico is. Het Fonds behoort tot categorie 5 op basis van het soort beleggingen die de De waarde van aandelen en aandelengerelateerde effecten kan worden beïnvloed door dagelijkse schommelingen op de aandelenmarkten. Tot de andere factoren die van invloed zijn, behoren politiek en economisch nieuws, bedrijfsresultaten en belangrijke gebeurtenissen in de bedrijven. De referentie-index sluit bedrijven die zich bezighouden met bepaalde activiteiten die niet overeenkomen met ESG-criteria uitsluitend uit indien deze activiteiten de drempel overschrijden die de indexaanbieder heeft vastgesteld. Beleggers dienen daarom voorafgaand aan een belegging in het fonds een persoonlijke ethische afweging te maken over de ESG-screening van de referentie-index. Een dergelijke ESG-screening kan een negatief effect hebben op de waarde van de fondsbeleggingen in vergelijking met een fonds zonder een dergelijke screening. hieronder vermelde risico’s inhouden. Deze factoren kunnen de waarde van de beleggingen van het Fonds beïnvloeden of het Fonds aan verliezen blootstellen. Tot de niet accuraat door de risico-indicator weergegeven bijzondere risico's behoren: Tegenpartijrisico: De insolvabiliteit van instellingen die diensten verrichten zoals de bewaring van activa of het optreden als tegenpartij voor derivaten of andere instrumenten, kan het Fonds aan financiële verliezen blootstellen.
Toon minder
Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

  • Rendement


De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in EUR en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in USD.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

Reinvestments

Gegevens niet beschikbaar.

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang (mln.) per 05/dec/2019 USD 2.147,94
Introductiedatum Fonds 06/dec/2018
Introductiedatum aandelenklasse 06/dec/2018
Basisvaluta USD
Beleggingscategorie Aandelen
Morningstar-categorie -
Index MSCI World ex Select Controversies EUR NET Index
Domicilie Ierland
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock Asset Management Ireland Limited
Doorlopende kosten 0,04%
ISIN IE00BDTYPR52
Bloomberg-code CCFDX1EID
Aankoopkosten (maximaal) 0,00%
Prestatievergoeding 0,00%
SEDOL BDTYPR5
Bloomberg-indexcode -
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Minimale eerste inleg EUR 25.000.000,00
Minimale vervolginleg EUR 100,00
Gebruik van winst Herbeleggend

Ratings

Posities

Posities

per 29/nov/2019
Naam Weging (%)
APPLE INC 2,99
MICROSOFT CORP 2,72
AMAZON COM INC 1,88
FACEBOOK CLASS A INC 1,20
JPMORGAN CHASE & CO 1,04
Naam Weging (%)
ALPHABET INC CLASS C 1,01
ALPHABET INC CLASS A 0,97
JOHNSON & JOHNSON 0,90
VISA INC CLASS A 0,79
NESTLE SA 0,76
Posities aan verandering onderhevig

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV Hoogste 52wk Laagste 52wk Ophef-koers ISIN Creatie-koers TIS
Class X1 EUR - 12,06 0,01 0,12 12,27 9,04 - IE00BDTYPR52 - -
Class X1 Hedged EUR - 10,47 0,01 0,10 10,62 9,58 - IE00BHZRKG08 - -
Class X1 USD - 10,31 0,13 1,24 10,31 9,28 - IE00BD24VH44 - -

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Kieran Doyle
Kieran Doyle
EMEA Beta Instl PM Group
EMEA Beta Instl PM Group

Documenten

Documenten