Skip to content

Aandelen

CCF Developed World (ESG Screened) Index Fund

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. Daarom kunnen de waarde en inkomsten van uw belegging variëren en is uw initiële inleg niet gegarandeerd.

Bij de berekening van de risico-indicator werd gebruik gemaakt van gesimuleerde gegevens uit het verleden. Daarom vormt deze mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel van het Fonds. De getoonde risicocategorie is niet gegarandeerd en kan in de loop van de tijd veranderen. De laagste categorie betekent niet dat deze zonder risico is. Het Fonds behoort tot categorie 5 op basis van het soort beleggingen die de De waarde van aandelen en aandelengerelateerde effecten kan worden beïnvloed door dagelijkse schommelingen op de aandelenmarkten. Tot de andere factoren die van invloed zijn, behoren politiek en economisch nieuws, bedrijfsresultaten en belangrijke gebeurtenissen in de bedrijven. De referentie-index sluit bedrijven die zich bezighouden met bepaalde activiteiten die niet overeenkomen met ESG-criteria uitsluitend uit indien deze activiteiten de drempel overschrijden die de indexaanbieder heeft vastgesteld. Beleggers dienen daarom voorafgaand aan een belegging in het fonds een persoonlijke ethische afweging te maken over de ESG-screening van de referentie-index. Een dergelijke ESG-screening kan een negatief effect hebben op de waarde van de fondsbeleggingen in vergelijking met een fonds zonder een dergelijke screening. hieronder vermelde risico’s inhouden. Deze factoren kunnen de waarde van de beleggingen van het Fonds beïnvloeden of het Fonds aan verliezen blootstellen. Tot de niet accuraat door de risico-indicator weergegeven bijzondere risico's behoren: Tegenpartijrisico: De insolvabiliteit van instellingen die diensten verrichten zoals de bewaring van activa of het optreden als tegenpartij voor derivaten of andere instrumenten, kan het Fonds aan financiële verliezen blootstellen.
Toon minder
Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

  • Rendement

Gegevens niet beschikbaar.
Gegevens niet beschikbaar.
Gegevens niet beschikbaar.

De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in USD en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in USD.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock

Reinvestments

Gegevens niet beschikbaar.

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang (mln.) per 18/nov/2019 USD 2.104,57
Introductiedatum Fonds 06/dec/2018
Introductiedatum aandelenklasse 06/dec/2018
Basisvaluta USD
Beleggingscategorie Aandelen
Morningstar-categorie -
Index MSCI World ex Select Controversies NET Index
Domicilie Ierland
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock Asset Management Ireland Limited
Doorlopende kosten 0,04%
ISIN IE00BD24VH44
Bloomberg-code CCFDX1UID
Aankoopkosten (maximaal) -
Prestatievergoeding -
SEDOL BD24VH4
Bloomberg-indexcode -
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Minimale eerste inleg USD 25.000.000,00
Minimale vervolginleg USD 100,00
Gebruik van winst Herbeleggend

Ratings

Posities

Posities

per 31/okt/2019
Naam Weging (%)
APPLE INC 2,91
MICROSOFT CORP 2,65
AMAZON COM INC 1,89
FACEBOOK CLASS A INC 1,17
JPMORGAN CHASE & CO 1,03
Naam Weging (%)
ALPHABET INC CLASS C 1,00
ALPHABET INC CLASS A 0,96
JOHNSON & JOHNSON 0,89
NESTLE SA 0,82
PROCTER & GAMBLE 0,79
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 31/okt/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 31/okt/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 31/okt/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV Hoogste 52wk Laagste 52wk Ophef-koers ISIN Creatie-koers TIS
Class X1 USD - 10,31 0,13 1,24 10,31 9,28 - IE00BD24VH44 - -
Class X1 EUR - 12,08 -0,01 -0,12 12,10 9,04 - IE00BDTYPR52 - -
Class X1 Hedged EUR - 10,50 0,01 0,07 10,50 9,58 - IE00BHZRKG08 - -

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Kieran Doyle
Kieran Doyle
EMEA Beta Instl PM Group
EMEA Beta Instl PM Group

Documenten

Documenten