Skip to content

Aandelen

BGF Next Generation Technology Fund

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. Daarom kunnen de waarde en inkomsten van uw belegging variëren en is uw initiële inleg niet gegarandeerd.

Beleggingen in technologieaandelen zijn onderhevig aan risico's als het ontbreken of verlies van bescherming van intellectuele eigendommen, snelle technologische veranderingen, overheidsregulering en concurrentie. Beleggingsrisico is geconcentreerd in specifieke sectoren, landen, valuta's of bedrijven. Dit betekent dat het Fonds gevoeliger is voor lokale economische, markt-, politieke of regelgevingsgebeurtenissen. De waarde van aandelen en aandelengerelateerde effecten kan worden beïnvloed door dagelijkse schommelingen op de aandelenmarkten. Tot de andere factoren die van invloed zijn, behoren politiek en economisch nieuws, bedrijfsresultaten en belangrijke gebeurtenissen in de bedrijven.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

Toon minder
Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

  • Rendement

  Van
30/sep/2014
Tot
30/sep/2015
Van
30/sep/2015
Tot
30/sep/2016
Van
30/sep/2016
Tot
30/sep/2017
Van
30/sep/2017
Tot
30/sep/2018
Van
30/sep/2018
Tot
30/sep/2019
Totaalrendement (%) Het totaalrendement gaat uit van veranderingen van de NAV en houdt rekening met uitkeringen uit het fonds.

per 30/sep/2019

- - - - 4,27
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
33,02 - - - 9,58
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
42,49 5,96 2,85 33,02 - - - 12,00

De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in SGD en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in USD.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

Reinvestments

Gegevens niet beschikbaar.

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang (mln.) per 12/dec/2019 USD 121,70
Basisvaluta USD
Introductiedatum Fonds 04/sep/2018
Introductiedatum aandelenklasse 04/sep/2018
Beleggingscategorie Aandelen
Morningstar-categorie Other Equity
Domicilie Luxemburg
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock (Luxembourg) S.A.
Doorlopende kosten 1,80%
ISIN LU1861220033
Bloomberg-code BGNHA2S
Aankoopkosten (maximaal) 5,00%
Prestatievergoeding 0,00%
SEDOL BG094X9
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Minimale eerste inleg SGD 5.000,00
Minimale vervolginleg SGD 1.000,00
Gebruik van winst Herbeleggend

Ratings

Posities

Posities

per 29/nov/2019
Naam Weging (%)
TWILIO INC CLASS A 1,86
MAGAZINE LUIZA SA 1,59
ATLASSIAN PLC CLASS A 1,57
OKTA INC CLASS A 1,43
ADVANCED MICRO DEVICES INC 1,38
Naam Weging (%)
RINGCENTRAL INC CLASS A 1,38
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY LTD 1,36
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD 1,36
KAKAO CORP 1,27
STMICROELECTRONICS NV 1,27
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 29/nov/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 29/nov/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 29/nov/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV Hoogste 52wk Laagste 52wk Ophef-koers ISIN Creatie-koers TIS
KLASSE A2 HEDGED SGD Niet uitkerend 11,11 0,13 1,18 11,35 7,49 - LU1861220033 - -
KLASSE X2 USD - 11,50 0,13 1,14 11,64 7,57 - LU1861216353 - -
KLASSE E2 HEDGED EUR - 10,75 0,13 1,22 11,08 7,43 - LU1861216783 - -
KLASSE D2 USD Niet uitkerend 11,37 0,13 1,16 11,55 7,55 - LU1861216197 - -
KLASSE I2 EUR - 10,25 0,09 0,89 10,47 6,62 - LU1917165075 - -
KLASSE D2 HEDGED GBP Niet uitkerend 11,08 0,13 1,19 11,32 7,50 - LU1861216866 - -
KLASSE A2 USD Niet uitkerend 11,24 0,13 1,17 11,45 7,53 - LU1861215975 - -
KLASSE A2 HEDGED EUR Niet uitkerend 10,81 0,13 1,22 11,13 7,44 - LU1861216510 - -
KLASSE I2 HEDGED EUR - 13,19 0,16 1,23 13,52 8,98 - LU1917165158 - -
KLASSE D2 EUR Niet uitkerend 10,22 0,09 0,89 10,44 6,62 - LU1917164854 - -
KLASSE I2 USD - 11,41 0,14 1,24 11,57 7,55 - LU1861216270 - -
KLASSE Z2 USD - 11,41 0,13 1,15 11,58 7,55 - LU1861216437 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR Niet uitkerend 10,92 0,12 1,11 11,21 7,46 - LU1861216601 - -
KLASSE A2 SEK Niet uitkerend 105,61 0,69 0,66 109,40 67,99 - LU1861216940 - -

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Tony Kim
Tony Kim

Documenten

Documenten