Aandelen

BlackRock Systematic Global Long/Short Equity Fund

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

Deze grafiek toont de prestatie van het Fonds als percentage van het verlies of de winst per jaar over de laatste 2 jaar. Dit kan u helpen om te beoordelen hoe het Fonds in het verleden werd beheerd en het te vergelijken met zijn benchmark.

  2017 2018 2019 2020 2021
Totaalrendement (%) -1,1 1,3
Vergelijkende benchmark 1 (%) 0,7 0,0
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
-5,12 -2,01 - - -2,94
Vergelijkende benchmark 1 (%) 0,37 0,57 - - 0,64
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 6 mnd. 1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
-3,78 -1,27 -1,63 -2,83 -5,12 -5,92 - - -8,89
Vergelijkende benchmark 1 (%) 0,36 0,16 0,23 0,35 0,37 1,72 - - 2,01
  Van
30/jun/2017
Tot
30/jun/2018
Van
30/jun/2018
Tot
30/jun/2019
Van
30/jun/2019
Tot
30/jun/2020
Van
30/jun/2020
Tot
30/jun/2021
Van
30/jun/2021
Tot
30/jun/2022
Totaalrendement (%)

per 30/jun/2022

- - - -0,25 -5,14
Vergelijkende benchmark 1 (%)

per 30/jun/2022

- - - 0,09 0,17

De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in EUR en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in USD.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang per 04/okt/2022 USD 33.472.251
Introductiedatum 17/jul/2019
Introductie fonds 02/jun/2014
Valuta reeks EUR
Basisvaluta USD
Beleggingscategorie Aandelen
Vergelijkende benchmark 1 ICE BofAML 3-MO US Treasury Bill
SFDR-classificatie Overige
Aankoopkosten (maximaal) 0,00%
Doorlopende kosten 1,39%
Kostenratio 1,20%
Prestatievergoeding 0,00%
Minimale eerste inleg EUR 10.000.000,00
Minimale vervolginleg EUR 10.000,00
Gebruik van winst Herbeleggend
Domicilie Luxemburg
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-categorie Equity Market Neutral EUR
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Bloomberg-code BSLSI2E
ISIN LU1139081738
SEDOL BSNM0K8

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Aantal posities per 31/aug/2022 5.634
Standaarddeviatie (3j) per 31/aug/2022 5,18%
Bèta 3 jr. per 31/aug/2022 -7,78
P/E-ratio per 31/aug/2022 0,88
P/B-ratio per 31/aug/2022 1,04

ESG-integratie

ESG-integratie

ESG-integratie is de praktijk waarbij naast traditionele maatregelen ook belangrijke informatie of inzichten omtrent milieu, maatschappij en governance (ESG) worden opgenomen in het beleggingsbesluitvormingsproces om de financiële resultaten van portefeuilles op lange termijn te verbeteren. Tenzij anders vermeld in de documentatie van het Fonds of opgenomen in de beleggingsdoelstelling van het Fonds, betekent het opnemen van deze verklaring niet dat het Fonds een op ESG afgestemde beleggingsdoelstelling heeft, maar beschrijft het hoe ESG-informatie wordt beschouwd als onderdeel van het totale beleggingsproces.


De beheerder van het Fonds neemt ESG-overwegingen op in de onderzoeks- en besluitvormingsfasen van het beleggingsproces. Dit kan relevant, intern ESG-onderzoek omvatten dat, samen met meerdere andere onderzoeksinzichten, actieve portefeuilleweging bepaalt ten opzichte van een referentiebenchmark (of weging die wordt toegepast om een absoluut rendementsresultaat te behalen, indien van toepassing). De beheerder van het Fonds voert regelmatig portefeuilleherzieningen uit met de Risk and Quantitative Analysis Group (RQA) en met de Chief Investment Officers. Deze beoordelingen omvatten het bespreken van de blootstelling van de portefeuille aan belangrijke ESG-risico's en aan de betrokkenheid bij activiteiten met betrekking tot duurzaamheid, klimaatmaatstaven en andere factoren.

Ratings

Posities

Posities

per 31/aug/2022
Naam Weging (%)
CHESAPEAKE ENERGY CORPORATION 1,16
EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL SA 1,10
COCA-COLA CO 1,04
OTIS WORLDWIDE CORP 0,97
GIVAUDAN SA 0,97
Naam Weging (%)
CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP 0,83
MICROSOFT CORPORATION 0,77
SBA COMMUNICATIONS CORP 0,76
SEGRO PLC 0,76
KINDER MORGAN INC 0,74
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 31/aug/2022

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 31/aug/2022

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 30/jun/2016

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 31/aug/2022

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV NAV As Of Hoogste 52wk Laagste 52wk ISIN TIS
KLASSE I2 HEDGED EUR Niet uitkerend 91,51 0,14 0,15 04/okt/2022 96,66 90,68 LU1139081738 -
KLASSE A2 HEDGED EUR Niet uitkerend 89,41 0,14 0,16 04/okt/2022 94,41 88,64 LU1162516717 -
KLASSE D2 USD Niet uitkerend 105,83 0,18 0,17 04/okt/2022 109,99 104,76 LU1153525040 -
KLASSE D2 HEDGED GBP Niet uitkerend 102,15 0,17 0,17 04/okt/2022 106,38 101,11 LU1103452089 -
KLASSE A2 HEDGED SEK Niet uitkerend 907,24 1,47 0,16 04/okt/2022 953,72 899,05 LU1122056838 -
KLASSE A2 USD Niet uitkerend 105,33 0,18 0,17 04/okt/2022 109,87 104,30 LU1069250113 -
KLASSE X2 USD Niet uitkerend 125,28 0,22 0,18 04/okt/2022 129,01 123,91 LU1069250386 -
KLASSE D2 HEDGED EUR Niet uitkerend 97,47 0,15 0,15 04/okt/2022 102,52 96,57 LU1069250972 -

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Kevin Franklin
Kevin Franklin
Andrew Huzzey
Andrew Huzzey

Documenten

Documenten