Részvény

BGF Systematic Global Equity High Income Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

Kifizetések

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése
Returns not available as there is less than one year’s performance data.
Returns not available as there is less than one year’s performance data.
Returns not available as there is less than one year’s performance data.

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: SGD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2022-jan.-17 USD 4 306,218
12m Trailing Yield a következő dátum idején: 2021-dec.-31 1,61
Holdingok száma a következő dátum idején: 2021-dec.-31 334
Alappénznem U.S. Dollar
Az Alap indulási ideje 2006-okt.-13
Részvényosztály indításának napja 2021-szept.-22
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória -
SFDR-besorolás Egyéb
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,82%
ISIN LU2381873111
Bloomberg Ticker (szimbólum) -
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL BMDHVB9
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés SGD 5 000,00
Minimális további befektetés SGD 1 000,00
Jövedelem felhasználása Hozamfizető alap

Fenntarthatósági jellemzők

Fenntarthatósági jellemzők

Ahhoz, hogy az MSCI ESG Alapminősítésekbe bekerüljön, az alap bruttó súlya 65%-ának az MSCI ESG-kutatás által lefedett ESG lefedettségű értékpapírokból kell származnia (az MSCI ESG-elemzése szempontjából nem relevánsnak tekintett bizonyos készpénzpozíciókat és egyéb eszköztípusokat az alap bruttó súlyának kiszámítása előtt eltávolítják; a rövid pozíciók abszolút értékei szerepelnek, de fedezetlennek tekintendők), az alap részesedés-dátumának egy évnél fiatalabbnak kell lennie, és az alapnak legalább tíz értékpapírral kell rendelkeznie. Az újonnan indított alapok esetében a fenntarthatósági mutatók jellemzően 6 hónappal az indítás után állnak rendelkezésre. MSCI-minősítések jelenleg nem állnak rendelkezésre ehhez az alaphoz.

Üzleti Részvétel

Üzleti Részvétel

Az Üzleti részvételi mutatók segítenek a befektetőknek átfogóbb képet kapni azokról a konkrét tevékenységekről, amelyeknek az alap a befektetések révén ki lehet téve.


Az Üzleti részvételi mutatók nem jelzik az alap befektetési célját, és ha az Alap dokumentációjában másképp nem szerepel, és az Alap befektetési célkitűzésébe beletartozik, nem változtatják meg az Alap befektetési célját és nem korlátozzák a befektetési halmazt, és nincs arra utaló jel, hogy az Alap elfogad egy ESG- vagy Hatásorientált befektetési stratégiát vagy kizárási átvilágításokat. Az alap befektetési stratégiájáról további információt az alap tájékoztatójában talál.


Tekintse át az Üzleti részvételi mutatók mögötti MSCI-módszertant az alábbi hivatkozások segítségével.

MSCI - Ellentmondásos fegyverek a következő dátum idején: 2021-dec.-31 0,00%
MSCI - Az ENSZ Globális Megállapodásának elveinek megsértői a következő dátum idején: 2021-dec.-31 0,14%
MSCI - Atomfegyverek a következő dátum idején: 2021-dec.-31 0,00%
MSCI - Termikus szén a következő dátum idején: 2021-dec.-31 0,02%
MSCI - Polgári célú tűzfegyver a következő dátum idején: 2021-dec.-31 0,00%
MSCI - Szurokföldek a következő dátum idején: 2021-dec.-31 0,00%
MSCI - Dohányáru a következő dátum idején: 2021-dec.-31 3,51%

Üzleti részvételi lefedettség a következő dátum idején: 2021-dec.-31 99,76%
Nem lefedett Alap százalékos aránya a következő dátum idején: 2021-dec.-31 0,00%
A fenti, termikus szénre és olajhomokra vonatkozó, BlackRock üzleti részvételi kitettségi adatok azokkal a vállalatokkal kapcsolatban kerülnek kiszámításra és jelentésre, amelyek az MSCI ESG-kutatás meghatározása szerint bevételük több mint 5%-át termikus szénből vagy olajhomokból nyerik. Azon vállalatokra vonatkozóan, amelyek (0%-os bevételi küszöbértéket figyelembe véve) bevételt generálnak termikus szénből, illetve olajhomokból, az MSCI ESG-kutatás a következő kitettségi szinteket határozza meg: Termikus szén 0,30%, olajhomok 0,32%.

Az Üzleti részvételi mutatókat a BlackRock számítja ki az MSCI ESG-kutatás adatainak felhasználásával, amely bemutatja az egyes vállalatok konkrét üzleti részvételét. A BlackRock arra használja ezeket az adatokat, hogy összesített betekintés nyújtson a részesedésekről, és átalakítja azt az Alap piaci értékének a fent felsorolt Üzleti részvételi területekkel szembeni kitettségéhez.


Az Üzleti részvételi mutatók csak azoknak a vállalatoknak az azonosítására szolgálnak, amelyekben az MSCI kutatást végzett, és azonosította az érintett tevékenységekben való részvételüket. Ennek eredményeként lehetséges, hogy további részvételre kerül sor ezekben a lefedett tevékenységekben, ahol az MSCI nem rendelkezik lefedettséggel. Ezt az információt nem szabad felhasználni a részvétel nélküli vállalatok átfogó listájának elkészítéséhez. Az Üzleti részvételi mutatók csak akkor jelennek meg, ha az alap bruttó súlyának legalább 1%-a tartalmazza az MSCI ESG-kutatás által lefedett értékpapírokat.

ESG-integráció

ESG-integráció

Az ESG-integráció az a gyakorlat, amely a hagyományos intézkedések mellett a lényeges környezeti, társadalmi és irányítási (ESG) információkat vagy meglátásokat beépíti a befektetési döntési folyamatba a portfóliók hosszú távú pénzügyi eredményeinek javítása érdekében. Hacsak az Alap dokumentációjában másképp nem szerepel, vagy az Alap befektetési célkitűzésébe beletartozik, e nyilatkozat felvétele nem jelenti azt, hogy az Alap ESG-hez igazított befektetési céllal rendelkezik, hanem azt írja le, hogy az ESG-információkat hogyan tekintik a teljes befektetési folyamat részének.


Az Alapkezelő az ESG-szempontokat figyelembe veszi a befektetési folyamat kutatási és döntési szakaszában. Ez jelenthet releváns, belső ESG-kutatást is, amely több más kutatási eredménnyel együtt információt szolgáltat a referenciamutató használata (vagy adott esetben az abszolút hozam elérése érdekében alkalmazott súlyozás) helyett az aktív portfólió súlyozáshoz. Az Alapkezelő rendszeresen végez portfólió-felülvizsgálatot a Kockázat- és Mennyiségi Elemzési Csoporttal, valamint a befektetési vezetőkkel. Ezek a felülvizsgálatok magukban foglalják a portfólió lényeges ESG kockázatoknak való kitettségének megvitatását, valamint a fenntarthatósághoz kapcsolódó üzleti részvételnek, az éghajlattal kapcsolatos mutatóknak való kitettséget és egyéb tényezőket .

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2021-dec.-31
Név Súly (%)
APPLE INC 4,66
MICROSOFT CORPORATION 4,47
JOHNSON & JOHNSON 2,62
NESTLE SA 2,51
WALMART INC 2,20
Név Súly (%)
INTUIT INC. 2,03
PFIZER INC 2,02
MERCK & CO INC 1,86
NOVO NORDISK A/S 1,68
SIKA AG 1,65
Értékpapírok, amelyek változhatnak

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A6 HEDGED SGD Havi kifizetés 10,03 0,00 0,00 10,33 9,67 - LU2381873111 - -
A8 HEDGED AUD Havi kifizetés 9,18 -0,01 -0,11 9,54 8,51 - LU1116320141 - -
A6 USD Havi kifizetés 9,54 0,00 0,00 9,89 8,85 - LU1116320737 - -
A2 USD Nincs kifizetés 18,60 -0,01 -0,05 19,06 16,23 - LU0265550359 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 14,79 0,03 0,20 15,29 12,19 - LU1276852156 - -
A8 HEDGED NZD Havi kifizetés 9,23 -0,01 -0,11 9,60 8,57 - LU1116319648 - -
E2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 10,32 -0,01 -0,10 10,58 9,12 - LU0278719173 - -
D2 USD Nincs kifizetés 20,67 -0,01 -0,05 21,18 17,89 - LU0368268602 - -
Class D6 Hedged SGD Havi kifizetés 10,06 -0,01 -0,10 10,36 9,67 - LU2381873202 - -
A5 HEDGED EUR Negyedéves kifizetés 3,95 0,00 0,00 4,16 3,72 - LU0278719090 - -
A5G HEDGED CHF Negyedéves kifizetés 10,23 0,00 0,00 10,79 9,90 - LU2315843669 - -
Class A2 G Hedged CHF Nincs kifizetés 10,75 -0,01 -0,09 11,02 10,00 - LU2315843826 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 11,11 -0,01 -0,09 11,39 9,78 - LU0278718100 - -
A2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 14,95 0,00 0,00 15,32 13,06 - LU0326426086 - -
A8 HEDGED ZAR Havi kifizetés 112,76 -0,10 -0,09 116,23 102,74 - LU2250418733 - -
Class D2 G Hedged CHF Nincs kifizetés 10,83 -0,01 -0,09 11,10 10,00 - LU2315844048 - -
A6 HEDGED HKD Havi kifizetés 92,08 -0,05 -0,05 95,56 85,57 - LU1116320901 - -
A8 HEDGED CNH Havi kifizetés 98,80 -0,04 -0,04 102,06 90,54 - LU1149717743 - -
A8 HEDGED CAD Havi kifizetés 9,21 0,00 0,00 9,56 8,54 - LU1116320497 - -
A2 HEDGED HKD Nincs kifizetés 111,60 -0,05 -0,04 114,37 98,16 - LU2290526081 - -
A6 HEDGED GBP Havi kifizetés 8,72 0,00 0,00 9,06 8,12 - LU1116319994 - -
Class E5 Hedged EUR Negyedéves kifizetés 8,98 0,00 0,00 9,45 8,46 - LU0278719413 - -
D5G HEDGED EUR Negyedéves kifizetés 10,33 -0,01 -0,10 10,85 9,96 - LU2315843586 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 12,06 -0,01 -0,08 12,36 10,52 - LU0827880930 - -
D5G HEDGED GBP Negyedéves kifizetés 10,37 -0,01 -0,10 10,87 9,98 - LU2325744022 - -
A5 USD Negyedéves kifizetés 5,64 0,00 0,00 5,91 5,26 - LU0265550946 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Robert Fisher
Robert Fisher
Andrew Huzzey
Andrew Huzzey

Szakirodalom

Szakirodalom