Részvény

BGF US Basic Value Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Amennyiben az Alap, költségeinek csökkentése érdekében értékpapír-kölcsönzésre vállalkozik, az Alap a kapcsolódó, ebből keletkező bevétel 62,5%-át megkapja, a fennmaradó 37,5%-ot pedig a BlackRock kapja meg, mint az értékpapír-kölcsönzés megbízottja. Mivel az értékpapír-kölcsönzés bevételének megosztása nem növeli az Alap működtetésének költségeit, ez a folyó költségekben nem szerepel.
Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Az alábbi ábra az Alap teljesítményét szemlélteti az elmúlt 10 év évi százalékos veszteségének és nyereségének bemutatásával.

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Összhozam, % 37,3 9,2 -8,6 15,7 5,1 -12,8 18,2 -1,1 18,4 -8,7
Cél Benchmark 1 (%) 32,5 13,5 -3,8 17,3 13,7 -8,3 26,5 2,8 25,2 -7,5
  10é Kezd.
-5,19 10,90 2,67 5,06 3,89
Cél Benchmark 1 (%) 1,21 14,38 7,75 9,13 7,75
  YTD (január 1. óta) 1h 3h 6m 10é Kezd.
2,06 3,06 -2,14 3,19 -5,19 36,38 14,07 63,85 103,28
Cél Benchmark 1 (%) 2,53 1,51 -2,52 4,54 1,21 49,64 45,23 139,51 299,98
  2018. márc. 31.
-
2019. márc. 31.
között
2019. márc. 31.
-
2020. márc. 31.
között
2020. márc. 31.
-
2021. márc. 31.
között
2021. márc. 31.
-
2022. márc. 31.
között
2022. márc. 31.
-
2023. márc. 31.
között
Összhozam, %

ekkor: 2023. márc. 31.

0,21 -23,12 55,88 7,46 -11,56
Cél Benchmark 1 (%)

ekkor: 2023. márc. 31.

5,67 -17,17 56,09 11,67 -5,91

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem jelent megbízható útmutatást a jövőbeli teljesítményre nézve. Előfordulhat, hogy a piacok a jövőben egészen máshogy fejlődnek. Abban segíthet Önnek, hogy felmérje, hogyan kezelték az alapot a múltban

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Net Assets of Fund ekkor: 2023. máj. 30. USD 834 149 446
Részvényosztály indításának napja 2004. okt. 01.
Az Alap indulási ideje 1997. jan. 08.
Series Currency EUR
Base Currency USD
Eszközbesorolási osztály Részvény
Cél Benchmark 1 Russell 1000 Value Index
SFDR-besorolás Egyéb
Vételi jutalék 5,00%
Teljes költségarányos 1,81%
Alapkezelői díj 1,50%
Sikerdíj 0,00%
Minimális kezdeti befektetés EUR 5 000,00
Minimális további befektetés EUR 1 000,00
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar kategória Other Equity
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Bloomberg Ticker (szimbólum) MLBVEA2
ISIN LU0200685153
SEDOL B1VBRW9

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

Number of Holdings ekkor: 2023. ápr. 28. 86
Standard Deviation (3y) ekkor: 2023. ápr. 30. 17,94%
3y Beta ekkor: 2023. ápr. 30. 0,974
P/E Ratio ekkor: 2023. ápr. 28. 14,02
P/B Ratio ekkor: 2023. ápr. 28. 1,74

Fenntarthatósági jellemzők

Fenntarthatósági jellemzők

A fenntarthatósági jellemzők a befektetők számára specifikus, nem hagyományos mérőszámokat biztosítanak. Ezek, az egyéb mérőszámok és információk mellett, lehetővé teszik a befektetők számára, hogy bizonyos környezeti, társadalmi és irányítási jellemzők alapján értékeljük az alapokat. A fenntarthatósági jellemzők nem utalnak a jelenlegi vagy jövőbeli teljesítményre, és nem tükrözik az alap potenciális kockázat/nyereség profilját. Kizárólag átláthatósági és tájékoztatási célokat szolgálnak. A fenntarthatósági jellemzőket nem szabad kizárólagosan vagy csak önmagukban figyelembe venni, mert azok az információknak csak egyféle típusát jelentik, amelyeket a befektetők figyelembe vehetnek egy alap értékelésekor. Tudjon meg többet.


A mérőszámok nem jelzik, hogy az ESG-tényezőket hogyan építik be, vagy egyáltalán beépítik-e egy alapba. Hacsak az alap dokumentációja másként nem rendelkezik, és az alap befektetési céljában nincs benne, a mérőszámok nem változtatják meg az alap befektetési célját, és nem korlátozzák az alap befektetési univerzumát, valamint nem utalnak arra, hogy az alap ESG- vagy hatásközpontú befektetési stratégiát vagy kizáró szűrőket fog alkalmazni. Az alap befektetési stratégiájával kapcsolatos további információkért kérjük, tekintse meg az alap prospektusát.


Tekintse át a fenntarthatósági jellemzőket alátámasztó MSCI módszereket az alábbi linkek segítségével.

MSCI ESG Alapminősítés (AAA–CCC) ekkor: 2023. máj. 19. A
MSCI ESG % lefedettség ekkor: 2023. máj. 19. 99,71
MSCI ESG minőségi pontszám (0–10) ekkor: 2023. máj. 19. 6,58
MSCI ESG minőségi pontszám - Versenytársszázalék ekkor: 2023. máj. 19. 31,24
Lipper globális alapbesorolás ekkor: 2023. máj. 19. Equity US
A versenytárscsoport alapjai ekkor: 2023. máj. 19. 3 531
MSCI súlyozott átlagos szénintenzitás (Tons CO2E/$M SALES) ekkor: 2023. máj. 19. 101,57
MSCI súlyozott átlagos szénintenzitás %-os lefedettség ekkor: 2023. máj. 19. 97,72
Minden adat a 2023. máj. 19.-i MSCI ESG Alapminősítésekből származik, a 2022. dec. 31. napon meglévő részesedések alapján. Ennek megfelelően az alapok fenntartható jellemzői időről időre eltérhetnek az MSCI ESG Alapminősítésektől.

Ahhoz, hogy az MSCI ESG Alapminősítésekbe bekerüljön, az alap bruttó súlya 65%-ának (vagy 50% a kötvényalapok és pénzpiaci alapok esetében) az MSCI ESG-kutatás által lefedett ESG lefedettségű értékpapírokból kell származnia (az MSCI ESG-elemzése szempontjából nem relevánsnak tekintett bizonyos készpénzpozíciókat és egyéb eszköztípusokat az alap bruttó súlyának kiszámítása előtt eltávolítják; a rövid pozíciók abszolút értékei szerepelnek, de fedezetlennek tekintendők), az alap részesedés-dátumának egy évnél fiatalabbnak kell lennie, és az alapnak legalább tíz értékpapírral kell rendelkeznie.

Üzleti Részvétel

Üzleti Részvétel

Az Üzleti részvételi mutatók segítenek a befektetőknek átfogóbb képet kapni azokról a konkrét tevékenységekről, amelyeknek az alap a befektetések révén ki lehet téve.


Az Üzleti részvételi mutatók nem jelzik az alap befektetési célját, és ha az Alap dokumentációjában másképp nem szerepel, és az Alap befektetési célkitűzésébe beletartozik, nem változtatják meg az Alap befektetési célját és nem korlátozzák a befektetési halmazt, és nincs arra utaló jel, hogy az Alap elfogad egy ESG- vagy Hatásorientált befektetési stratégiát vagy kizárási átvilágításokat. Az alap befektetési stratégiájáról további információt az alap tájékoztatójában talál.


Tekintse át az Üzleti részvételi mutatók mögötti MSCI-módszertant az alábbi hivatkozások segítségével.

MSCI - Ellentmondásos fegyverek ekkor: 2023. ápr. 28. 0,00%
MSCI - Az ENSZ Globális Megállapodásának elveinek megsértői ekkor: 2023. ápr. 28. 0,00%
MSCI - Atomfegyverek ekkor: 2023. ápr. 28. 0,59%
MSCI - Termikus szén ekkor: 2023. ápr. 28. 0,00%
MSCI - Polgári célú tűzfegyver ekkor: 2023. ápr. 28. 0,00%
MSCI - Szurokföldek ekkor: 2023. ápr. 28. 0,00%
MSCI - Dohányáru ekkor: 2023. ápr. 28. 1,06%

Üzleti részvételi lefedettség ekkor: 2023. ápr. 28. 99,06%
Nem lefedett Alap százalékos aránya ekkor: 2023. ápr. 28. 0,90%
A fenti, termikus szénre és olajhomokra vonatkozó, BlackRock üzleti részvételi kitettségi adatok azokkal a vállalatokkal kapcsolatban kerülnek kiszámításra és jelentésre, amelyek az MSCI ESG-kutatás meghatározása szerint bevételük több mint 5%-át termikus szénből vagy olajhomokból nyerik. Azon vállalatokra vonatkozóan, amelyek (0%-os bevételi küszöbértéket figyelembe véve) bevételt generálnak termikus szénből, illetve olajhomokból, az MSCI ESG-kutatás a következő kitettségi szinteket határozza meg: Termikus szén 0,49%, olajhomok 4,69%.

Az Üzleti részvételi mutatókat a BlackRock számítja ki az MSCI ESG-kutatás adatainak felhasználásával, amely bemutatja az egyes vállalatok konkrét üzleti részvételét. A BlackRock arra használja ezeket az adatokat, hogy összesített betekintés nyújtson a részesedésekről, és átalakítja azt az Alap piaci értékének a fent felsorolt Üzleti részvételi területekkel szembeni kitettségéhez.


Az Üzleti részvételi mutatók csak azoknak a vállalatoknak az azonosítására szolgálnak, amelyekben az MSCI kutatást végzett, és azonosította az érintett tevékenységekben való részvételüket. Ennek eredményeként lehetséges, hogy további részvételre kerül sor ezekben a lefedett tevékenységekben, ahol az MSCI nem rendelkezik lefedettséggel. Ezt az információt nem szabad felhasználni a részvétel nélküli vállalatok átfogó listájának elkészítéséhez. Az Üzleti részvételi mutatók csak akkor jelennek meg, ha az alap bruttó súlyának legalább 1%-a tartalmazza az MSCI ESG-kutatás által lefedett értékpapírokat.

ESG-integráció

ESG-integráció

Az ESG-integráció az a gyakorlat, amely a hagyományos intézkedések mellett a lényeges környezeti, társadalmi és irányítási (ESG) információkat vagy meglátásokat beépíti a befektetési döntési folyamatba a portfóliók hosszú távú pénzügyi eredményeinek javítása érdekében. Hacsak az Alap dokumentációjában másképp nem szerepel, vagy az Alap befektetési célkitűzésébe beletartozik, e nyilatkozat felvétele nem jelenti azt, hogy az Alap ESG-hez igazított befektetési céllal rendelkezik, hanem azt írja le, hogy az ESG-információkat hogyan tekintik a teljes befektetési folyamat részének.


Az Alapkezelő integrálja az ESG-kritériumokat a szűrés, a vállalati kutatás és a portfólióépítés eszközeibe. Az adatok lehetnek több külső adatszolgáltatótól származó ESG-adatok, a BlackRock belső pontozása, a részvételre vonatkozó belső kommentárok és a BlackRock Befektetéskezelési csapatától származó, irányítási kérdésekkel kapcsolatos információk. Az ESG-kritériumokat egyéb információkkal együtt veszik figyelembe. Az Alapkezelő rendszeresen végez portfólió-felülvizsgálatot a Kockázat- és Mennyiségi Elemzési Csoporttal, valamint a befektetési vezetőkkel. Ezek a felülvizsgálatok magukban foglalják a portfólió lényeges ESG kockázatoknak való kitettségének megvitatását, valamint a fenntarthatósághoz kapcsolódó üzleti részvételnek, az éghajlattal kapcsolatos mutatóknak való kitettséget és egyéb tényezőket .

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar has awarded the Fund a Bronze medal. (Effective 2011. febr. 11.)

Holdingok

Holdingok

ekkor: 2023. ápr. 28.
Név Súly (%)
BP ADR EACH REPRESENTING SIX PLC 3,17
WELLS FARGO 2,86
MEDTRONIC PLC 2,71
CITIGROUP INC 2,59
BAXTER INTERNATIONAL INC 2,43
Név Súly (%)
KRAFT HEINZ 2,43
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS COR 2,38
LABORATORY CORPORATION OF AMERICA 2,30
UNILEVER ADR REPTG PLC 2,22
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC 2,14
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

ekkor: 2023. ápr. 28.

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
ekkor: 2023. ápr. 28.

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása NAV As Of 52 hetes magas 52 hetes alacsony ISIN TIS
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 64,51 -0,01 -0,02 2023. máj. 30. 70,63 58,85 LU0200685153 -
A2 USD Nincs kifizetés 108,67 -0,01 -0,01 2023. máj. 30. 114,65 97,08 LU0072461881 -
E2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 54,10 -0,01 -0,02 2023. máj. 30. 59,53 49,52 LU0200685666 -
A2 EUR Nincs kifizetés 101,28 -0,06 -0,06 2023. máj. 30. 110,56 95,52 LU0171293920 -
A2 GBP Nincs kifizetés 87,41 -0,58 -0,66 2023. máj. 30. 94,76 82,96 LU0171296279 -
A2 HEDGED CNH Nincs kifizetés 176,75 -0,02 -0,01 2023. máj. 30. 190,60 160,79 LU1333800354 -
A4 GBP Éves kifizetés 86,15 -0,57 -0,66 2023. máj. 30. 93,39 81,78 LU0204064967 -
D2 USD Nincs kifizetés 123,35 -0,01 -0,01 2023. máj. 30. 129,64 109,69 LU0275209954 -
A4 EUR Éves kifizetés 99,96 -0,06 -0,06 2023. máj. 30. 109,14 94,27 LU0213336463 -
A2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 20,09 -0,01 -0,05 2023. máj. 30. 21,51 18,13 LU0602533316 -
E2 USD Nincs kifizetés 97,71 -0,02 -0,02 2023. máj. 30. 103,61 87,57 LU0147417710 -
D2 EUR Nincs kifizetés 114,96 -0,06 -0,05 2023. máj. 30. 124,77 108,28 LU0827886119 -
A4 USD Éves kifizetés 107,25 -0,01 -0,01 2023. máj. 30. 113,17 95,82 LU0162691827 -
E2 EUR Nincs kifizetés 91,07 -0,06 -0,07 2023. máj. 30. 99,80 85,97 LU0171295891 -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 69,83 -0,01 -0,01 2023. máj. 30. 75,90 63,42 LU0329591993 -
D2 GBP Nincs kifizetés 99,22 -0,65 -0,65 2023. máj. 30. 107,34 93,50 LU0827886200 -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Tony DeSpirito
Tony DeSpirito
Joseph Wolfe
Joseph Wolfe
David Zhao
David Zhao

PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei

PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei

A lakossági befektetési csomagtermékekről és a biztosítási alapú befektetési termékekről (PRIIP) szóló uniós rendelet előírja négy feltételezett teljesítmény-forgatókönyv számítási módszertanát és az eredmények közzétételét, amelyek arra vonatkoznak, hogy a termék hogyan teljesíthet bizonyos feltételek mellett, és amelyeket havonta közzé kell tenni. A bemutatott számadatok magukban foglalják magának a terméknek az összes költségét, de előfordulhat, hogy nem tartalmazzák az összes olyan költséget, amelyet Ön a tanácsadójának vagy forgalmazójának fizet. A számadatok nem veszik figyelembe az Ön személyes adóügyi helyzetét, amely szintén befolyásolhatja az Ön által visszakapott összeg nagyságát. Az e termékből Ön által elérhető hozam a jövőbeli piaci teljesítmény függvénye. A jövőbeli piaci fejlemények bizonytalanok, és nem jelezhetők pontosan előre.
Ajánlott tartási idő : 5 év
Példa beruházásra EUR 10,000
Ha a következő dátum után váltja vissza 1 év
Ha a következő dátum után váltja vissza 5 év

minimális érték

Nincs minimálisan garantált hozam. Befektetését részben vagy egészében elveszítheti.

Stressz

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
5 180 EUR
-48,2%
2 240 EUR
-25,9%

Kedvezőtlen

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
7 300 EUR
-27,0%
7 710 EUR
-5,1%

Mérsékelt

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
9 820 EUR
-1,8%
11 170 EUR
2,2%

Kedvező

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
14 810 EUR
48,1%
13 650 EUR
6,4%

A stresszforgatókönyv bemutatja, hogy szélsőséges piaci körülmények esetén mekkora összeget kaphat vissza.

Szakirodalom

Szakirodalom