Boot vaart over kalm water langs een groen woud.

Duurzaamheid breekt definitief door

Om inzicht te krijgen in de verschuiving naar duurzame beleggingen en de invloed van de huidige pandemie hierop, heeft BlackRock een wereldwijd onderzoek uitgevoerd onder klanten, met een gezamenlijk belegd vermogen van USD 25.000 miljard. De resultaten waren duidelijk: deze ingrijpende verschuiving is niet te stuiten.
Lees meer Lees meer
Windmolens aan de horizon van een woestijn.

Klanten helpen om duurzaam te beleggen

Uit ons onderzoek bleek dat duurzaamheidsaspecten steeds meer een centrale rol gaan spelen in de beleggingsaanpak van onze klanten. Lees welke stappen wij in 2020 hebben gezet op het gebied van duurzaamheid.
Lees meer Lees meer
 • Cliënten helpen om duurzaam te beleggen

  In januari hebben we de toezegging gedaan onze cliënten te helpen hun duurzame beleggingsdoelen te realiseren.
  Lees meer Lees meer
 • Hoe de virusschok onze strategische beleggingsvisie verandert

  De impact van de virale schok op de fundamentals in de komende jaren draagt bij aan een verandering in onze langetermijnvisie.
  Lees meer Lees meer
 • Een fundamentele heroriëntering van de financiële wereld

  Wij bereiden ons voor op een ingrijpende verschuiving in de allocatie van kapitaal.
  Lees de brief van Larry Fink Lees de brief van Larry Fink
 • Duurzaamheid centraal in onze beleggingsaanpak

  Portefeuilles waarin duurzaamheid geïntegreerd is kunnen voor beleggers betere voor risico gecorrigeerde rendementen opleveren.
  Lees onze brief aan cliënten Lees onze brief aan cliënten
 • Duurzame oplossingen

  Wij maken beleggingsproducten die meer kunnen bereiken dan vermogensgroei.
  Lees meer Lees meer
Onze reactie op COVID-19
Tijdens deze ongekende crisis is onze overtuiging om meer en meer mensen te helpen financieel welzijn te ervaren - sterker dan ooit. BlackRock heeft actie ondernomen om te blijven presteren voor onze klanten, verbonden te blijven met onze aandeelhouders, het welzijn van onze werknemers en de gemeenschappen waarin we actief zijn te ondersteunen.
Lees meer Lees meer
Onze reactie op COVID-19

Wat betekent het voor beleggers

Rich Kushel, hoofd Multi-Asset Strategies and Fixed Income, bespreekt met Mary-Catherine Lader van BlackRock waarom beleggers aandacht moeten schenken aan de risico’s van de klimaatverandering op de lange termijn.

BlackRock in België
BlackRock werkt voor een brede groep beleggers, van groot tot klein. Van overheden, pensioenfondsen en verzekeraars tot non-profitorganisaties en particuliere beleggers. Alles wat wij doen, is erop gericht meer mensen te helpen zich financieel gezond te voelen.
Lees meer over BlackRock Lees meer over BlackRock
Learn about BlackRock

Onze standpunten

De verantwoordelijkheid van BlackRock
Verantwoord ondernemen
Duurzaamheid op de lange termijn is in onze hele organisatie verankerd en speelt een essentiële rol in alles wat wij doen.
Investment stewardship
Investment stewardship
We gaan met ondernemingen de dialoog aan zodat we ondernemingsbeleid kunnen bevorderen dat op één lijn ligt met duurzame waardecreatie op de lange termijn.

GETEST ONDER HOGE DRUK

iShares obligatie-ETF’s boden liquiditeit en een transparante prijsvorming, juist toen beleggers daar het meeste behoefte aan hadden. 1

1 In de periode van 21 februari t/m 20 maart 2020, toen de markten zwaar onder druk stonden, kenden de iShares UCITS obligatie-ETF’s een gemiddeld handelsvolume van USD 17,5 miljard per week: ruim twee keer zoveel als het wekelijks gemiddelde in 2019, dat USD 7,8 miljard bedroeg.

Dit document is uitsluitend bedoeld ter informatie en vormt geen beleggingsadvies, aanbeveling, aanbod of uitnodiging om bepaalde effecten, fondsen of strategiën te kopen of verkopen. De hier geuite meningen zijn van november 2020 en kunnen zonder voorafgaande kennis wijzigen. Lezers dienen zelf te bepalen of zij op de informatie in dit document willen vertrouwen. Beleggen gaat altijd gepaard met een zeker risico.

Uitgegeven door BlackRock Investment Management (UK) Limited, in het Verenigd Koninkrijk geautoriseerd en gereguleerd door de Financial Conduct Authority (FCA). Officiële zetel: 12 Throgmorton Avenue, Londen, EC2N 2DL, tel: +41 (0)20 7743 3000. In Engeland en Wales ingeschreven in het handelsregister onder nr. 2020394. ingeschreven in het handelsregister onder nr. 2020394. Om u te beschermen worden telefoongesprekken doorgaans opgenomen. Zie voor een volledige lijst van door de FCA toegelaten activiteiten van BlackRock de website van de FCA. Wanneer het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie verlaat zonder dat een overeenkomst is gesloten waarin geregeld is dat bedrijven die in het Verenigd Koninkrijk gevestigd zijn, financiële diensten mogen aanbieden en uitoefenen in de Europese Economische Ruimte (EER), aangeduid als een No Deal Brexit”, is dit materiaal vanaf 1 januari 2021 uitgegeven door BlackRock Investment Management (UK) Limited voor iedereen buiten de Europese Economische Ruimte, en BlackRock (Netherlands) B.V. voor iedereen binnen de Europese Economische Ruimte. Voorafgaand aan een No Deal Brexit of wanneer een No Deal Brexit niet plaatsvindt, is de uitgever van dit materiaal BlackRock Investment Management (UK) Limited.

© 2020 BlackRock, Inc. Alle rechten voorbehouden. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES, BUILD ON BLACKROCK (BOUW MET BLACKROCK), SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY (MAAR WAT KAN IUK HET BESTE DOEN MET MIJN GELD?) zijn handelsnamen (trademarks) van BlackRock, Inc. en haar dochterondernemingen in de Verenigde Staten en daarbuiten. Alle andere handelsnamen (trademarks) zijn van de respectievelijke eigenaren.

Accepter les termes et conditions

« En accédant au contenu de ce site Internet, vous acceptez, en tant que client ou client potentiel, de recevoir des informations sur ce site Internet dans plusieurs langues. »

Cette page contient des informations juridiques importantes ainsi que les conditions générales qui s’appliquent à l’utilisation de ce site.

 

Le terme fonds ou 'fonds d’investissement' est utilisé sur le site dans le sens de compartiment des SICAVs luxembourgeoises.

 

Le terme 'cours' ou la 'VNI' ou la Valeur Nette d’Inventaire est utilisé sur le site dans le sens de valeur liquidative (prix quotidien) du compartiment.

 

En utilisant ce site, vous marquez expressément votre accord avec les conditions générales d'utilisation du site.

 

Nous tenons par ailleurs à vous signaler que ces mêmes conditions peuvent être modifiées à tout moment. Les visiteurs du site sont dès lors invités à prendre régulièrement connaissance des éventuels changements apportés aux conditions. Veuillez cliquer ici pour enregistrer, imprimer ou télécharger ces conditions. Les conditions vous seront envoyées sur demande. Ces conditions s'appliquent à la visite et à l'utilisation du présent site de BlackRock Investment Management (UK) Limited (dénommé ci-après : "BlackRock") ainsi qu'aux informations, recommandations et/ou services mis à votre disposition sur ce même site.

 

Veuillez lire cette page attentivement : elle contient en effet des explications concernant certaines restrictions imposées par la loi quant à la diffusion de ces informations. Il vous appartient par ailleurs de prendre connaissance des lois et règlements en vigueur dans toute juridiction concernée et de les respecter. Les pages suivantes ne constituent nullement une offre ou sollicitation de vente d'actions de l'un des fonds mentionnés sur ce site, effectuée par quiconque dans une juridiction où une telle offre, sollicitation ou distribution serait illégale, où la personne, formulant une telle offre ou sollicitation, ne serait pas qualifiée pour ce faire, et où la personne visée par ladite offre ou sollicitation ne pourrait, légalement, en être l'objet. Plus précisément, les fonds décrits ne sont pas accessibles aux investisseurs américains. Les actions ne seront pas enregistrées aux termes du Securities Act américain de 1933, tel qu'amendé (le "Securities Act") et – sauf dans le cas d'une transaction n'enfreignant pas le Securities Act ou toute autre loi américaine sur les valeurs mobilières (y compris, notamment, toute loi applicable d'un Etat des Etats-Unis) – ne pourront pas être proposées ou vendues, directement ou indirectement, aux Etats-Unis, ni dans les territoires, possessions ou régions assujettis à leur juridiction, ou au bénéfice d'un ressortissant américain. Les demandes d'investissement dans un fonds mentionné sur ce site ne pourront être faites que sur la base du prospectus actuel (accompagné du supplément destiné aux investisseurs belges), le document d'informations clés pour l’investisseur ("DICI") en vigueur et le dernier rapport annuel audité les derniers rapports financiers sur les Sicavs. Ces documents sont disponibles gratuitement aux bureaux de nos partenaires commerciaux et de notre service financier, J.P. Morgan Chase Bank : Boulevard du Roi Albert II 1, B-1210 Bruxelles, tel : 02/2088811.

 

En raison des mesures contre le blanchiment de capitaux, d'autres documents pourront être requis, à des fins d'identification, lors de vos placements. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le prospectus correspondant ou tout autre document constitutif en la matière.

 

Les informations présentées sur ce site sont, sauf avis contraire, soumises aux droits d'auteur de BlackRock ou de ses donneurs de licence, et tous les droits sont réservés. Elles ne peuvent en aucun cas être reproduites, copiées ou redistribuées, que ce soit partiellement ou intégralement. Les visiteurs peuvent consulter le site et ses informations et en effectuer des copies pour leur propre usage, par exemple en les imprimant ou en les enregistrant sur leur disque dur. Aucune autre utilisation du site ou des informations qu'il contient, comme l'enregistrement ou la reproduction (d'une partie) du site sur une autre page Internet ou l'insertion de liens, hyperliens ou deeplinks (liens profonds) entre le site de BlackRock et toute autre page Internet, ne sera tolérée sans l'accord écrit explicite de BlackRock.

 

Les informations contenues sur ce site ne doivent pas être considérées comme un conseil en investissement, un conseil fiscal, un conseil juridique ou toute autre forme de conseil.

 

BlackRock ne pourra du reste pas être tenu responsable des dommages découlant de l'utilisation de moyens de communications électroniques avec ce site, en ce compris - notamment - des dommages découlant de la non-publication ou du retard dans la publication de bulletins électroniques, de l'interception ou de la manipulation de bulletins électroniques par des tiers ou de programmes/dispositifs utilisés pour des communications électroniques et la transmission de virus.

 

Ce site contient des liens vers d'autres pages Internet. BlackRock ne pourra être tenu responsable de l'utilisation ou du contenu des pages Internet auxquelles ce site renvoie ou qui renvoient à ce site. Notre ‘déclaration de confidentialité’ ne s'applique pas aux données personnelles vous concernant qui seront collectées ou traitées par ces sites externes. La déclaration de confidentialité fait partie intégrante des présentes conditions. Au cas où vous donnez par ce site ou par e-mail vos données à caractère privé, ils seront traités conformément à la déclaration de confidentialité.

 

Au cas où ces conditions seraient déclarées partiellement non conformes, les parties resteront liées à la partie restante. Les parties remplaceront alors la partie déclarée non conforme par des clauses conformes dont les effets juridiques, en termes de contenu et de portée, se rapprocheront autant que possible de ceux de la partie ainsi déclarée non conforme.

 

(a) Les présentes conditions sont soumises exclusivement au droit belge. Tout litige qui apparaîtrait dans le cadre de ces conditions, et les litiges quant à l'existence et la validité de celles-ci, seront tranchés par le juge compétent à Bruxelles.
(b) Les performances passées ne garantissent en rien les résultats futurs.
(c) La valeur des placements, de même que les revenus qui en découlent, peuvent fluctuer à la baisse comme à la hausse et ne sont pas garantis.
(d) Le montant initial du placement peut ne pas être récupéré.
(e) Les taux de change peuvent entraîner la hausse ou la baisse de la valeur des placements.
(f) Les fluctuations peuvent être particulièrement marquées dans le cas de fonds très volatils, ce qui peut provoquer une diminution soudaine et substantielle de la valeur du placement.

 

Ce site est géré et mis à jour par BlackRock Investment Management (UK) Limited, autorisé et régulé par la Financial Services Authority (numéro d'enregistrement 119293). BlackRock Investment Management (UK) Limited est une entreprise enregistrée en Angleterre sous le n°2020394. Siège social : 12 Throgmorton Avenue, Londres EC2N 2DL. Le nom et le logo BlackRock sont des marques déposées, et propriété de BlackRock Investment Management (UK) Limited.
Cette page contient des informations juridiques importantes ainsi que les conditions générales qui s’appliquent à l’utilisation de ce site.

Vous ne faites pas partie de cette catégorie d'investisseurs ?
Quel type d'investisseur êtes-vous ?
 • Type d'investisseur
 • Termes et conditions
Accepteer algemene voorwaarden

“Door verder te gaan op deze website accepteert u, als (potentiële) cliënt, om informatie op deze website in meerdere talen te krijgen”.

Deze pagina bevat de algemene voorwaarden en belangrijke juridische informatie die van toepassing zijn op het gebruik van deze website.
De benaming 'fonds' of 'beleggingsfonds' wordt doorheen de website gebruikt in de betekenis van compartiment van de Luxemburgse Sicav.

 

De benaming 'koers' of 'NIW' of Netto-Inventariswaarde wordt doorheen de website gebruikt in de betekenis van Intrinsieke waarde (dagelijkse prijs) van het compartiment.

 

Door deze website te gebruiken verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op het gebruik van de website.

 

We wijzen u erop dat deze voorwaarden van tijd tot tijd kunnen worden gewijzigd. Bezoekers van de website wordt geadviseerd regelmatig de voorwaarden te controleren op wijzigingen. Klik hier om deze algemene voorwaarden op te slaan, af te drukken of te downloaden. De voorwaarden zullen op verzoek worden toegezonden. Deze voorwaarden zijn van toepassing op het bezoek aan en het gebruik van deze website van BlackRock Investment Management (UK) Limited (hierna: "BlackRock") alsmede op de via deze website aan u ter beschikking gestelde informatie, adviezen en/of diensten.

 

Lees deze pagina aandachtig: hierin worden bepaalde, door de wet opgelegde, beperkingen ten aanzien van de verspreiding van deze informatie uiteengezet. Bekendheid met en naleving van alle toepasselijke wetten en regels in elk rechtsgebied is uw eigen verantwoordelijkheid. De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als informatie en mag niet beschouwd worden als beleggingsadvies, noch aanbeveling of contractuele verbintenis en de informatie is geen aanbod tot inschrijving op de aandelen van de BGF- of BSF-compartimenten.
Met name de beschreven beleggingsfondsen zijn niet beschikbaar voor distributie aan of belegging door Amerikaanse beleggers. De aandelen zullen niet worden geregistreerd krachtens de US Securities Act van 1933, zoals gewijzigd (de "Securities Act") en mogen – behalve bij een transactie die geen inbreuk pleegt op de Securities Act of eenderwelke andere in de Verenigde Staten toepasselijke wet ten aanzien van effecten (waaronder iedere toepasselijke wet van eenderwelke Staat van de Verenigde Staten, zonder beperking) – niet direct of indirect worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten of in eenderwelk territorium, bezitting of gebied die onder het rechtsgebied van de Verenigde Staten vallen of aan of ten behoeve van een Amerikaans persoon.
Aanvragen om te beleggen in eenderwelk fonds van BGF, waarvan sprake op deze website, worden uitsluitend aanvaard indien gebaseerd op het actuele prospectus, de essentiële beleggersinformatie (KIID) en het meest recente financiële jaarverslag van de Sicav BGF. Deze documenten zijn gratis te verkrijgen in de kantoren van onze handelspartners (distributeurs) en bij onze financiële dienst in België: J.P. Morgan Chase Bank in België: Koning Albert II-laan 1, B-1210 Brussel, tel: 02/2088811.
Als gevolg van reglementering op het vlak van witwaspraktijken kunnen aanvullende documenten voor de identificatie nodig zijn als u belegt. Bijzonderheden zijn te vinden in het betreffende prospectus of ander geldig document.

 

De informatie op deze website valt onder het auteursrecht van BlackRock of haar licentiegevers, tenzij anders aangegeven; alle rechten voorbehouden. De informatie mag noch geheel, noch gedeeltelijk worden vermenigvuldigd, gekopieerd of opnieuw verspreid. Bezoekers mogen de website en de informatie raadplegen en daarvan kopieën maken voor eigen gebruik, bijvoorbeeld door deze af te drukken of op te slaan. Elk ander gebruik van de website of van de informatie, bijvoorbeeld het opslaan of reproduceren van (een deel van) de website in een andere webpagina of het aanbrengen van koppelingen, hyperlinks of deeplinks tussen de website van BlackRock en iedere andere webpagina, is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van BlackRock.
Geen enkele bron van informatie op deze website vormt een beleggings-, belastings-, juridisch of eenderwelk ander advies.
BlackRock is verder niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische communicatiemiddelen met deze website, inclusief – maar niet beperkt tot – de schade ten gevolge van niet aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en schade ten gevolge van overbrenging van virussen.
Deze website bevat links naar andere webpagina's. BlackRock is niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van webpagina's waarnaar op deze website een link is opgenomen of van webpagina's waarop een link is opgenomen naar deze website. Ons Privacyreglement is niet van toepassing op persoonsgegevens die op of via deze externe websites worden verzameld en verwerkt. Het Privacyreglement maakt deel uit van deze voorwaarden. Indien u via deze website of via e-mail persoonsgegevens verstrekt aan BlackRock, zullen deze worden verwerkt in overeenstemming met ons Privacyreglement.

 

Is of worden deze voorwaarden gedeeltelijk ongeldig, dan blijven de partijen gebonden door het overblijvende gedeelte. De partijen zullen het ongeldige gedeelte vervangen door clausules die wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van de voorwaarden zoveel mogelijk overeenstemmen met deze van het ongeldige gedeelte.
Deze voorwaarden zijn uitsluitend onderworpen aan Belgisch recht. Alle geschillen in verband met deze voorwaarden, inbegrepen geschillen over het bestaan en de geldigheid van de voorwaarden, zullen worden behandeld door de bevoegde rechtbank te Brussel.
(a) In het verleden behaalde rendementen zijn geen garantie voor de toekomst.
(b) De waarde van beleggingen en hun rendement kunnen zowel dalen als stijgen en worden niet gegarandeerd.
(c) Het is mogelijk dat u het geïnvesteerde bedrag niet terugkrijgt.
(d) Wisselkoersen kunnen ertoe leiden dat de waarde van beleggingen stijgt of daalt.
(e) Koersschommelingen kunnen vooral groot zijn bij een fonds met grote volatiliteit en de waarde van een belegging kan plotseling en aanzienlijk dalen.

 

Deze website wordt beheerd en op het internet gezet door BlackRock Investment Management (UK) Limited, die is geautoriseerd en gereguleerd door de toezichthouder in het Verenigd Koninkrijk, de Financial Services Authority (FSA), onder registratienummer 119293. BlackRock Investment Management (UK) Limited is een in Engeland onder nr. 2020394 geregistreerde onderneming. Maatschappelijke zetel: 12 Throgmorton Avenue, London EC2N 2DL. De naam BlackRock en het bijhorende logo zijn handelsmerken van, en worden gebruikt met toestemming van BlackRock Investment Management (UK) Limited.
Deze pagina bevat de algemene voorwaarden en belangrijke juridische informatie die van toepassing zijn op het gebruik van deze website.

Niet uw beleggerstype?
Wat voor type belegger bent u?
 • Type belegger
 • Voorwaarden