Grondstoffen

SGLN

iShares Physical Gold ETC

Een subfonds van iShares Physical Metals plc

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

Belangrijke informatie: De waarde van uw belegging kan fluctueren. Uw oorspronkelijke inleg is niet gegarandeerd. De effecten die iShares Physical Metals plc uitgeeft zijn obligaties met beperkt regresrecht, die uitsluitend betaalbaar zijn vanuit de onderliggende gewaarborgde bezittingen. Indien de gewaarborgde bezittingen onvoldoende zijn, blijven eventuele resterende vorderingen onbetaald. ETC's streven naar blootstelling aan een beperkt aantal marktsectoren. In vergelijking met beleggingen die het beleggingsrisico breder spreiden over verschillende sectoren kunnen schommelingen in de aandelenkoersen grotere gevolgen hebben voor de totale waarde van deze ETC. De prijzen van edelmetalen zijn gewoonlijk volatieler dan die van de meeste andere activacategorieën, waardoor beleggingen hierin riskanter en complexer zijn dan andere beleggingen. ETC's worden net als effecten op de beurs verhandeld en worden gekocht en verkocht tegen marktkoersen die kunnen afwijken van de intrinsieke waarde van de ETF's.
Loading

Rendement

Rendement

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

Uitkeringen

Gegevens niet beschikbaar.
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
3,65 10,18 6,33 1,17 1,61
Index (%)

per 30/apr/2021

3,81 10,41 6,57 1,42 1,85
  2016 2017 2018 2019 2020
Totaalrendement (%) 8,85 11,58 -1,39 18,53 23,95
Index (%) 9,12 11,85 -1,15 18,83 24,17
  Van
31/mrt/2016
Tot
31/mrt/2017
Van
31/mrt/2017
Tot
31/mrt/2018
Van
31/mrt/2018
Tot
31/mrt/2019
Van
31/mrt/2019
Tot
31/mrt/2020
Van
31/mrt/2020
Tot
31/mrt/2021
Totaalrendement (%)

per 31/mrt/2021

0,38 6,08 -2,39 23,91 4,93
Index (%)

per 31/mrt/2021

0,63 6,35 -2,15 24,20 5,10

De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse wordt weergegeven in USD.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW), en de bruto-inkomsten worden waar van toepassing herbelegd. De rendementsgegevens zijn gebaseerd op de netto-inventariswaarde (NIW) van het ETF, die mogelijk niet gelijk is aan de marktprijs van het ETF. Individuele aandeelhouders kunnen opbrengsten boeken die verschillen van het rendement van de NIW.

Het rendement van uw belegging in het verleden is gestegen of gedaald door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is gedaan dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock.

Kerngegevens

Kerngegevens

Netto van het aandelenklasse per 14/mei/2021 USD 13.812.636.849
Basisvaluta van het compartiment USD
Introductiedatum aandelenklasse 08/apr/2011
Beleggingscategorie Grondstoffen
Lopende kosten 0,15%
Productstructuur Fysiek metaal
Methodologie Physical Replication
Domicilie Ierland
UCITS Nee
Index LBMA Gold Price
SFDR-classificatie Overige
Uitkeringsfrequentie Geen
Rendement uit securities lending -
Herwegingsfrequentie Geen
ISIN IE00B4ND3602
Valoren 12881542
Bloomberg-code SGLN LN
Uitgevende onderneming iShares Physical Metals plc
Beheerder BlackRock Advisors (UK) Limited
Administrator State Street Bank and Trust Company
Bewaarder JPMorgan Chase Bank N.A., London Branch
Gebruik van winst Geen inkomsten

iShares Physical Metals plc (‘de Vennootschap’) is een open beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal en gescheiden aansprakelijkheid tussen de fondsen, die valt onder de wetten van Ierland en is geautoriseerd door de Ierse financiële toezichthouder. Het fonds heeft geen bepaalde duur.

De taks op de beursverrichtingen (TOB) is verschuldigd op elke verkoop en aankoop op de secundaire markt die in België wordt verricht: 0,12% (max. 1.300 EUR per transactie) voor uitkeringsaandelen en 1,32% (max. 4.000 EUR per transactie) voor kapitalisatieaandelen. Roerende voorheffing: 30%. Op dividenden ontvangen op uitkeringsaandelen van een iShares ETF is er een Belgische roerende voorheffing van 30% verschuldigd. Voor iShares ETF's die direct of indirect meer dan 10% in de rentedragende activa beleggen, geldt er een belasting van 30% (via inhouding of via het aanslagbiljet) op het deel van het bedrag dat overeenstemt met de zogenaamde ontvangen 'rentecomponent' (d.w.z. alle inkomsten die direct of indirect in de vorm van rente, meerwaarden of verliezen worden gerealiseerd uit het rendement op activa belegd in de schuldinstrumenten), voor zover deze rentecomponent verband houdt met de periode waarin de begunstigde de aandelen hield.

Publicatie van de netto-inventariswaarde: www.blackrock.com/be, De Tijd, www.fundinfo.com. Onze procedure voor de behandeling van klachten kan worden geraadpleegd op de volgende link: https://www.ishares.com/be/individual/nl/complaint-handling-procedure. Gelieve voor klachten over dit fonds contact op te nemen met BlackRock op het nummer 02 402 49 00, of een e-mail te sturen naar belux@blackrock.com. Voor uw veiligheid worden telefoongesprekken doorgaans opgenomen. U kunt ook contact opnemen met de Consumer Mediation Service. Meer informatie vindt u op http://www.ombudsfin.be.

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Uitgegeven aandelen per 14/mei/2021 384.930.503
Aantal posities per - -
Indexniveau per 14/mei/2021 USD 1.838,10
Index-code GOLDLNPM
Einde boekjaar 30 april
Bèta 3 jr. per 30/apr/2021 1,00
Standaarddeviatie (3j) per 30/apr/2021 14,10%

SRRI score

SRRI score

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Potentieel lager rendement Potentieel hoger rendement
De synthetische risico-indicator is een maatstaf om het risico van de belegging weer te geven op een schaal van 1 tot 7. Een lagere score duidt hierbij op een lager risico maar eveneens op een potentieel lager rendement. Een hogere score zal leiden tot een hoger risico maar eveneens een hoger potentieel rendement.

Geregistreerde Locaties

Geregistreerde Locaties

 • België

 • Denemarken

 • Duitsland

 • Finland

 • Frankrijk

 • Ierland

 • Italië

 • Luxemburg

 • Nederland

 • Noorwegen

 • Oostenrijk

 • Singapore

 • Spanje

 • Verenigd Koninkrijk

 • Zweden

Beursnoteringen

Beurs Code Valuta Datum notering Sedol Bloomberg-code RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Valor Common Code (EOC) ISIN of INAV
London Stock Exchange SGLN GBP 11/apr/2011 B4R1D93 SGLN LN SGLN.L INAVGLDG SGLNGINAV.DE IE00B4ND3602 - 12881542 - -
London Stock Exchange IGLN USD 11/apr/2011 B4ND360 IGLN LN IGLN.L INAVGLDU SGLNUINAV.DE IE00B4ND3602 - - - -
London Stock Exchange EGLN EUR 28/nov/2016 B3YNPY4 EGLN LN EGLN.L - - IE00B4ND3602 - - - -
Bolsa Mexicana De Valores IGLN MXN 23/nov/2020 BMDF8G7 IGLN N - - - IE00B4ND3602 - - - -
De toelating tot verhandeling vormt geen waarborg voor de liquiditeit van het product.

Documenten

Documenten