PRODUCT EN INDEX INZICHTEN

Het index insights-team

iShares wil beleggers helpen om doordachte beslissingen te nemen over hun indexbeleggingen. Dat begint ermee precies te weten welke invloed de keuze van een bepaalde index op uw portefeuille heeft.

Het Index Insights-team helpt u uw portefeuille doelgericht op te bouwen, door de selectie of analyse van indices die u kunt gebruiken om uw asset-allocatievisie te implementeren.

Het Index Insights-team overbrugt daarmee te kloof tussen top-down macro- en bottom-up productselectie, door diepgaand inzicht te geven in het grote aantal indices die door de fondsen van iShares worden gevolgd.

Beleggingsrisico. De waarde van beleggingen en de opgebrachte inkomsten kunnen variëren. Het is niet zeker dat u uw oorspronkelijke inleg terug ontvangt.

Hoe kan het index insights-team u helpen?

pijlen
Index-selectie
Wij helpen klanten om indices te selecteren die aansluiten bij hun beleggingsdoelen en risicoprofiel.
verrekijker zoeken
Index-analyse
Maatwerk-analyses voor klanten die zelf hun indices selecteren, maar niet over de researchcapaciteit beschikken om deze te analyseren.

Productselectie

Ons Product Strategy-team helpt klanten om hun weg te vinden in het grote aanbod van iShares. Door producten voor hen te analyseren en vergelijken, tactische marktinzichten te bieden en duidelijke uitleg te geven over ETF’s en indexfondsen. Daarnaast bieden we klanten ondersteuning bij de omschakeling naar een duurzamere portefeuille.

Hulp nodig bij de beoordeling van een index?

Vraag een consultatie aan bij onze Index Insights Solutions team.

Wij maken je erop attent dat de kostenloze ondersteuning alleen wordt toegekend bij voldoende belegd vermogen.

Klik hier om BlackRock toestemming te geven in de toekomst e-mails te sturen over soortgelijke onderwerpen.

Alle verzamelde gegevens zullen worden verwekt in overeenstemming het met privacybeleid van BlackRock, dat je hier hier kunt vinden.