Akcje

BGF Asian Dragon Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki

  • Zwroty


Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w EUR, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w USD.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Reinvestments

Fundusz ten nie posiada żadnych dywidend.

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Wielkość funduszu (w mln) na dzień 24-sty-2020 USD 2 573,746
Liczba holdingów na dzień 31-gru-2019 68
Waluta podstawowa USD
Data wprowadzenia Funduszu 02-sty-1997
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 09-wrz-2015
Klasa aktywów Akcje
Kategoria Morningstar Other Equity
Wskaźnik odniesienia MSCI AC Asia ex Japan (Net) in USD Performance Index
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 1,85%
ISIN LU1279613365
Notowania agencji Bloomberg BGADA2E
Opłata manipulacyjna 5,00%
Opłata za wyniki 0,00%
SEDOL BZ6DKV8
Bloomberg Benchmark Ticker -
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna EUR 5000
Minimalna inwestycja kolejna -
Wykorzystanie dochodów Accumulating

Wskaźnik ryzyka

Wskaźnik ryzyka

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Ratingi

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar has awarded the Fund a Bronze medal. Fewer than 10% of US open-end funds hold medalist ratings. (Effective 28-lip-2016)

Udziały

Udziały

na dzień 31-gru-2019
Nazwa Waga ( %)
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 6,81
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 6,25
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 5,97
TENCENT HOLDINGS LTD 5,79
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD 2,59
Nazwa Waga ( %)
HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD 2,35
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD 2,32
CK ASSET HOLDINGS LTD 2,16
YUM CHINA HOLDINGS INC 2,10
BHARTI AIRTEL LTD 2,10
Pozycje ulegające zmianie

Podział ekspozycji

Podział ekspozycji

na dzień 31-gru-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz
Ujemne wagi mogą wynikać ze szczególnych okoliczności (w tym różnic czasowych między datami transakcji a datami rozliczenia papierów wartościowych nabywanych przez fundusze) i/lub zastosowania pewnych instrumentów finansowych, w tym finansowych instrumentów pochodnych, które mogą być wykorzystywane w celu zwiększenia lub zmniejszenia ekspozycji rynkowej i/lub w celu zarządzania ryzykiem. Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA A2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 14,09 0,03 0,21 14,46 12,00 - LU1279613365 - -
KLASA A2 GBP Brak dystrybucji 35,43 0,14 0,40 36,53 29,96 - LU0171270639 - -
KLASA A2 HEDGED PLN Brak dystrybucji 127,86 0,30 0,24 131,14 107,86 - LU1499592209 - -
KLASA A2 EUR Brak dystrybucji 42,07 0,25 0,60 42,87 34,37 - LU0171269466 - -
KLASA A2 USD Brak dystrybucji 46,41 0,11 0,24 47,59 39,03 - LU0072462343 - -
KLASA E2 EUR Brak dystrybucji 38,52 0,23 0,60 39,25 31,62 - LU0171270985 - -
KLASA E2 USD Brak dystrybucji 42,49 0,10 0,24 43,57 35,82 - LU0147401631 - -
KLASA D2 USD Brak dystrybucji 50,77 0,12 0,24 52,05 42,46 - LU0411709560 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Andrew Swan
Andrew Swan
Alethea Leung
Alethea Leung

Literatura

Literatura