Akcje

BGF Asian Dragon Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki

  • Zwroty


Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w EUR, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w USD.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Reinvestments

Data zapisu Ex-data (pierwszy dzień notowania bez prawa do dywidendy) Data płatności
Wyświetl pełną tabelę

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Wielkość funduszu (w mln) na dzień 16-sie-2019 USD 2 321,869
Liczba holdingów na dzień 31-lip-2019 68
Waluta podstawowa USD
Data wprowadzenia Funduszu 02-sty-1997
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 01-lip-2002
Klasa aktywów Akcje
Kategoria Morningstar Asia ex Japan Equity
Wskaźnik odniesienia MSCI AC Asia ex Japan (Net) in EUR Performance Index
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 2,37%
ISIN LU0171270985
Notowania agencji Bloomberg MERDREE
Opłata manipulacyjna 3,00%
Opłata za wyniki 0,00%
SEDOL B41FDQ8
Bloomberg Benchmark Ticker MSACXJPEUR
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna EUR 5000
Minimalna inwestycja kolejna -
Wykorzystanie dochodów Accumulating

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Udziały

Udziały

na dzień 31-lip-2019
Nazwa Waga ( %)
TENCENT HOLDINGS LTD 7,56
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 5,75
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 3,92
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 3,42
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD 2,90
Nazwa Waga ( %)
BANK CENTRAL ASIA TBK PT 2,49
CK ASSET HOLDINGS LTD 2,41
YUM CHINA HOLDINGS INC 2,38
NCSOFT CORP 2,33
NETEASE INC 2,22
Pozycje ulegające zmianie

Podział ekspozycji

Podział ekspozycji

na dzień 31-lip-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz
Ujemne wagi mogą wynikać ze szczególnych okoliczności (w tym różnic czasowych między datami transakcji a datami rozliczenia papierów wartościowych nabywanych przez fundusze) i/lub zastosowania pewnych instrumentów finansowych, w tym finansowych instrumentów pochodnych, które mogą być wykorzystywane w celu zwiększenia lub zmniejszenia ekspozycji rynkowej i/lub w celu zarządzania ryzykiem. Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA E2 EUR Brak dystrybucji 32,77 0,43 1,33 36,49 28,79 - LU0171270985 - -
KLASA A2 EUR Brak dystrybucji 35,72 0,47 1,33 39,71 31,25 - LU0171269466 - -
KLASA A2 GBP Brak dystrybucji 32,54 -0,04 -0,12 34,60 27,62 - LU0171270639 - -
KLASA A2 HEDGED PLN Brak dystrybucji 109,35 0,66 0,61 124,32 99,39 - LU1499592209 - -
KLASA A2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 12,16 0,07 0,58 13,90 11,22 - LU1279613365 - -
KLASA D2 USD Brak dystrybucji 43,14 0,26 0,61 48,58 38,52 - LU0411709560 - -
KLASA E2 USD Brak dystrybucji 36,31 0,22 0,61 41,05 32,74 - LU0147401631 - -
KLASA A2 USD Brak dystrybucji 39,57 0,24 0,61 44,67 35,54 - LU0072462343 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Andrew Swan
Andrew Swan
Alethea Leung
Alethea Leung

Literatura

Literatura