Stałodochodowe

BGF Emerging Markets Bond Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki

  • Zwroty


Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w GBP, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w USD.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Reinvestments

Fundusz ten nie posiada żadnych dywidend.

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Wielkość funduszu (w mln) na dzień 28-sty-2020 USD 2 104,900
Liczba holdingów na dzień 31-gru-2019 285
Waluta podstawowa USD
Data wprowadzenia Funduszu 01-paź-2004
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 30-kwi-2014
Klasa aktywów Stałodochodowe
Kategoria Morningstar Other Bond
Wskaźnik odniesienia J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified Index
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 1,47%
ISIN LU1057296771
Notowania agencji Bloomberg BEBA2GH
Opłata manipulacyjna 5,00%
Opłata za wyniki 0,00%
SEDOL BLT1S62
Bloomberg Benchmark Ticker JPGCCOMP
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna GBP 5000
Minimalna inwestycja kolejna GBP 1000
Wykorzystanie dochodów Accumulating

Wskaźnik ryzyka

Wskaźnik ryzyka

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Ratingi

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar has awarded the Fund a Bronze medal. Fewer than 10% of US open-end funds hold medalist ratings. (Effective 25-wrz-2019)

Udziały

Udziały

na dzień 31-gru-2019
Nazwa Waga ( %)
UKRAINE (GOVERNMENT OF) RegS 0 05/31/2040 1,93
PETROLEOS MEXICANOS RegS 6.84 01/23/2030 1,71
NIGERIA (FEDERAL REPUBLIC OF) MTN RegS 7.143 02/23/2030 1,23
RUSSIAN FEDERATION RegS 5.25 06/23/2047 1,19
ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 7.95 06/20/2024 1,11
Nazwa Waga ( %)
TREASURY NOTE 2.5 01/31/2021 1,11
QATAR (STATE OF) RegS 4.817 03/14/2049 1,09
ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS 2.5 09/30/2029 1,04
SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOPMENT RegS 3.25 04/28/2025 0,95
OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS 6 08/01/2029 0,90
Pozycje ulegające zmianie

Podział ekspozycji

Podział ekspozycji

na dzień 31-gru-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
na dzień 31-gru-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
na dzień 31-gru-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.
na dzień 31-gru-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
na dzień 31-gru-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
na dzień 31-gru-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
Ujemne wagi mogą wynikać ze szczególnych okoliczności (w tym różnic czasowych między datami transakcji a datami rozliczenia papierów wartościowych nabywanych przez fundusze) i/lub zastosowania pewnych instrumentów finansowych, w tym finansowych instrumentów pochodnych, które mogą być wykorzystywane w celu zwiększenia lub zmniejszenia ekspozycji rynkowej i/lub w celu zarządzania ryzykiem. Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA A2 HEDGED GBP Brak dystrybucji 11,95 0,07 0,59 12,05 11,33 - LU1057296771 - -
KLASA E2 USD Brak dystrybucji 17,70 0,10 0,57 17,81 16,56 - LU0200681830 - -
KLASA A2 USD Brak dystrybucji 19,07 0,12 0,63 19,17 17,75 - LU0200680600 - -
KLASA E2 EUR Brak dystrybucji 16,09 0,12 0,75 16,11 14,49 - LU0200684180 - -
KLASA E2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 10,95 0,06 0,55 11,15 10,55 - LU1062842882 - -
KLASA A2 EUR Brak dystrybucji 17,33 0,13 0,76 17,35 15,53 - LU0200683885 - -
KLASA A2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 16,79 0,10 0,60 17,04 16,09 - LU0413376566 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Sergio Trigo Paz
Sergio Trigo Paz
Michel Aubenas
Michel Aubenas

Literatura

Literatura