Stałodochodowe

BGF Emerging Markets Bond Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki

  • Zwroty


Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w EUR, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w USD.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Reinvestments

Data zapisu Ex-data (pierwszy dzień notowania bez prawa do dywidendy) Data płatności
Wyświetl pełną tabelę

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Wielkość funduszu (w mln) na dzień 19-cze-2019 USD 2 476,023
Liczba holdingów na dzień 31-maj-2019 305
Waluta podstawowa USD
Data wprowadzenia Funduszu 01-paź-2004
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 04-mar-2009
Klasa aktywów Stałodochodowe
Kategoria Morningstar Global Emerging Markets Bond - EUR Biased
Wskaźnik odniesienia JP Morgan EMBI Global Diversified Index
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 1,46%
ISIN LU0413376566
Notowania agencji Bloomberg MLEMA2E
Opłata manipulacyjna 5,00%
Opłata za wyniki 0,00%
SEDOL B526MQ0
Bloomberg Benchmark Ticker JPGCCOMP
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna EUR 5000
Minimalna inwestycja kolejna EUR 1000
Wykorzystanie dochodów Accumulating

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Ratingi

Morningstar Rating

Overall Morningstar Rating for BGF Emerging Markets Bond Fund, Class A2 Hedged, as of 31-maj-2019 rated against 522 Global Emerging Markets Bond - EUR Biased Funds.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar has awarded the Fund a Bronze medal. Fewer than 10% of US open-end funds hold medalist ratings. (Effective 09-paź-2018)

Udziały

Udziały

na dzień 31-maj-2019
Nazwa Waga ( %)
PETROLEOS DE VENEZUELA SA RegS 0 05/17/2035 1,32
ECUADOR (REPUBLIC OF) RegS 7.95 06/20/2024 1,31
UKRAINE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 7.375 09/25/2032 1,25
PETROLEOS DE VENEZUELA SA RegS 0 05/16/2024 1,07
RUSSIAN FEDERATION RegS 5.25 06/23/2047 0,98
Nazwa Waga ( %)
SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOPMENT RegS 3.25 04/28/2025 0,89
URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 5.1 06/18/2050 0,85
ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 7.875 01/23/2028 0,82
SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS 5 04/17/2049 0,81
PETROLEOS MEXICANOS MTN 6.35 02/12/2048 0,78
Pozycje ulegające zmianie

Podział ekspozycji

Podział ekspozycji

na dzień 31-maj-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Test
porównawczy
Netto
na dzień 31-maj-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Test
porównawczy
Netto
na dzień 31-maj-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Test
porównawczy
Netto
Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.
na dzień 31-maj-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Test
porównawczy
Netto
na dzień 31-maj-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Test
porównawczy
Netto
na dzień 31-maj-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Test
porównawczy
Netto
Ujemne wagi mogą wynikać ze szczególnych okoliczności (w tym różnic czasowych między datami transakcji a datami rozliczenia papierów wartościowych nabywanych przez fundusze) i/lub zastosowania pewnych instrumentów finansowych, w tym finansowych instrumentów pochodnych, które mogą być wykorzystywane w celu zwiększenia lub zmniejszenia ekspozycji rynkowej i/lub w celu zarządzania ryzykiem. Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA A2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 16,89 0,06 0,36 16,89 15,21 - LU0413376566 - -
KLASA A2 EUR Brak dystrybucji 16,83 0,05 0,30 16,83 14,60 - LU0200683885 - -
KLASA A2 HEDGED GBP Brak dystrybucji 11,94 0,04 0,34 11,94 10,68 - LU1057296771 - -
KLASA A2 USD Brak dystrybucji 18,85 0,06 0,32 18,85 16,68 - LU0200680600 - -
KLASA E2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 11,05 0,04 0,36 11,05 9,98 - LU1062842882 - -
KLASA E2 USD Brak dystrybucji 17,56 0,06 0,34 17,56 15,58 - LU0200681830 - -
KLASA E2 EUR Brak dystrybucji 15,67 0,04 0,26 15,67 13,65 - LU0200684180 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Sergio Trigo Paz
Sergio Trigo Paz
Michel Aubenas
Michel Aubenas

Literatura

Literatura