Stałodochodowe

BGF Emerging Markets Bond Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki

  • Zwroty

  From
31-mar-2014
To
31-mar-2015
From
31-mar-2015
To
31-mar-2016
From
31-mar-2016
To
31-mar-2017
From
31-mar-2017
To
31-mar-2018
From
31-mar-2018
To
31-mar-2019
Przychód całkowity (%) Przychód całkowity pokazuje zmiany w wartości netto i ujmuje dywidendy z funduszu.

na dzień 31-mar-2019

34,98 -5,94 18,49 -12,27 11,35
Punkt odniesienia (%) Wskaźnik: Stopa LIBOR EUR 3M<br /><br /> Stopy zwrotu pokazano wyłącznie w celach poglądowych. Indeks wydajności nie uwzględnia prowizji z tytułu zarządzania, koszty transakcji lub wydatków. Indeksy są niezarządzane i nie można inwestować bezpośrednio w indeks. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują wyników w przyszłości.

na dzień 31-mar-2019

35,58 -1,81 16,05 -9,29 14,15

Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w EUR, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w USD.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Reinvestments

Data zapisu Ex-data (pierwszy dzień notowania bez prawa do dywidendy) Data płatności
Wyświetl pełną tabelę

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Wielkość funduszu (w mln) na dzień 17-cze-2019 USD 2 458,558
Liczba holdingów na dzień 31-maj-2019 305
Waluta podstawowa USD
Data wprowadzenia Funduszu 01-paź-2004
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 31-sty-2005
Klasa aktywów Stałodochodowe
Kategoria Morningstar Global Emerging Markets Bond
Wskaźnik odniesienia JP Morgan Global Diversified EMBI Index in EUR
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 1,97%
ISIN LU0200684180
Notowania agencji Bloomberg MLEMBEE
Opłata manipulacyjna 3,00%
Opłata za wyniki 0,00%
SEDOL B441Y26
Bloomberg Benchmark Ticker JPGCCOMP
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna EUR 5000
Minimalna inwestycja kolejna -
Wykorzystanie dochodów Accumulating

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Ratingi

Morningstar Rating

Overall Morningstar Rating for BGF Emerging Markets Bond Fund, Class E2, as of 31-mar-2012 rated against 350 Global Emerging Markets Bond Funds.

Udziały

Udziały

na dzień 31-maj-2019
Nazwa Waga ( %)
PETROLEOS DE VENEZUELA SA RegS 0 05/17/2035 1,32
ECUADOR (REPUBLIC OF) RegS 7.95 06/20/2024 1,31
UKRAINE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 7.375 09/25/2032 1,25
PETROLEOS DE VENEZUELA SA RegS 0 05/16/2024 1,07
RUSSIAN FEDERATION RegS 5.25 06/23/2047 0,98
Nazwa Waga ( %)
SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOPMENT RegS 3.25 04/28/2025 0,89
URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 5.1 06/18/2050 0,85
ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 7.875 01/23/2028 0,82
SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS 5 04/17/2049 0,81
PETROLEOS MEXICANOS MTN 6.35 02/12/2048 0,78
Pozycje ulegające zmianie

Podział ekspozycji

Podział ekspozycji

na dzień 31-maj-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Test
porównawczy
Netto
na dzień 31-maj-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Test
porównawczy
Netto
na dzień 31-maj-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Test
porównawczy
Netto
Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.
na dzień 31-maj-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Test
porównawczy
Netto
na dzień 31-maj-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Test
porównawczy
Netto
na dzień 31-maj-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Test
porównawczy
Netto
Ujemne wagi mogą wynikać ze szczególnych okoliczności (w tym różnic czasowych między datami transakcji a datami rozliczenia papierów wartościowych nabywanych przez fundusze) i/lub zastosowania pewnych instrumentów finansowych, w tym finansowych instrumentów pochodnych, które mogą być wykorzystywane w celu zwiększenia lub zmniejszenia ekspozycji rynkowej i/lub w celu zarządzania ryzykiem. Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA E2 EUR Brak dystrybucji 15,50 -0,01 -0,06 15,51 13,65 - LU0200684180 - -
KLASA A2 USD Brak dystrybucji 18,70 -0,01 -0,05 18,71 16,68 - LU0200680600 - -
KLASA A2 HEDGED GBP Brak dystrybucji 11,85 -0,01 -0,08 11,86 10,68 - LU1057296771 - -
KLASA A2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 16,75 -0,02 -0,12 16,77 15,21 - LU0413376566 - -
KLASA E2 USD Brak dystrybucji 17,42 -0,01 -0,06 17,43 15,58 - LU0200681830 - -
KLASA A2 EUR Brak dystrybucji 16,64 -0,01 -0,06 16,65 14,60 - LU0200683885 - -
KLASA E2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 10,96 -0,01 -0,09 10,97 9,98 - LU1062842882 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Sergio Trigo Paz
Sergio Trigo Paz
Michel Aubenas
Michel Aubenas

Literatura

Literatura