Akcje

BGF European Special Situations Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki

  • Zwroty


Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w USD, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w EUR.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Reinvestments

Fundusz ten nie posiada żadnych dywidend.

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Wielkość funduszu (w mln) na dzień 26-mar-2019 EUR 1 134,145
Liczba holdingów na dzień 28-lut-2019 52
Waluta podstawowa EUR
Data wprowadzenia Funduszu 14-paź-2002
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 25-wrz-2013
Klasa aktywów Akcje
Kategoria Morningstar Other Equity
Wskaźnik odniesienia MSCI Europe Net TR in EUR
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 1,82%
ISIN LU0969580561
Notowania agencji Bloomberg BEGA2HU
Opłata manipulacyjna 5,00%
Opłata za wyniki 0,00%
SEDOL BCZRQL2
Bloomberg Benchmark Ticker M7EU
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna USD 5000
Minimalna inwestycja kolejna USD 1000
Wykorzystanie dochodów Accumulating

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Udziały

Udziały

na dzień 28-lut-2019
Nazwa Waga ( %)
SAP SE 4,18
SAFRAN SA 3,88
ASML HOLDING NV 3,67
NOVO NORDISK A/S 3,57
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 3,09
Nazwa Waga ( %)
UNILEVER PLC 2,83
RELX PLC 2,75
DIAGEO PLC 2,66
FERRARI NV 2,64
DEUTSCHE WOHNEN SE 2,40
Pozycje ulegające zmianie

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA A2 HEDGED USD Brak dystrybucji 16,28 0,19 1,18 16,75 13,53 - LU0969580561 - -
KLASA A2 USD Brak dystrybucji 47,89 0,47 0,99 52,23 40,56 - LU0171276677 - -
KLASA A2 HEDGED GBP Brak dystrybucji 14,08 0,16 1,15 14,76 11,79 - LU1023063255 - -
KLASA E2 USD Brak dystrybucji 44,59 0,44 1,00 48,85 37,81 - LU0171277139 - -
KLASA A2 EUR Brak dystrybucji 42,39 0,50 1,19 44,65 35,49 - LU0154234636 - -
KLASA E2 EUR Brak dystrybucji 39,46 0,46 1,18 41,73 33,08 - LU0154235443 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Michael Constantis
Michael Constantis

Literatura

Literatura