Akcje

BGF Japan Flexible Equity Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki

  • Zwroty

  From
31-gru-2014
To
31-gru-2015
From
31-gru-2015
To
31-gru-2016
From
31-gru-2016
To
31-gru-2017
From
31-gru-2017
To
31-gru-2018
From
31-gru-2018
To
31-gru-2019
Przychód całkowity (%) Przychód całkowity pokazuje zmiany w wartości netto i ujmuje dywidendy z funduszu.

na dzień 31-gru-2019

7,11 -4,35 24,72 -17,20 21,85
Punkt odniesienia (%) Wskaźnik: Stopa LIBOR EUR 3M<br /><br /> Stopy zwrotu pokazano wyłącznie w celach poglądowych. Indeks wydajności nie uwzględnia prowizji z tytułu zarządzania, koszty transakcji lub wydatków. Indeksy są niezarządzane i nie można inwestować bezpośrednio w indeks. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują wyników w przyszłości.

na dzień 31-gru-2019

9,93 -0,74 19,75 -15,15 18,48

Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w USD, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w JPY.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Reinvestments

Fundusz ten nie posiada żadnych dywidend.

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Wielkość funduszu (w mln) na dzień 21-sty-2020 JPY 17 505,020
Liczba holdingów na dzień 31-gru-2019 45
Waluta podstawowa JPY
Data wprowadzenia Funduszu 18-lut-2005
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 19-cze-2013
Klasa aktywów Akcje
Kategoria Morningstar Other Equity
Wskaźnik odniesienia MSCI Developed - Japan Index - Net Returns in JPY
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 1,83%
ISIN LU0940328577
Notowania agencji Bloomberg BGJVA2U
Opłata manipulacyjna 5,00%
Opłata za wyniki 0,00%
SEDOL BB978F9
Bloomberg Benchmark Ticker NDDLJN
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna USD 5000
Minimalna inwestycja kolejna USD 1000
Wykorzystanie dochodów Accumulating

Wskaźnik ryzyka

Wskaźnik ryzyka

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Udziały

Udziały

na dzień 31-gru-2019
Nazwa Waga ( %)
TOYOTA MOTOR CORPORATION 5,59
SOFTBANK GROUP CORP 4,92
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC 3,60
DAIKIN INDUSTRIES LTD 3,53
MURATA MANUFACTURING CO LTD 3,49
Nazwa Waga ( %)
TOKIO MARINE HOLDINGS INC 3,31
NIDEC CORPORATION 3,07
RECRUIT HOLDINGS CO LTD 2,88
ORIX CORPORATION 2,88
SMC CORP (JAPAN) 2,66
Pozycje ulegające zmianie

Podział ekspozycji

Podział ekspozycji

na dzień 31-gru-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz
na dzień 31-gru-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz
Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.
Niestety, dane o walutach nie są w tej chwili dostępne.
na dzień 31-gru-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz
Ujemne wagi mogą wynikać ze szczególnych okoliczności (w tym różnic czasowych między datami transakcji a datami rozliczenia papierów wartościowych nabywanych przez fundusze) i/lub zastosowania pewnych instrumentów finansowych, w tym finansowych instrumentów pochodnych, które mogą być wykorzystywane w celu zwiększenia lub zmniejszenia ekspozycji rynkowej i/lub w celu zarządzania ryzykiem. Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA A2 HEDGED USD Brak dystrybucji 15,94 -0,06 -0,38 16,00 13,34 - LU0940328577 - -
KLASA E2 EUR Brak dystrybucji 12,06 -0,05 -0,41 12,11 10,14 - LU0212925324 - -
KLASA E2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 9,06 -0,03 -0,33 9,10 7,77 - LU0277197835 - -
KLASA A2 EUR Brak dystrybucji 12,94 -0,05 -0,38 12,99 10,83 - LU0212924608 - -
KLASA E2 JPY Brak dystrybucji 1 473,00 -6,00 -0,41 1 480,00 1 258,00 - LU0249411165 - -
KLASA E2 USD Brak dystrybucji 13,39 -0,04 -0,30 13,46 11,53 - LU0212924947 - -
KLASA A2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 9,64 -0,04 -0,41 9,68 8,24 - LU0255399239 - -
KLASA A2 USD Brak dystrybucji 14,36 -0,04 -0,28 14,43 12,31 - LU0212924517 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Tad Fukushima
Tad Fukushima

Literatura

Literatura