Akcje

BGF Japan Flexible Equity Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki

  • Zwroty

  From
30-cze-2014
To
30-cze-2015
From
30-cze-2015
To
30-cze-2016
From
30-cze-2016
To
30-cze-2017
From
30-cze-2017
To
30-cze-2018
From
30-cze-2018
To
30-cze-2019
Przychód całkowity (%) Przychód całkowity pokazuje zmiany w wartości netto i ujmuje dywidendy z funduszu.

na dzień 30-cze-2019

22,52 -23,60 30,99 9,11 -5,45
Punkt odniesienia (%) Wskaźnik: Stopa LIBOR EUR 3M<br /><br /> Stopy zwrotu pokazano wyłącznie w celach poglądowych. Indeks wydajności nie uwzględnia prowizji z tytułu zarządzania, koszty transakcji lub wydatków. Indeksy są niezarządzane i nie można inwestować bezpośrednio w indeks. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują wyników w przyszłości.

na dzień 30-cze-2019

30,83 -23,66 30,53 8,94 -6,80

Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w USD, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w JPY.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Reinvestments

Fundusz ten nie posiada żadnych dywidend.

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Wielkość funduszu (w mln) na dzień 16-sie-2019 JPY 14 325,322
Liczba holdingów na dzień 31-lip-2019 45
Waluta podstawowa JPY
Data wprowadzenia Funduszu 18-lut-2005
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 19-cze-2013
Klasa aktywów Akcje
Kategoria Morningstar Other Equity
Wskaźnik odniesienia MSCI Developed - Japan Index - Net Returns in JPY
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 1,86%
ISIN LU0940328577
Notowania agencji Bloomberg BGJVA2U
Opłata manipulacyjna 5,00%
Opłata za wyniki 0,00%
SEDOL BB978F9
Bloomberg Benchmark Ticker NDDLJN
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna USD 5000
Minimalna inwestycja kolejna USD 1000
Wykorzystanie dochodów Accumulating

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Udziały

Udziały

na dzień 31-lip-2019
Nazwa Waga ( %)
SOFTBANK GROUP CORP 4,22
NINTENDO CO LTD 3,27
NIDEC CORPORATION 3,16
TOYOTA MOTOR CORPORATION 3,11
RECRUIT HOLDINGS CO LTD 3,04
Nazwa Waga ( %)
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC 2,91
HOYA CORP 2,88
TOKIO MARINE HOLDINGS INC 2,82
SYSMEX CORP 2,62
SMC CORP (JAPAN) 2,60
Pozycje ulegające zmianie

Podział ekspozycji

Podział ekspozycji

na dzień 31-lip-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz
na dzień 31-lip-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz
Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.
Niestety, dane o walutach nie są w tej chwili dostępne.
na dzień 31-lip-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz
Ujemne wagi mogą wynikać ze szczególnych okoliczności (w tym różnic czasowych między datami transakcji a datami rozliczenia papierów wartościowych nabywanych przez fundusze) i/lub zastosowania pewnych instrumentów finansowych, w tym finansowych instrumentów pochodnych, które mogą być wykorzystywane w celu zwiększenia lub zmniejszenia ekspozycji rynkowej i/lub w celu zarządzania ryzykiem. Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA A2 HEDGED USD Brak dystrybucji 13,52 0,04 0,30 15,88 12,93 - LU0940328577 - -
KLASA A2 EUR Brak dystrybucji 11,49 0,09 0,79 12,38 10,41 - LU0212924608 - -
KLASA E2 USD Brak dystrybucji 11,90 0,01 0,08 13,41 11,15 - LU0212924947 - -
KLASA E2 EUR Brak dystrybucji 10,74 0,09 0,85 11,61 9,76 - LU0212925324 - -
KLASA A2 USD Brak dystrybucji 12,73 0,01 0,08 14,30 11,90 - LU0212924517 - -
KLASA E2 JPY Brak dystrybucji 1 264,00 3,00 0,24 1 523,00 1 231,00 - LU0249411165 - -
KLASA A2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 8,28 0,02 0,24 10,00 8,07 - LU0255399239 - -
KLASA E2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 7,79 0,02 0,26 9,46 7,62 - LU0277197835 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Tad Fukushima
Tad Fukushima

Literatura

Literatura