Akcje

BGF Japan Flexible Equity Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki

  • Zwroty


Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w EUR, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w JPY.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Reinvestments

Data zapisu Ex-data (pierwszy dzień notowania bez prawa do dywidendy) Data płatności
Wyświetl pełną tabelę

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Wielkość funduszu (w mln) na dzień 22-sie-2019 JPY 14 265,871
Liczba holdingów na dzień 31-lip-2019 45
Waluta podstawowa JPY
Data wprowadzenia Funduszu 18-lut-2005
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 28-lut-2005
Klasa aktywów Akcje
Kategoria Morningstar Japan Large-Cap Equity
Wskaźnik odniesienia MSCI Japan Net in EUR Performance Index
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 1,87%
ISIN LU0212924608
Notowania agencji Bloomberg MLJVA2E
Opłata manipulacyjna 5,00%
Opłata za wyniki 0,00%
SEDOL B1CC2Z9
Bloomberg Benchmark Ticker MSJPEUR
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna EUR 5000
Minimalna inwestycja kolejna -
Wykorzystanie dochodów Accumulating

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Ratingi

Morningstar Rating

Overall Morningstar Rating for BGF Japan Flexible Equity Fund, Class A2, as of 31-lip-2019 rated against 868 Japan Large-Cap Equity Funds.

Udziały

Udziały

na dzień 31-lip-2019
Nazwa Waga ( %)
SOFTBANK GROUP CORP 4,22
NINTENDO CO LTD 3,27
NIDEC CORPORATION 3,16
TOYOTA MOTOR CORPORATION 3,11
RECRUIT HOLDINGS CO LTD 3,04
Nazwa Waga ( %)
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC 2,91
HOYA CORP 2,88
TOKIO MARINE HOLDINGS INC 2,82
SYSMEX CORP 2,62
SMC CORP (JAPAN) 2,60
Pozycje ulegające zmianie

Podział ekspozycji

Podział ekspozycji

na dzień 31-lip-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz
na dzień 31-lip-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz
Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.
Niestety, dane o walutach nie są w tej chwili dostępne.
na dzień 31-lip-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz
Ujemne wagi mogą wynikać ze szczególnych okoliczności (w tym różnic czasowych między datami transakcji a datami rozliczenia papierów wartościowych nabywanych przez fundusze) i/lub zastosowania pewnych instrumentów finansowych, w tym finansowych instrumentów pochodnych, które mogą być wykorzystywane w celu zwiększenia lub zmniejszenia ekspozycji rynkowej i/lub w celu zarządzania ryzykiem. Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA A2 EUR Brak dystrybucji 11,54 -0,01 -0,09 12,38 10,41 - LU0212924608 - -
KLASA E2 USD Brak dystrybucji 11,96 -0,01 -0,08 13,41 11,15 - LU0212924947 - -
KLASA A2 USD Brak dystrybucji 12,80 -0,02 -0,16 14,30 11,90 - LU0212924517 - -
KLASA E2 EUR Brak dystrybucji 10,78 -0,01 -0,09 11,61 9,76 - LU0212925324 - -
KLASA E2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 7,84 -0,02 -0,25 9,46 7,62 - LU0277197835 - -
KLASA A2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 8,33 -0,02 -0,24 10,00 8,07 - LU0255399239 - -
KLASA A2 HEDGED USD Brak dystrybucji 13,62 -0,02 -0,15 15,88 12,93 - LU0940328577 - -
KLASA E2 JPY Brak dystrybucji 1 272,00 -2,00 -0,16 1 523,00 1 231,00 - LU0249411165 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Tad Fukushima
Tad Fukushima

Literatura

Literatura