Stałodochodowe

BGF Euro Bond Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki

  • Zwroty


Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w USD, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w EUR.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Reinvestments

Fundusz ten nie posiada żadnych dywidend.

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Wielkość funduszu (w mln) na dzień 24-maj-2019 EUR 5 304,232
Liczba holdingów na dzień 30-kwi-2019 713
Waluta podstawowa EUR
Data wprowadzenia Funduszu 31-mar-1994
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 16-sty-2013
Klasa aktywów Stałodochodowe
Kategoria Morningstar Other Bond
Wskaźnik odniesienia BBG Barc Euro Aggregate 500+
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 0,63%
ISIN LU0869640077
Notowania agencji Bloomberg BEBD2DH
Opłata manipulacyjna 5,00%
Opłata za wyniki 0,00%
SEDOL B734S92
Bloomberg Benchmark Ticker -
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna USD 100000
Minimalna inwestycja kolejna USD 1000
Wykorzystanie dochodów Accumulating

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Ratingi

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Gold
Morningstar has awarded the Fund a Gold medal, its highest level of conviction. (Effective 27-lip-2018)

Udziały

Udziały

na dzień 30-kwi-2019
Nazwa Waga ( %)
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0 03/12/2021 2,56
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.5 05/25/2050 1,88
FRANCE (REPUBLIC OF) 2 05/25/2048 1,38
SPAIN (KINGDOM OF) 1.4 04/30/2028 1,27
ITALY (REPUBLIC OF) 0.7 05/01/2020 1,22
Nazwa Waga ( %)
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.75 06/25/2039 1,20
ITALY (REPUBLIC OF) 0.05 04/15/2021 0,92
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.85 07/25/2027 0,89
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #23 0.1 03/10/2028 0,87
NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS 1.1 03/13/2034 0,84
Pozycje ulegające zmianie

Podział ekspozycji

Podział ekspozycji

na dzień 30-kwi-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Test
porównawczy
Netto
na dzień 30-kwi-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Test
porównawczy
Netto
na dzień 30-kwi-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Test
porównawczy
Netto
Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.
na dzień 30-kwi-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Test
porównawczy
Netto
na dzień 30-kwi-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Test
porównawczy
Netto
na dzień 30-kwi-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Test
porównawczy
Netto
Ujemne wagi mogą wynikać ze szczególnych okoliczności (w tym różnic czasowych między datami transakcji a datami rozliczenia papierów wartościowych nabywanych przez fundusze) i/lub zastosowania pewnych instrumentów finansowych, w tym finansowych instrumentów pochodnych, które mogą być wykorzystywane w celu zwiększenia lub zmniejszenia ekspozycji rynkowej i/lub w celu zarządzania ryzykiem. Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA D2 HEDGED USD Brak dystrybucji 13,55 0,01 0,07 13,55 12,69 - LU0869640077 - -
KLASA E2 USD Brak dystrybucji 29,78 0,20 0,68 30,65 28,98 - LU0171279937 - -
KLASA A2 HEDGED USD Brak dystrybucji 13,25 0,01 0,08 13,25 12,45 - LU0869650977 - -
KLASA A2 HEDGED PLN Brak dystrybucji 106,76 0,11 0,10 106,78 101,46 - LU1499592381 - -
KLASA E2 EUR Brak dystrybucji 26,59 0,02 0,08 26,61 25,63 - LU0090830810 - -
KLASA A2 EUR Brak dystrybucji 29,43 0,03 0,10 29,45 28,29 - LU0050372472 - -
KLASA A2 USD Brak dystrybucji 32,96 0,22 0,67 33,77 32,00 - LU0171279184 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Michael Krautzberger
Michael Krautzberger

Literatura

Literatura