Akcje

BGF Latin American Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki

  • Zwroty

  From
30-cze-2014
To
30-cze-2015
From
30-cze-2015
To
30-cze-2016
From
30-cze-2016
To
30-cze-2017
From
30-cze-2017
To
30-cze-2018
From
30-cze-2018
To
30-cze-2019
Przychód całkowity (%) Przychód całkowity pokazuje zmiany w wartości netto i ujmuje dywidendy z funduszu.

na dzień 30-cze-2019

-22,50 -9,76 13,76 -2,35 22,25
Punkt odniesienia (%) Wskaźnik: Stopa LIBOR EUR 3M<br /><br /> Stopy zwrotu pokazano wyłącznie w celach poglądowych. Indeks wydajności nie uwzględnia prowizji z tytułu zarządzania, koszty transakcji lub wydatków. Indeksy są niezarządzane i nie można inwestować bezpośrednio w indeks. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują wyników w przyszłości.

na dzień 30-cze-2019

-23,41 -7,57 15,01 -0,16 18,45

Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w PLN, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w USD.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Reinvestments

Data zapisu Ex-data (pierwszy dzień notowania bez prawa do dywidendy) Data płatności
Wyświetl pełną tabelę

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Wielkość funduszu (w mln) na dzień 16-sie-2019 USD 1 072,812
Liczba holdingów na dzień 31-lip-2019 52
Waluta podstawowa USD
Data wprowadzenia Funduszu 09-sty-1997
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 25-lut-2010
Klasa aktywów Akcje
Kategoria Morningstar Other Equity
Wskaźnik odniesienia MSCI EM Latin America - Net Dividends
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 2,10%
ISIN LU0480534832
Notowania agencji Bloomberg BGLTA2P
Opłata manipulacyjna 5,00%
Opłata za wyniki 0,00%
SEDOL B60B781
Bloomberg Benchmark Ticker NDUEEGFL
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna PLN 5000
Minimalna inwestycja kolejna PLN 1000
Wykorzystanie dochodów Accumulating

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Udziały

Udziały

na dzień 31-lip-2019
Nazwa Waga ( %)
ITAU UNIBANCO HOLDING SA 9,29
PETROLEO BRASILEIRO SA 9,21
BANCO BRADESCO SA 7,57
VALE SA 5,06
AMBEV SA 4,50
Nazwa Waga ( %)
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO 4,16
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV 3,83
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV 3,71
BANCO DO BRASIL SA 3,66
RUMO SA 2,73
Pozycje ulegające zmianie

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA A2 HEDGED PLN Brak dystrybucji 8,72 -0,16 -1,80 10,04 7,58 - LU0480534832 - -
KLASA A2 EUR Brak dystrybucji 61,41 -0,65 -1,05 69,52 50,19 - LU0171289498 - -
KLASA E2 EUR Brak dystrybucji 56,39 -0,60 -1,05 63,87 46,31 - LU0171289571 - -
KLASA E2 USD Brak dystrybucji 62,47 -1,12 -1,76 71,85 53,83 - LU0147409709 - -
KLASA A2 USD Brak dystrybucji 68,03 -1,22 -1,76 78,20 58,34 - LU0072463663 - -
KLASA A2 GBP Brak dystrybucji 55,95 -1,41 -2,46 62,49 44,99 - LU0171289738 - -
KLASA E2 GBP Brak dystrybucji 51,38 -1,30 -2,47 57,42 41,51 - LU0171289811 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Ed Kuczma
Ed Kuczma

Literatura

Literatura