Akcje

BGF Latin American Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki

  • Zwroty

  From
30-cze-2014
To
30-cze-2015
From
30-cze-2015
To
30-cze-2016
From
30-cze-2016
To
30-cze-2017
From
30-cze-2017
To
30-cze-2018
From
30-cze-2018
To
30-cze-2019
Przychód całkowity (%) Przychód całkowity pokazuje zmiany w wartości netto i ujmuje dywidendy z funduszu.

na dzień 30-cze-2019

-22,87 -9,91 14,22 -0,36 24,24
Punkt odniesienia (%) Wskaźnik: Stopa LIBOR EUR 3M<br /><br /> Stopy zwrotu pokazano wyłącznie w celach poglądowych. Indeks wydajności nie uwzględnia prowizji z tytułu zarządzania, koszty transakcji lub wydatków. Indeksy są niezarządzane i nie można inwestować bezpośrednio w indeks. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują wyników w przyszłości.

na dzień 30-cze-2019

-23,41 -7,57 15,01 -0,16 18,45

Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w USD, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w USD.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Reinvestments

Data zapisu Ex-data (pierwszy dzień notowania bez prawa do dywidendy) Data płatności
Wyświetl pełną tabelę

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Wielkość funduszu (w mln) na dzień 21-sie-2019 USD 1 066,688
Liczba holdingów na dzień 31-lip-2019 52
Waluta podstawowa USD
Data wprowadzenia Funduszu 09-sty-1997
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 09-sty-1997
Klasa aktywów Akcje
Kategoria Morningstar Latin America Equity
Wskaźnik odniesienia MSCI EM Latin America - Net Dividends
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 2,10%
ISIN LU0072463663
Notowania agencji Bloomberg MERLTAI
Opłata manipulacyjna 5,00%
Opłata za wyniki 0,00%
SEDOL 5301300
Bloomberg Benchmark Ticker NDUEEGFL
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna USD 5000
Minimalna inwestycja kolejna USD 1000
Wykorzystanie dochodów Accumulating

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Ratingi

Morningstar Rating

Overall Morningstar Rating for BGF Latin American Fund, Class A2, as of 31-lip-2019 rated against 258 Latin America Equity Funds.

Udziały

Udziały

na dzień 31-lip-2019
Nazwa Waga ( %)
ITAU UNIBANCO HOLDING SA 9,29
PETROLEO BRASILEIRO SA 9,21
BANCO BRADESCO SA 7,57
VALE SA 5,06
AMBEV SA 4,50
Nazwa Waga ( %)
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO 4,16
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV 3,83
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV 3,71
BANCO DO BRASIL SA 3,66
RUMO SA 2,73
Pozycje ulegające zmianie

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA A2 USD Brak dystrybucji 67,75 0,97 1,45 78,20 58,34 - LU0072463663 - -
KLASA E2 EUR Brak dystrybucji 56,05 0,72 1,30 63,87 46,31 - LU0171289571 - -
KLASA A2 HEDGED PLN Brak dystrybucji 8,68 0,13 1,52 10,04 7,58 - LU0480534832 - -
KLASA E2 GBP Brak dystrybucji 51,26 0,80 1,59 57,42 41,51 - LU0171289811 - -
KLASA E2 USD Brak dystrybucji 62,21 0,89 1,45 71,85 53,83 - LU0147409709 - -
KLASA A2 GBP Brak dystrybucji 55,83 0,88 1,60 62,49 44,99 - LU0171289738 - -
KLASA A2 EUR Brak dystrybucji 61,04 0,79 1,31 69,52 50,19 - LU0171289498 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Ed Kuczma
Ed Kuczma

Literatura

Literatura