Akcje

BGF World Energy Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki

  • Zwroty

  From
30-cze-2014
To
30-cze-2015
From
30-cze-2015
To
30-cze-2016
From
30-cze-2016
To
30-cze-2017
From
30-cze-2017
To
30-cze-2018
From
30-cze-2018
To
30-cze-2019
Przychód całkowity (%) Przychód całkowity pokazuje zmiany w wartości netto i ujmuje dywidendy z funduszu.

na dzień 30-cze-2019

-30,62 -14,32 -5,57 24,22 -17,26
Punkt odniesienia (%) Wskaźnik: Stopa LIBOR EUR 3M<br /><br /> Stopy zwrotu pokazano wyłącznie w celach poglądowych. Indeks wydajności nie uwzględnia prowizji z tytułu zarządzania, koszty transakcji lub wydatków. Indeksy są niezarządzane i nie można inwestować bezpośrednio w indeks. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują wyników w przyszłości.

na dzień 30-cze-2019

-26,87 -6,76 -0,40 24,72 -11,95

Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w USD, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w USD.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Reinvestments

Data zapisu Ex-data (pierwszy dzień notowania bez prawa do dywidendy) Data płatności
Wyświetl pełną tabelę

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Wielkość funduszu (w mln) na dzień 23-sie-2019 USD 1 217,937
Liczba holdingów na dzień 31-lip-2019 31
Waluta podstawowa USD
Data wprowadzenia Funduszu 06-kwi-2001
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 06-kwi-2001
Klasa aktywów Akcje
Kategoria Morningstar Sector Equity Energy
Wskaźnik odniesienia MSCI 10/40 DW Energy (Net)
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 2,56%
ISIN LU0122377152
Notowania agencji Bloomberg MERENEE
Opłata manipulacyjna 3,00%
Opłata za wyniki 0,00%
SEDOL 7673126
Bloomberg Benchmark Ticker MSWNRGNET
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna USD 5000
Minimalna inwestycja kolejna USD 1000
Wykorzystanie dochodów Accumulating

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Udziały

Udziały

na dzień 31-lip-2019
Nazwa Waga ( %)
ROYAL DUTCH SHELL PLC 9,92
BP PLC 9,57
TOTAL SA 7,29
EXXON MOBIL CORP 6,23
CONOCOPHILLIPS 5,79
Nazwa Waga ( %)
CHEVRON CORP 4,80
EOG RESOURCES INC 4,49
TC ENERGY CORP 4,39
WILLIAMS COMPANIES INC 4,10
MARATHON PETROLEUM CORP 4,07
Pozycje ulegające zmianie

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA E2 USD Brak dystrybucji 13,37 -0,20 -1,47 18,33 13,17 - LU0122377152 - -
KLASA A2 EUR Brak dystrybucji 13,24 -0,16 -1,19 17,36 12,58 - LU0171301533 - -
KLASA E2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 3,78 -0,06 -1,56 5,35 3,73 - LU0326422507 - -
KLASA E2 EUR Brak dystrybucji 12,08 -0,15 -1,23 15,91 11,52 - LU0171304552 - -
KLASA A2 USD Brak dystrybucji 14,66 -0,21 -1,41 20,00 14,38 - LU0122376428 - -
KLASA A2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 4,01 -0,06 -1,47 5,66 3,96 - LU0326422176 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Alastair Bishop
Alastair Bishop
Mark Hume
Mark Hume

Literatura

Literatura