Stałodochodowe

BGF Euro Bond Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki

  • Zwroty

  From
31-gru-2013
To
31-gru-2014
From
31-gru-2014
To
31-gru-2015
From
31-gru-2015
To
31-gru-2016
From
31-gru-2016
To
31-gru-2017
From
31-gru-2017
To
31-gru-2018
Przychód całkowity (%) Przychód całkowity pokazuje zmiany w wartości netto i ujmuje dywidendy z funduszu.

na dzień 31-gru-2018

-1,91 -8,92 -0,03 14,90 -5,31
Punkt odniesienia (%) Wskaźnik: Stopa LIBOR EUR 3M<br /><br /> Stopy zwrotu pokazano wyłącznie w celach poglądowych. Indeks wydajności nie uwzględnia prowizji z tytułu zarządzania, koszty transakcji lub wydatków. Indeksy są niezarządzane i nie można inwestować bezpośrednio w indeks. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują wyników w przyszłości.

na dzień 31-gru-2018

-2,42 -9,33 0,31 14,61 -4,40

Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w USD, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w EUR.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Wypłaty

Data zapisu Ex-data (pierwszy dzień notowania bez prawa do dywidendy) Data płatności
Wyświetl pełną tabelę

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Wielkość funduszu (w mln) na dzień 18-sty-2019 EUR 4 763,652
Liczba holdingów na dzień 31-gru-2018 725
Waluta podstawowa EUR
Data wprowadzenia Funduszu 31-mar-1994
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 28-cze-2001
Klasa aktywów Stałodochodowe
Kategoria Morningstar EUR Diversified Bond
Wskaźnik odniesienia BBG Barc Euro Aggregate 500+ in USD
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 0,97%
ISIN LU0171279184
Notowania agencji Bloomberg MIGSEEA
Opłata manipulacyjna 5,00%
Opłata za wyniki 0,00%
SEDOL 7160855
Bloomberg Benchmark Ticker LEUR500USD
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna USD 5000
Minimalna inwestycja kolejna -
Wykorzystanie dochodów Accumulating

Wskaźnik ryzyka

Wskaźnik ryzyka

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Ratingi

Morningstar Rating

Overall Morningstar Rating for BGF Euro Bond Fund, Class A2, as of 31-gru-2018 rated against 1160 EUR Diversified Bond Funds.

 - Gold

Udziały

Udziały

na dzień 31-gru-2018
Nazwa Waga ( %)
BELGIUM (KINGDOM OF) 1.6 06/22/2047 1,83
BELGIUM (KINGDOM OF) 0.8 06/22/2027 1,40
SPAIN (KINGDOM OF) 1.4 04/30/2028 1,36
ITALY (REPUBLIC OF) RegS 0.7 05/01/2020 1,34
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.75 06/25/2039 1,25
Nazwa Waga ( %)
IRELAND (REPUBLIC OF) RegS 0.9 05/15/2028 1,07
ITALY (REPUBLIC OF) RegS 0.05 04/15/2021 1,01
KFW 0.125 10/04/2024 0,95
KFW MTN 0.125 06/07/2023 0,92
SPAIN (KINGDOM OF) 5.4 01/31/2023 0,90
Pozycje ulegające zmianie

Podział ekspozycji

Podział ekspozycji

na dzień 31-gru-2018

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Test
porównawczy
Netto
na dzień 31-gru-2018

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Test
porównawczy
Netto
na dzień 31-gru-2018

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Test
porównawczy
Netto
Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.
na dzień 31-gru-2018

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Test
porównawczy
Netto
na dzień 31-gru-2018

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Test
porównawczy
Netto
na dzień 31-gru-2018

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Test
porównawczy
Netto
Ujemne wagi mogą wynikać ze szczególnych okoliczności (w tym różnic czasowych między datami transakcji a datami rozliczenia papierów wartościowych nabywanych przez fundusze) i/lub zastosowania pewnych instrumentów finansowych, w tym finansowych instrumentów pochodnych, które mogą być wykorzystywane w celu zwiększenia lub zmniejszenia ekspozycji rynkowej i/lub w celu zarządzania ryzykiem. Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA A2 USD Brak dystrybucji 32,55 -0,03 -0,09 35,87 32,00 - LU0171279184 - -
KLASA A2 HEDGED PLN Brak dystrybucji 103,15 0,00 0,00 103,15 101,44 - LU1499592381 - -
KLASA A2 EUR Brak dystrybucji 28,61 0,00 0,00 28,95 28,29 - LU0050372472 - -
KLASA E2 USD Brak dystrybucji 29,46 -0,03 -0,10 32,63 28,98 - LU0171279937 - -
KLASA E2 EUR Brak dystrybucji 25,89 0,00 0,00 26,31 25,63 - LU0090830810 - -
KLASA A2 HEDGED USD Brak dystrybucji 12,75 0,00 0,00 12,75 12,40 - LU0869650977 - -
KLASA D2 HEDGED USD Brak dystrybucji 13,02 0,00 0,00 13,02 12,62 - LU0869640077 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Michael Krautzberger
Michael Krautzberger

Literatura

Literatura