Stałodochodowe

BGF Fixed Income Global Opportunities Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki

  • Zwroty

  From
31-mar-2015
To
31-mar-2016
From
31-mar-2016
To
31-mar-2017
From
31-mar-2017
To
31-mar-2018
From
31-mar-2018
To
31-mar-2019
From
31-mar-2019
To
31-mar-2020
Przychód całkowity (%) Przychód całkowity pokazuje zmiany w wartości netto i ujmuje dywidendy z funduszu.

na dzień 31-mar-2020

-2,62 4,69 2,94 1,07 -2,05
  1 r. 3 l. 5 l. 10 l. Pocz.
1,61 2,01 1,59 3,04 2,83
  Bieżący okres 1 ms. 3 ms. 1 r. 3 l. 5 l. 10 l. Pocz.
-2,23 4,32 -2,88 1,61 6,16 8,22 34,95 44,80

Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w USD, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w USD.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Reinvestments

Data zapisu Ex-data (pierwszy dzień notowania bez prawa do dywidendy) Data płatności
Wyświetl pełną tabelę

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Wielkość funduszu (w mln) na dzień 29-maj-2020 USD 9 172,756
Liczba holdingów na dzień 30-kwi-2020 3707
Waluta podstawowa USD
Data wprowadzenia Funduszu 31-sty-2007
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 31-sty-2007
Klasa aktywów Stałodochodowe
Kategoria Morningstar Global Flexible Bond - USD Hedged
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 1,22%
ISIN LU0278466700
Notowania agencji Bloomberg MLFIUA2
Opłata manipulacyjna 5,00%
Opłata za wyniki 0,00%
SEDOL B1PF5Q7
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna USD 5000
Minimalna inwestycja kolejna USD 1000
Wykorzystanie dochodów Accumulating

Wskaźnik ryzyka

Wskaźnik ryzyka

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Ratingi

Morningstar Rating

Overall Morningstar Rating for BGF Fixed Income Global Opportunities Fund, Class A2, as of 31-maj-2020 rated against 283 Global Flexible Bond - USD Hedged Funds.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Silver
Morningstar has awarded the Fund a Silver medal. Fewer than 10% of US open-end funds hold medalist ratings. (Effective 22-kwi-2020)

Udziały

Udziały

na dzień 30-kwi-2020
Nazwa Waga ( %)
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024 4,25
GNMA2 30YR TBA(REG C) 2,92
TREASURY NOTE 1.5 08/31/2021 1,62
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 10/15/2024 1,47
UMBS 30YR TBA(REG A) 1,20
Nazwa Waga ( %)
TREASURY NOTE 1.5 09/30/2021 1,08
INDIA (REPUBLIC OF) 7.26 01/14/2029 0,93
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 01/15/2030 0,63
TREASURY NOTE 1.5 02/15/2030 0,62
GNMA2 30YR 2019 PRODUCTION 0,62
Pozycje ulegające zmianie

Podział ekspozycji

Podział ekspozycji

na dzień 30-kwi-2020

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz
na dzień 30-kwi-2020

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz
na dzień 30-kwi-2020

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz
Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.
na dzień 30-kwi-2020

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz
na dzień 30-kwi-2020

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz
na dzień 30-kwi-2020

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz
Ujemne wagi mogą wynikać ze szczególnych okoliczności (w tym różnic czasowych między datami transakcji a datami rozliczenia papierów wartościowych nabywanych przez fundusze) i/lub zastosowania pewnych instrumentów finansowych, w tym finansowych instrumentów pochodnych, które mogą być wykorzystywane w celu zwiększenia lub zmniejszenia ekspozycji rynkowej i/lub w celu zarządzania ryzykiem. Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA A2 USD Brak dystrybucji 14,70 0,01 0,07 15,03 13,55 - LU0278466700 - -
KLASA E2 USD Brak dystrybucji 13,71 0,01 0,07 14,04 12,66 - LU0278469472 - -
KLASA E2 EUR Brak dystrybucji 12,33 -0,08 -0,64 13,01 11,70 - LU1005243685 - -
KLASA E2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 9,21 0,00 0,00 9,51 8,54 - LU0278456818 - -
KLASA A2 EUR Brak dystrybucji 13,22 -0,08 -0,60 13,93 12,53 - LU1005243255 - -
KLASA A2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 9,84 0,01 0,10 10,14 9,11 - LU0278453476 - -
KLASA A2 HEDGED GBP Brak dystrybucji 10,37 0,01 0,10 10,69 9,60 - LU1181257202 - -
KLASA A2 HEDGED PLN Brak dystrybucji 15,82 0,01 0,06 16,26 14,63 - LU0480534915 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Rick Rieder
Rick Rieder
Bob Miller
Bob Miller
Aidan Doyle (FI)
Aidan Doyle (FI)

Literatura

Literatura