Akcje

BGF World Technology Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki

  • Zwroty

Returns not available as there is less than one year’s performance data.
Returns not available as there is less than one year’s performance data.
Returns not available as there is less than one year’s performance data.

Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w EUR, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w USD.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Reinvestments

Fundusz ten nie posiada żadnych dywidend.

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Wielkość funduszu (w mln) na dzień 18-kwi-2019 USD 1 580,933
Liczba holdingów na dzień 29-mar-2019 96
Waluta podstawowa USD
Data wprowadzenia Funduszu 03-mar-1995
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 23-maj-2018
Klasa aktywów Akcje
Kategoria Morningstar Other Equity
Wskaźnik odniesienia MSCI All Country World Information Technology- Net Return in USD
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 1,83%
ISIN LU1822773716
Notowania agencji Bloomberg BGWAI2H
Opłata manipulacyjna 5,00%
Opłata za wyniki -
SEDOL BG0B4B3
Bloomberg Benchmark Ticker -
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna EUR 5000
Minimalna inwestycja kolejna EUR 1000
Wykorzystanie dochodów Accumulating

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Udziały

Udziały

na dzień 29-mar-2019
Nazwa Waga ( %)
TENCENT HOLDINGS LTD 4,40
MICROSOFT CORP 4,35
ALPHABET INC CLASS A 3,58
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REPRESEN 3,55
AMAZON COM INC 3,45
Nazwa Waga ( %)
TWILIO INC CLASS A 3,25
APPLE INC 2,61
SALESFORCE.COM INC 2,30
ADOBE INC 2,00
SERVICENOW INC 1,84
Pozycje ulegające zmianie

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA A2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 10,75 -0,13 -1,19 10,95 8,35 - LU1822773716 - -
KLASA E2 USD Brak dystrybucji 33,92 -0,40 -1,17 34,50 26,12 - LU0147408487 - -
KLASA A2 EUR Brak dystrybucji 32,67 -0,22 -0,67 33,09 24,78 - LU0171310443 - -
KLASA E2 EUR Brak dystrybucji 30,16 -0,20 -0,66 30,54 22,91 - LU0171310955 - -
KLASA A2 GBP Brak dystrybucji 28,23 -0,27 -0,95 28,60 22,16 - LU0171311680 - -
KLASA A2 USD Brak dystrybucji 36,75 -0,43 -1,16 37,38 28,26 - LU0056508442 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Tony Kim
Tony Kim

Literatura

Literatura