Akcje

BGF Global Equity Income Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki

  • Zwroty


Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w EUR, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w USD.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Reinvestments

Fundusz ten nie posiada żadnych dywidend.

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Wielkość funduszu (w mln) na dzień 25-kwi-2019 USD 1 381,799
Liczba holdingów na dzień 29-mar-2019 52
Waluta podstawowa USD
Data wprowadzenia Funduszu 12-lis-2010
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 14-mar-2018
Klasa aktywów Akcje
Kategoria Morningstar -
Wskaźnik odniesienia MSCI All Country World Index (Net Total Return)
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 2,33%
ISIN LU1786037793
Notowania agencji Bloomberg BGEIE2E
Opłata manipulacyjna 3,00%
Opłata za wyniki 0,00%
SEDOL BFZRP94
Bloomberg Benchmark Ticker -
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna EUR 5000
Minimalna inwestycja kolejna EUR 1000
Wykorzystanie dochodów Accumulating

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Udziały

Udziały

na dzień 29-mar-2019
Nazwa Waga ( %)
TELUS CORP 3,40
JOHNSON & JOHNSON 3,34
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 3,06
ROGERS COMMUNICATIONS NON-VOTING I 3,04
CISCO SYSTEMS INC 3,02
Nazwa Waga ( %)
AMCOR LTD 2,88
COCA-COLA 2,81
IMPERIAL BRANDS PLC 2,77
GENUINE PARTS 2,74
DEUTSCHE POST AG 2,72
Pozycje ulegające zmianie

Podział ekspozycji

Podział ekspozycji

na dzień 29-mar-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Test
porównawczy
Netto
na dzień 29-mar-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Test
porównawczy
Netto
na dzień 29-mar-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Test
porównawczy
Netto
Ujemne wagi mogą wynikać ze szczególnych okoliczności (w tym różnic czasowych między datami transakcji a datami rozliczenia papierów wartościowych nabywanych przez fundusze) i/lub zastosowania pewnych instrumentów finansowych, w tym finansowych instrumentów pochodnych, które mogą być wykorzystywane w celu zwiększenia lub zmniejszenia ekspozycji rynkowej i/lub w celu zarządzania ryzykiem. Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA E2 HEDGED EUR - 9,61 -0,07 -0,72 9,81 8,52 - LU1786037793 - -
KLASA E2 EUR Brak dystrybucji 14,78 -0,04 -0,27 14,86 12,65 - LU0628613043 - -
KLASA E2 USD Brak dystrybucji 16,47 -0,12 -0,72 16,72 14,46 - LU0545040122 - -
KLASA A2 HEDGED PLN Brak dystrybucji 17,79 -0,13 -0,73 18,06 15,65 - LU0654592483 - -
KLASA A2 EUR Brak dystrybucji 15,39 -0,04 -0,26 15,47 13,15 - LU0880975056 - -
KLASA A2 USD Brak dystrybucji 17,15 -0,12 -0,69 17,41 15,03 - LU0545039389 - -
KLASA A2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 14,49 -0,12 -0,82 14,75 12,84 - LU0625451603 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Stuart Reeve
Stuart Reeve
Andrew Wheatley Hubbard
Andrew Wheatley Hubbard

Literatura

Literatura