Akcje

BGF Global Equity Income Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki

  • Zwroty


Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w EUR, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w USD.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Reinvestments

Data zapisu Ex-data (pierwszy dzień notowania bez prawa do dywidendy) Data płatności
Wyświetl pełną tabelę

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Wielkość funduszu (w mln) na dzień 19-sie-2019 USD 1 308,795
Liczba holdingów na dzień 31-lip-2019 52
Waluta podstawowa USD
Data wprowadzenia Funduszu 12-lis-2010
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 20-maj-2011
Klasa aktywów Akcje
Kategoria Morningstar Global Equity Income
Wskaźnik odniesienia MSCI All Country World Net TR Index - in EUR
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 2,32%
ISIN LU0628613043
Notowania agencji Bloomberg BGFGE2E
Opłata manipulacyjna 3,00%
Opłata za wyniki 0,00%
SEDOL B3WYZL6
Bloomberg Benchmark Ticker M7WD
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna EUR 5000
Minimalna inwestycja kolejna EUR 1000
Wykorzystanie dochodów Accumulating

Charakterystyka funduszu

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Udziały

Udziały

na dzień 31-lip-2019
Nazwa Waga ( %)
JOHNSON & JOHNSON 3,26
TELUS CORP 3,24
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 3,09
ROGERS COMMUNICATIONS NON-VOTING I 3,08
CISCO SYSTEMS INC 2,98
Nazwa Waga ( %)
GLAXOSMITHKLINE PLC 2,94
INTERNATIONAL PAPER 2,83
IMPERIAL BRANDS PLC 2,83
GENUINE PARTS 2,82
COCA-COLA 2,75
Pozycje ulegające zmianie

Podział ekspozycji

Podział ekspozycji

na dzień 31-lip-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Test
porównawczy
Netto
na dzień 31-lip-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Test
porównawczy
Netto
na dzień 31-lip-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Test
porównawczy
Netto
Ujemne wagi mogą wynikać ze szczególnych okoliczności (w tym różnic czasowych między datami transakcji a datami rozliczenia papierów wartościowych nabywanych przez fundusze) i/lub zastosowania pewnych instrumentów finansowych, w tym finansowych instrumentów pochodnych, które mogą być wykorzystywane w celu zwiększenia lub zmniejszenia ekspozycji rynkowej i/lub w celu zarządzania ryzykiem. Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA E2 EUR Brak dystrybucji 14,72 0,15 1,03 15,30 12,65 - LU0628613043 - -
KLASA A2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 14,25 0,17 1,21 14,88 12,84 - LU0625451603 - -
KLASA A2 EUR Brak dystrybucji 15,35 0,16 1,05 15,95 13,15 - LU0880975056 - -
KLASA E2 HEDGED EUR - 9,43 0,11 1,18 9,85 8,52 - LU1786037793 - -
KLASA E2 USD Brak dystrybucji 16,33 0,19 1,18 17,02 14,46 - LU0545040122 - -
KLASA A2 HEDGED PLN Brak dystrybucji 17,58 0,21 1,21 18,34 15,65 - LU0654592483 - -
KLASA A2 USD Brak dystrybucji 17,03 0,20 1,19 17,75 15,03 - LU0545039389 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Andrew Wheatley Hubbard
Andrew Wheatley Hubbard

Literatura

Literatura