Akcje

BGF Global Equity Income Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki

  • Zwroty


Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w EUR, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w USD.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Reinvestments

Data zapisu Ex-data (pierwszy dzień notowania bez prawa do dywidendy) Data płatności
Wyświetl pełną tabelę

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Wielkość funduszu (w mln) na dzień 22-sie-2019 USD 1 310,671
Liczba holdingów na dzień 31-lip-2019 52
Waluta podstawowa USD
Data wprowadzenia Funduszu 12-lis-2010
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 17-cze-2011
Klasa aktywów Akcje
Kategoria Morningstar Other Equity
Wskaźnik odniesienia MSCI All Country World Index (Net Total Return)
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 1,82%
ISIN LU0625451603
Notowania agencji Bloomberg BGEIA2E
Opłata manipulacyjna 5,00%
Opłata za wyniki 0,00%
SEDOL B53HCS4
Bloomberg Benchmark Ticker NDUEACWF
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna EUR 5000
Minimalna inwestycja kolejna EUR 1000
Wykorzystanie dochodów Accumulating

Charakterystyka funduszu

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Udziały

Udziały

na dzień 31-lip-2019
Nazwa Waga ( %)
JOHNSON & JOHNSON 3,26
TELUS CORP 3,24
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 3,09
ROGERS COMMUNICATIONS NON-VOTING I 3,08
CISCO SYSTEMS INC 2,98
Nazwa Waga ( %)
GLAXOSMITHKLINE PLC 2,94
INTERNATIONAL PAPER 2,83
IMPERIAL BRANDS PLC 2,83
GENUINE PARTS 2,82
COCA-COLA 2,75
Pozycje ulegające zmianie

Podział ekspozycji

Podział ekspozycji

na dzień 31-lip-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Test
porównawczy
Netto
na dzień 31-lip-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Test
porównawczy
Netto
na dzień 31-lip-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Test
porównawczy
Netto
Ujemne wagi mogą wynikać ze szczególnych okoliczności (w tym różnic czasowych między datami transakcji a datami rozliczenia papierów wartościowych nabywanych przez fundusze) i/lub zastosowania pewnych instrumentów finansowych, w tym finansowych instrumentów pochodnych, które mogą być wykorzystywane w celu zwiększenia lub zmniejszenia ekspozycji rynkowej i/lub w celu zarządzania ryzykiem. Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA A2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 14,29 -0,01 -0,07 14,88 12,84 - LU0625451603 - -
KLASA E2 EUR Brak dystrybucji 14,77 0,00 0,00 15,30 12,65 - LU0628613043 - -
KLASA E2 HEDGED EUR - 9,46 -0,01 -0,11 9,85 8,52 - LU1786037793 - -
KLASA A2 EUR Brak dystrybucji 15,40 0,00 0,00 15,95 13,15 - LU0880975056 - -
KLASA E2 USD Brak dystrybucji 16,38 -0,01 -0,06 17,02 14,46 - LU0545040122 - -
KLASA A2 HEDGED PLN Brak dystrybucji 17,63 -0,01 -0,06 18,34 15,65 - LU0654592483 - -
KLASA A2 USD Brak dystrybucji 17,09 -0,01 -0,06 17,75 15,03 - LU0545039389 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Andrew Wheatley Hubbard
Andrew Wheatley Hubbard

Literatura

Literatura