Wiele aktywów

Global Multi-Asset Income Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki

  • Zwroty

  From
31-gru-2013
To
31-gru-2014
From
31-gru-2014
To
31-gru-2015
From
31-gru-2015
To
31-gru-2016
From
31-gru-2016
To
31-gru-2017
From
31-gru-2017
To
31-gru-2018
Przychód całkowity (%) Przychód całkowity pokazuje zmiany w wartości netto i ujmuje dywidendy z funduszu.

na dzień 31-gru-2018

- -3,40 3,62 5,99 -8,10
  1 r. 3 l. 5 l. 10 l. Pocz.
-5,70 2,35 - - 0,21
  Bieżący okres 1 ms. 3 ms. 1 r. 3 l. 5 l. 10 l. Pocz.
3,48 3,48 0,40 -5,70 7,22 - - 1,00

Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w EUR, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w USD.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Reinvestments

Fundusz ten nie posiada żadnych dywidend.

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Wielkość funduszu (w mln) na dzień 18-lut-2019 USD 7 719,846
Liczba holdingów na dzień 31-sty-2019 3525
Waluta podstawowa USD
Data wprowadzenia Funduszu 28-cze-2012
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 07-maj-2014
Klasa aktywów Wiele aktywów
Kategoria Morningstar EUR Moderate Allocation - Global
Wskaźnik odniesienia Placeholder for prolonged perf holidays (No Benchmark applicable)
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 2,25%
ISIN LU1062843690
Notowania agencji Bloomberg BGMAE2H
Opłata manipulacyjna 3,00%
Opłata za wyniki 0,00%
SEDOL BM4NS60
Bloomberg Benchmark Ticker -
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna EUR 5000
Minimalna inwestycja kolejna EUR 1000
Wykorzystanie dochodów Accumulating

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Ratingi

Morningstar Rating

Overall Morningstar Rating for Global Multi-Asset Income Fund, Class E2 Hedged, as of 31-sty-2019 rated against 1666 EUR Moderate Allocation - Global Funds.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Silver
Morningstar has awarded the Fund a Silver medal. Fewer than 10% of US open-end funds hold medalist ratings. (Effective 28-wrz-2018)

Udziały

Udziały

na dzień 31-sty-2019
Nazwa Waga ( %)
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $ 4,18
ISHARES $ SHORT DURATION CORPORATE 1,52
BGF USD HIGH YIELD BD X6 USD 0,88
MORGAN STANLEY 5.85 12/31/2049 0,42
STATE STREET CORP 3.78819 06/15/2037 0,38
Nazwa Waga ( %)
WESTPAC BANKING CORP. (NEW ZEALAND 5 12/31/2049 0,37
SOCIETE GENERALE SA 144A 8 12/31/2049 0,34
TRANSCANADA TRUST 5.875 08/15/2076 0,33
CREDIT SUISSE GROUP AG 144A 7.5 12/31/2049 0,31
STZ UBS AG (LONDON BRANCH) 11.13/20/2019 0,30
Pozycje ulegające zmianie

Podział ekspozycji

Podział ekspozycji

na dzień 31-sty-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Test
porównawczy
Netto
na dzień 31-sty-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Test
porównawczy
Netto
Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.
na dzień 31-sty-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Test
porównawczy
Netto
Ujemne wagi mogą wynikać ze szczególnych okoliczności (w tym różnic czasowych między datami transakcji a datami rozliczenia papierów wartościowych nabywanych przez fundusze) i/lub zastosowania pewnych instrumentów finansowych, w tym finansowych instrumentów pochodnych, które mogą być wykorzystywane w celu zwiększenia lub zmniejszenia ekspozycji rynkowej i/lub w celu zarządzania ryzykiem. Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA E2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 10,20 0,01 0,10 10,54 9,68 - LU1062843690 - -
KLASA E2 EUR Brak dystrybucji 13,57 -0,04 -0,29 13,61 12,19 - LU0813497111 - -
KLASA A2 EUR Brak dystrybucji 11,72 -0,04 -0,34 11,76 10,49 - LU1162516477 - -
KLASA A2 USD Brak dystrybucji 13,27 0,02 0,15 13,28 12,54 - LU0784385840 - -
KLASA A2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 10,44 0,01 0,10 10,74 9,91 - LU0784383399 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Michael Fredericks
Michael Fredericks
Justin Christofel
Justin Christofel
Alex Shingler
Alex Shingler

Literatura

Literatura