Wiele aktywów

BGF Global Multi-Asset Income Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki

  From
31-mar-2015
To
31-mar-2016
From
31-mar-2016
To
31-mar-2017
From
31-mar-2017
To
31-mar-2018
From
31-mar-2018
To
31-mar-2019
From
31-mar-2019
To
31-mar-2020
Przychód całkowity (%) Przychód całkowity pokazuje zmiany w wartości netto i ujmuje dywidendy z funduszu.

na dzień 31-mar-2020

-9,67 14,97 -10,33 12,57 -3,53
  1 r. 3 l. 5 l. 10 l. Pocz.
1,07 2,06 1,75 - 4,56
  Bieżący okres 1 ms. 3 ms. 1 r. 3 l. 5 l. 10 l. Pocz.
-3,80 0,14 -4,06 1,07 6,30 9,08 - 41,70

Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w EUR, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w USD.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Reinvestments

Data zapisu Ex-data (pierwszy dzień notowania bez prawa do dywidendy) Data płatności
Wyświetl pełną tabelę

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Wielkość funduszu (w mln) na dzień 03-lip-2020 USD 6 295,504
Liczba holdingów na dzień 29-maj-2020 4123
Waluta podstawowa USD
Data wprowadzenia Funduszu 28-cze-2012
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 08-sie-2012
Klasa aktywów Wiele aktywów
Kategoria Morningstar USD Moderate Allocation
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 2,28%
ISIN LU0813497111
Notowania agencji Bloomberg BGMAE2E
Opłata manipulacyjna 3,00%
Opłata za wyniki 0,00%
SEDOL B8BP3G6
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna EUR 5000
Minimalna inwestycja kolejna EUR 1000
Wykorzystanie dochodów Accumulating

Charakterystyka Zrównoważonego Rozwoju

Charakterystyka Zrównoważonego Rozwoju

Aby został uwzględniony w ratingach ESG Funduszu MSCI, 65% pozycji bazowych funduszu (z wyłączeniem pozycji gotówkowych) musi podlegać ocenie ESG MSCI, czas posiadania aktywów przez fundusz musi wynosić mniej niż rok i fundusz musi obejmować co najmniej dziesięć papierów wartościowych. W przypadku nowych funduszy charakterystyka dotycząca zrównoważonego rozwoju jest zwykle dostępna 6 miesięcy od daty wprowadzenia do obrotu. Ratingi MSCI są obecnie niedostępne dla tego funduszu.

Powiązania biznesowe

Powiązania biznesowe

Wskaźniki powiązań biznesowych mogą pomóc inwestorom uzyskać pełniejszy obraz konkretnych działań, na które fundusz może uzyskać ekspozycję poprzez swoje inwestycje.


Wskaźniki dotyczące transparentności powiązań biznesowych nie wskazują celu inwestycyjnego funduszu i, o ile nie określono inaczej w dokumentacji Funduszu i celu inwestycyjnym Funduszu, uwzględnienie ESG nie zmienia celu inwestycyjnego Funduszu ani nie ogranicza możliwości inwestycyjnych zarządzającego inwestycjami, nie oznacza też, że Fundusz przyjmie strategię inwestycyjną związaną z ESG lub wpływem społecznym albo kryteria wyłączeniowe. Więcej informacji na temat strategii inwestycyjnej funduszu znajduje się w prospekcie funduszu.


Z metodologią MSCI dotyczącą wskaźników powiązań biznesowych można się zapoznać, klikając łącza poniżej.


Wskaźniki powiązań biznesowych są obliczane na podstawie oceny ESG MSCI, która tworzy profil powiązań biznesowych poszczególnych spółek. BlackRock wykorzystuje te dane do stworzenia podsumowania aktywów i przekłada je na ekspozycję wartości rynkowej Funduszu na wyżej wymienione obszary powiązań biznesowych.


Wskaźniki powiązań biznesowych mają na celu jedynie identyfikację firm objętych oceną MSCI, które zostały wskazane jako zaangażowane w podmiotową działalność. Dlatego też możliwe jest ich zaangażowanie w podmiotową działalność, która znajduje się poza obszarem oceny MSCI. Niniejsze informacje nie powinny być wykorzystywane do tworzenia wyczerpujących wykazów firm niezaangażowanych w daną działalność.

Wskaźnik ryzyka

Wskaźnik ryzyka

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Ratingi

Morningstar Rating

Overall Morningstar Rating for BGF Global Multi-Asset Income Fund, Class E2, as of 30-cze-2020 rated against 750 USD Moderate Allocation Funds.

Udziały

Udziały

na dzień 29-maj-2020
Nazwa Waga ( %)
ISH US MBS ETF USD DIST 4,42
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $ 1,94
ISHARES $ CORPORATE BOND UCITS ETF 0,96
BGF USD HIGH YIELD BD X6 USD 0,56
GOOGL ROYAL BANK OF CANADA 10.797/21/2020 0,36
Nazwa Waga ( %)
MMM CITIGROUP INC 14.097/21/2020 0,36
MRK CITIGROUP INC 13.177/21/2020 0,35
MSFT ROYAL BANK OF CANADA 14.47/15/2020 0,35
SBUX ROYAL BANK OF CANADA 18.577/21/2020 0,35
CIFC_13-4A A1RR 144A 0,35
Pozycje ulegające zmianie

Podział ekspozycji

Podział ekspozycji

na dzień 29-maj-2020

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
na dzień 29-maj-2020

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.
na dzień 29-maj-2020

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
Ujemne wagi mogą wynikać ze szczególnych okoliczności (w tym różnic czasowych między datami transakcji a datami rozliczenia papierów wartościowych nabywanych przez fundusze) i/lub zastosowania pewnych instrumentów finansowych, w tym finansowych instrumentów pochodnych, które mogą być wykorzystywane w celu zwiększenia lub zmniejszenia ekspozycji rynkowej i/lub w celu zarządzania ryzykiem. Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA E2 EUR Brak dystrybucji 14,24 - - 15,57 12,59 - LU0813497111 - -
KLASA A2 EUR Brak dystrybucji 12,39 - - 13,52 10,94 - LU1162516477 - -
KLASA E2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 10,20 - - 10,84 8,73 - LU1062843690 - -
KLASA A2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 10,52 - - 11,15 8,98 - LU0784383399 - -
KLASA A2 USD Brak dystrybucji 13,93 - - 14,59 11,82 - LU0784385840 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Michael Fredericks
Michael Fredericks
Justin Christofel
Justin Christofel
Alex Shingler
Alex Shingler

Literatura

Literatura