Akcje

BGF European Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki

  • Zwroty


Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w GBP, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w EUR.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Reinvestments

Fundusz ten nie posiada żadnych dywidend.

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Wielkość funduszu (w mln) na dzień 06-gru-2019 EUR 1 126,591
Liczba holdingów na dzień 29-lis-2019 35
Waluta podstawowa EUR
Data wprowadzenia Funduszu 30-lis-1993
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 26-lut-2014
Klasa aktywów Akcje
Kategoria Morningstar Other Equity
Wskaźnik odniesienia MSCI Europe Net TR in EUR
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 1,82%
ISIN LU1023060665
Notowania agencji Bloomberg BGEUA2G
Opłata manipulacyjna 5,00%
Opłata za wyniki 0,00%
SEDOL BJMZFD3
Bloomberg Benchmark Ticker M7EU
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna GBP 5000
Minimalna inwestycja kolejna GBP 1000
Wykorzystanie dochodów Accumulating

Charakterystyka funduszu

Wskaźnik ryzyka

Wskaźnik ryzyka

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Ratingi

Morningstar Rating

Overall Morningstar Rating for BGF European Fund, Class A2 Hedged, as of 31-lip-2018 rated against 228 Other Equity Funds.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Silver
Morningstar has awarded the Fund a Silver medal. Fewer than 10% of US open-end funds hold medalist ratings. (Effective 06-lip-2015)

Udziały

Udziały

na dzień 29-lis-2019
Nazwa Waga ( %)
SAP SE 5,84
SAFRAN SA 5,81
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 5,47
SIKA AG 5,04
RELX PLC 4,79
Nazwa Waga ( %)
ASML HOLDING NV 4,68
ROYAL UNIBREW A/S 4,44
NOVO NORDISK A/S 4,24
ADIDAS AG 4,04
LONZA GROUP AG 3,74
Pozycje ulegające zmianie

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA A2 HEDGED GBP Brak dystrybucji 12,47 0,11 0,89 12,50 9,33 - LU1023060665 - -
KLASA A2 EUR Brak dystrybucji 125,51 1,11 0,89 125,88 94,26 - LU0011846440 - -
KLASA A2 USD Brak dystrybucji 138,78 0,67 0,49 138,78 107,73 - LU0171280430 - -
KLASA A2 HEDGED USD Brak dystrybucji 19,16 0,17 0,90 19,21 14,00 - LU0526926950 - -
KLASA E2 EUR Brak dystrybucji 113,24 1,00 0,89 113,59 85,45 - LU0090830901 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Stefan Gries
Stefan Gries

Literatura

Literatura