Akcje

BGF European Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki

  • Zwroty


Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w EUR, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w EUR.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Reinvestments

Data zapisu Ex-data (pierwszy dzień notowania bez prawa do dywidendy) Data płatności
Wyświetl pełną tabelę

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Wielkość funduszu (w mln) na dzień 19-sie-2019 EUR 1 147,154
Liczba holdingów na dzień 31-lip-2019 40
Waluta podstawowa EUR
Data wprowadzenia Funduszu 30-lis-1993
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 30-lis-1993
Klasa aktywów Akcje
Kategoria Morningstar Europe Large-Cap Blend Equity
Wskaźnik odniesienia MSCI Europe Net TR in EUR
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 2,32%
ISIN LU0090830901
Notowania agencji Bloomberg MERSEEE
Opłata manipulacyjna 3,00%
Opłata za wyniki 0,00%
SEDOL 5599213
Bloomberg Benchmark Ticker M7EU
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna EUR 5000
Minimalna inwestycja kolejna EUR 1000
Wykorzystanie dochodów Accumulating

Charakterystyka funduszu

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Ratingi

Morningstar Rating

Overall Morningstar Rating for BGF European Fund, Class E2, as of 31-lip-2019 rated against 1590 Europe Large-Cap Blend Equity Funds.

Udziały

Udziały

na dzień 31-lip-2019
Nazwa Waga ( %)
SAFRAN SA 5,54
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 5,13
SAP SE 5,13
RELX PLC 4,78
LONZA GROUP AG 4,12
Nazwa Waga ( %)
NOVO NORDISK A/S 3,93
ASML HOLDING NV 3,91
SIKA AG 3,79
ROYAL UNIBREW A/S 3,30
DSV A/S 3,23
Pozycje ulegające zmianie

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA E2 EUR Brak dystrybucji 102,15 0,64 0,63 106,32 85,45 - LU0090830901 - -
KLASA A2 EUR Brak dystrybucji 113,04 0,71 0,63 117,58 94,26 - LU0011846440 - -
KLASA A2 HEDGED USD Brak dystrybucji 17,13 0,11 0,65 17,75 14,00 - LU0526926950 - -
KLASA A2 HEDGED GBP Brak dystrybucji 11,24 0,07 0,63 11,68 9,33 - LU1023060665 - -
KLASA A2 USD Brak dystrybucji 125,43 1,00 0,80 133,38 107,73 - LU0171280430 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Stefan Gries
Stefan Gries

Literatura

Literatura