Stałodochodowe

BGF Fixed Income Global Opportunities Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki

  • Zwroty

  From
30-cze-2014
To
30-cze-2015
From
30-cze-2015
To
30-cze-2016
From
30-cze-2016
To
30-cze-2017
From
30-cze-2017
To
30-cze-2018
From
30-cze-2018
To
30-cze-2019
Przychód całkowity (%) Przychód całkowity pokazuje zmiany w wartości netto i ujmuje dywidendy z funduszu.

na dzień 30-cze-2019

23,05 -0,25 1,86 -0,83 6,70
  1 r. 3 l. 5 l. 10 l. Pocz.
6,70 2,53 5,76 - 5,98
  Bieżący okres 1 ms. 3 ms. 1 r. 3 l. 5 l. 10 l. Pocz.
5,38 -0,39 0,95 6,70 7,78 32,29 - 37,88

Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w EUR, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w USD.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Reinvestments

Fundusz ten nie posiada żadnych dywidend.

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Wielkość funduszu (w mln) na dzień 17-lip-2019 USD 9 739,669
Liczba holdingów na dzień 28-cze-2019 2910
Waluta podstawowa USD
Data wprowadzenia Funduszu 31-sty-2007
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 18-gru-2013
Klasa aktywów Stałodochodowe
Kategoria Morningstar Global Flexible Bond - USD Hedged
Wskaźnik odniesienia Fund Has No Benchmark, In Euro
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 1,22%
ISIN LU1005243255
Notowania agencji Bloomberg BGFGA2E
Opłata manipulacyjna 5,00%
Opłata za wyniki 0,00%
SEDOL BH89CT0
Bloomberg Benchmark Ticker -
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna EUR 5000
Minimalna inwestycja kolejna -
Wykorzystanie dochodów Accumulating

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Ratingi

Morningstar Rating

Overall Morningstar Rating for BGF Fixed Income Global Opportunities Fund, Class A2, as of 30-cze-2019 rated against 243 Global Flexible Bond - USD Hedged Funds.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Silver
Morningstar has awarded the Fund a Silver medal. Fewer than 10% of US open-end funds hold medalist ratings. (Effective 12-mar-2019)

Udziały

Udziały

na dzień 28-cze-2019
Nazwa Waga ( %)
UMBS 30YR TBA(REG A) 2,42
INDIA (REPUBLIC OF) 7.17 01/08/2028 1,57
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024 1,42
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.5 05/25/2050 0,89
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #24 0.1 03/10/2029 0,59
Nazwa Waga ( %)
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #23 0.1 03/10/2028 0,59
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.29 10/18/2023 0,53
WELLS FARGO & COMPANY MTN 3.75 01/24/2024 0,50
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 04/15/2023 0,49
FGOLD 30YR 4% HLB 150K 2016 0,48
Pozycje ulegające zmianie

Podział ekspozycji

Podział ekspozycji

na dzień 28-cze-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz
na dzień 28-cze-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz
na dzień 28-cze-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz
Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.
na dzień 28-cze-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz
na dzień 28-cze-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz
na dzień 28-cze-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz
Ujemne wagi mogą wynikać ze szczególnych okoliczności (w tym różnic czasowych między datami transakcji a datami rozliczenia papierów wartościowych nabywanych przez fundusze) i/lub zastosowania pewnych instrumentów finansowych, w tym finansowych instrumentów pochodnych, które mogą być wykorzystywane w celu zwiększenia lub zmniejszenia ekspozycji rynkowej i/lub w celu zarządzania ryzykiem. Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA A2 EUR Brak dystrybucji 12,95 -0,01 -0,08 12,98 11,81 - LU1005243255 - -
KLASA A2 USD Brak dystrybucji 14,53 -0,01 -0,07 14,56 13,82 - LU0278466700 - -
KLASA A2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 9,97 0,00 0,00 10,00 9,64 - LU0278453476 - -
KLASA A2 HEDGED PLN Brak dystrybucji 15,78 -0,01 -0,06 15,82 15,10 - LU0480534915 - -
KLASA E2 EUR Brak dystrybucji 12,14 -0,01 -0,08 12,16 11,11 - LU1005243685 - -
KLASA E2 USD Brak dystrybucji 13,62 0,00 0,00 13,65 12,98 - LU0278469472 - -
KLASA A2 HEDGED GBP Brak dystrybucji 10,43 -0,01 -0,10 10,46 10,03 - LU1181257202 - -
KLASA E2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 9,37 -0,01 -0,11 9,41 9,09 - LU0278456818 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Rick Rieder
Rick Rieder
Andreas Doerrenhaus
Andreas Doerrenhaus
Bob Miller
Bob Miller

Literatura

Literatura