Środki gotówkowe

BGF US Dollar Reserve Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Fundusz rynku pieniężnego (FRP) nie jest gwarantowanym instrumentem inwestycyjnym. Inwestycja w FRP różni się od inwestycji w depozyty; kwota nominalna zainwestowana w FRP może ulegać wahaniom, a ryzyko utraty kwoty nominalnej ponosi inwestor. FRP nie jest zależny od wsparcia zewnętrznego dla utrzymania płynności FRP lub ustabilizowania NAV przypadającej na jednostkę udział. Krótkoterminowe fundusze rynku pieniężnego generalnie nie doświadczają skrajnych wahań cen. Zmiany stóp procentowych będą miały wpływ na Fundusz. Utrata kapitału: możliwe jest umorzenie udziałów, w wyniku którego spadnie liczba udziałów będących w posiadaniu każdego z inwestorów. Umorzenie akcji wiąże się z utratą kapitału przez inwestorów. Ryzyko kontrahenta: Niewypłacalność jakiejkolwiek instytucji świadczącej usługi takie jak przechowywanie aktywów lub pełniącej rolę kontrahenta względem instrumentów pochodnych lub innych instrumentów może narażać Fundusz na straty finansowe. Ryzyko kredytowe: Emitent aktywu finansowego wchodzącego w skład Funduszu może nie wypłacić dochodu lub nie zwrócić kwoty kapitału do Funduszu w odpowiednim terminie.
Loading

Wyniki

Wyniki

  • Zwroty

  From
31-gru-2014
To
31-gru-2015
From
31-gru-2015
To
31-gru-2016
From
31-gru-2016
To
31-gru-2017
From
31-gru-2017
To
31-gru-2018
From
31-gru-2018
To
31-gru-2019
Przychód całkowity (%) Przychód całkowity pokazuje zmiany w wartości netto i ujmuje dywidendy z funduszu.

na dzień 31-gru-2019

-0,10 -0,49 -0,70 -0,38 -0,13
  1 r. 3 l. 5 l. 10 l. Pocz.
-0,13 -0,40 -0,36 -0,24 1,55
  Bieżący okres 1 ms. 3 ms. 1 r. 3 l. 5 l. 10 l. Pocz.
-0,13 -0,10 -0,10 -0,13 -1,20 -1,78 -2,38 38,97

Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w GBP, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w USD.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Reinvestments

Data zapisu Ex-data (pierwszy dzień notowania bez prawa do dywidendy) Data płatności
Wyświetl pełną tabelę

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Wielkość funduszu (w mln) na dzień 24-sty-2020 USD 552,972
Liczba holdingów na dzień 28-cze-2019 89
Waluta podstawowa USD
Data wprowadzenia Funduszu 30-lis-1993
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 01-wrz-1998
Klasa aktywów Środki gotówkowe
Kategoria Morningstar Money Market - Other
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 0,80%
ISIN LU0297947409
Notowania agencji Bloomberg MIGSGEG
Opłata manipulacyjna 0,00%
Opłata za wyniki 0,00%
SEDOL B43C721
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna GBP 5000
Minimalna inwestycja kolejna GBP 1000
Wykorzystanie dochodów Accumulating

Charakterystyka funduszu

Charakterystyka funduszu

Wskaźnik ryzyka

Wskaźnik ryzyka

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Udziały

Udziały

Name Type Weight (%) Shares Market Value ISIN CUSIP Coupon (%) Maturity Lokalizacja Maturity/Reset
Pozycje ulegające zmianie

Podział ekspozycji

Podział ekspozycji

na dzień 31-gru-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
na dzień 24-sty-2020

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz
na dzień 24-sty-2020

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz
Ujemne wagi mogą wynikać ze szczególnych okoliczności (w tym różnic czasowych między datami transakcji a datami rozliczenia papierów wartościowych nabywanych przez fundusze) i/lub zastosowania pewnych instrumentów finansowych, w tym finansowych instrumentów pochodnych, które mogą być wykorzystywane w celu zwiększenia lub zmniejszenia ekspozycji rynkowej i/lub w celu zarządzania ryzykiem. Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto NAV As Of 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA E2 HEDGED GBP Brak dystrybucji 180,08 0,00 0,00 24-sty-2020 180,40 180,06 - LU0297947409 - -
KLASA E2 USD Brak dystrybucji 150,72 0,01 0,01 24-sty-2020 150,72 148,25 - LU0090845503 - -
KLASA A2 HEDGED GBP Brak dystrybucji 189,21 0,00 0,00 24-sty-2020 189,32 188,99 - LU0297945965 - -
KLASA A2 USD Brak dystrybucji 157,86 0,01 0,01 24-sty-2020 157,86 154,89 - LU0006061419 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Edward Ingold CFA
Edward Ingold CFA
Murdoch Johnson
Murdoch Johnson

Literatura

Literatura